Nasprotujemo uvedbi nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka

Ljubljana, 6. julij 2016 – V SLS smo močno razočarani nad novo metodo ugotavljanja katastrskega dohodka, ki je zapisana v istoimenskem predlogu zakona. Predvsem preseneča medlo odzivanje reprezentativne organizacije lastnikov kmetijskih zemljišč in gozdov – Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), ki ni izvedla sklepov z izredne seje Sveta KGZS. Med drugim KGZS ne bi smela odstopati od tega, da je pri katastrskem dohodku 94 % priznanih stroškov, v predlogu, ki je pripravljen za drugo obravnavo v Državnem zboru RS, pa je priznanih le 90 % stroškov. »Uvedbi nove metode ugotavljanja katastrskega dohodka nasprotujemo in jo je treba spremeniti, še preden bi uvedba prizadela slovenske kmete in mlade kmečke družine, ki ob rednih službah skrbijo za ohranitev hribovskih kmetij in pokrajine,« poziva predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

Nova metoda ugotavljanja namreč prinaša enormno povišanje katastrskega dohodka predvsem za gozdove, kar pomeni povečano finančno obremenitev zlasti za kmete in lastnike gozdov na območjih, kjer je kmetijska in gozdarska dejavnost zelo ekstenzivna ter posledično nedonosna. Ta ukrep bo prizadel predvsem mlade družine, ki ne morejo preživeti zgolj od kmetijske dejavnosti in poleg kmetovanja hodijo tudi v službo. V takih primerih bodo ljudje močno prikrajšani pri številnih socialnih transferjih. Posledično bodo postavljeni pred žalostno vprašanje, ali ni zanje bolje, da prepustijo hribovske kmetije zaraščanju, zemljišča prodajo ali celo podarijo in se odselijo v mesto.

»Žalostno je, da država marljivosti svojih državljanov ne nagradi, pač pa jo sankcionira z dodatno obdavčitvijo. V SLS želimo, da Slovenija kot dober gospodar ljudem pusti delati in omogoča za pošteno delo tudi pošteno plačilo. Žal vse kaže, da gredo razpisi v kmetijstvu v smer kolektivizacije. Če se spomnimo še na državno podjetje za gozdove se lahko vprašamo, če je morda v načrtu tudi nacionalizacija kmetijskih zemljišč,« je zaskrbljen predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.


Objavljeno: 06.07.2016