To nedeljo nadomestne lokalne volitve v Občini Rečica ob Savinji

V nedeljo, 10. julija 2016, bodo v Občini Rečica ob Savinji potekale nadomestne volitve za člana Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji v volilni enoti št. 3, ki obsega območje naselij Grušovlje, Homec, Šentjanž in del naselja Poljane, h. št. 38-43.

Kandidat Slovenske ljudske stranke je Ivan Prislan, rojen 8. 1. 1964, živinorejsko veterinarski tehnik, ki opravlja delo kontrolorja – selekcionarja.

Volivke in volivce v Občini Rečica ob Savinji vabimo, da to nedeljo oddajo svoj glas za kandidata SLS Ivana Prislana.


Objavljeno: 07.07.2016