Dolgoletni župan in poslanec Janez Ribič prejel naziv častni občan Občine Duplek

Ljubljana, 11. julij 2016 – Janez Ribič, dolgoletni župan Občine Duplek in poslanec Državnega zbora RS, je 3. julija 2016, ob praznovanju občinskega praznika na predlog Občinskega sveta Občine Duplek prejel naziv častni občan Občine Duplek. Kot župan SLS je Janez Ribič Občino Duplek vodil 16 let, ko je bil drugič izvoljen za poslanca v DZ RS pa mu je funkcija župana prenehala po zakonu.

Kot so zapisali na spletni strani Občine Duplek, je Občinski svet na 15. redni seji, 22. junija 2016, sprejel sklep, da se najvišje priznanje podeli zaslužnemu občanu »Janezu Ribiču, bivšemu županu in poslancu v Državnem zboru RS, za pomemben prispevek pri razvoju in prepoznavnosti občine Duplek«.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v čestitki g. Ribiču zapisal:

»Veseli me, da je dolgoletno odlično delo naših članov za dobro Slovenije in njenih prebivalcev opaženo in nagrajeno. Tvoje delo je bilo opisano kot življenjsko poslanstvo in verjamem, da je opis upravičen, saj o tem govori tvoje zavzemanje za razvoj lokalnega okolja še pred ustanovitvijo Občine Duplek leta 1994 in po njej, povezovalno delovanje ter spodbujanje kakovostnega družbenega življenja v 16 letih županovanja.

Močna Slovenska ljudska stranka je predpogoj za uresničitev naših skupnih ciljev in vizije za svetlejšo prihodnost vseh nas, za svetlejšo prihodnost Slovenije. Člani, ki se v svojih okoljih in na državni ravni z vsem srcem zavzemate za uresničitev namena, poslanstva, vizije in vrednot Slovenske ljudske stranke, predstavljate njene najmočnejše gradnike.

Ponosen sem, da ima Slovenska ljudska stranka člane, kot si ti.«

Častni občan Občine Duplek Janez Ribič na sliki z dupleškim županom Mitjo Horvatom in prejemnikom priznanja Zlati grb Janezom Toplakom.

Častni občan Občine Duplek Janez Ribič na sliki z dupleškim županom Mitjo Horvatom in prejemnikom priznanja Zlati grb Janezom Toplakom.

V nadaljevanju lahko v celoti preberete obrazložitev, ki je bila prebrana tudi na podelitvi ob zaključku občinskega praznika »Dupleški teden«:

JANEZ RIBIČ

ČASTNI OBČAN OBČINE DUPLEK

Obrazložitev:

V letu 1994  je bila z zakonom ustanovljena Občina Duplek. Sledile so volitve župana in članov občinskega sveta. Za župana je bil izvoljen Janez Ribič, ki je bil med ljudmi znan kot prijazen, družaben in vsestransko sposoben človek. Svoje zavzemanje za boljše pogoje bivanja v domačih krajih je izkazal že v preteklosti, leta 1988, ko je bil kot predsednik gradbenega odbora  gonilna sila pri izgradnji teniških igrišč v Sp. Dupleku. Pri projektu so sodelovali prebivalci iz vseh tedanjih krajevnih skupnosti: Korena, Vurberk, Dvorjane, Sp. in Zg. Duplek. S prostovoljnim delom zgrajena teniška igrišča še danes služijo svojemu namenu.

Prav povezovalna vloga med kraji novonastale občine je bila velik izziv za  novoizvoljenega župana, saj se je trudil uravnoteženo in s sodelovanjem vseh svetnikov voditi delovanje in razvoj občine.

Kraji, povezani v novonastali Občini Duplek, so v preteklosti zaradi odmaknjenosti od centra, dobili le malo občinskega denarja za razvoj infrastrukture. Potrebno je bilo zgraditi vodovod, obnoviti in zgraditi nove ceste, obnoviti šolske zgradbe ter vrtce ter dograditi nove objekte za te namene, ambulanta je potrebovala nove prostore, knjižnice in lekarne ni bilo.

Janez Ribič delo župana ni opravljal kot službo, temveč kot življenjsko poslanstvo. S pomočjo svojih sposobnosti in karizme so bila njegova prizadevanja za razvoj krajev v občini Duplek uspešna in so obrodila veliko sadov. Iz leta v leto njegovega županovanja se je občina razvijala in pridobivala sodobno komunalno in družbeno infrastrukturo. Rast družbenih dobrin je vplivala tudi na prebivalce in marsikateri naključni obiskovalec, ki je kraje občine Duplek obiskal že kdaj prej,  je po nekaj letih delovanja Občine Duplek povedal, da so se kraji razvili v zelo lepo urejene in privlačne za bivanje. Bil je pobudnik razvoja in delovanja obstoječih društev in nastanka novih, z željo, da bi se občani v društvih srečevali, družili in sodelovali ter tako presegli ločenost na kraje ob Dravi in tiste na vinorodnih gričih. Povezovalno je kot idejni vodja zastavil tudi občinske simbole – grb in zastavo. V grbu Občine Duplek tako vidimo kačo z zmajevo glavo, ki je sicer upodobljena v grbu gradu Vurberk in simbolizira gričevnat del občine ter splav, ki simbolizira kraje ob Dravi.

Delo župana ni običajna služba. Delovni čas traja cel dan, krizne situacije pa ga raztegnejo tudi v noč. Posebej v manjših krajih, kjer se vsi poznajo, ljudje kličejo župana, če se jim zdi potrebno, tudi v nedeljo, ob prazniku ali ponoči. Počitka praktično ni, kar se hitro pozna tudi na zdravju.

Janez Ribič je Občino Duplek vodil 16 let. Skupaj z občinskim svetom in sodelavci je opravil ogromno delo in bistveno prispeval k ugledu Občine Duplek. Tudi kot poslanec v Državnem zboru se je trudil prispevati k uresničitvi projektov, ki so bili zastavljeni v Občini Duplek. Vseh projektov, ki jih je zastavil in uspešno izpeljal, tako na področju komunalne infrastrukture, kot tudi družbenega življenja, je preveč za naštevanje. Srečujemo jih vsak dan, zabeleženi pa so tudi v občinskem časopisu – Novicah Občine Duplek, kot tudi v zborniku, ki je bil izdan ob 10-letnici delovanja občine Duplek. Za vložen trud prejme najvišje priznanje Občine Duplek, naziv Častni občan Občine Duplek.


Objavljeno: 11.07.2016