Ne le zapis pravice v‎ ustavo, dober gospodar bi za vodo podvojil koncesije podjetij

Ljubljana, 12. julij 2016 – V SLS ne nasprotujemo zapisu pravice do pitne vode v Ustavo RS. Opozarjamo pa, da je takšno početje v veliki meri le zapravljanje davkoplačevalskega denarja, saj že obstajajo mehanizmi, ki državljankam in državljanom omogočajo pravico do vode kot javne dobrine. Voda je veliko naravno bogastvo naše države, vendar so bile v preteklosti pri varovanju tega bogastva narejene nekatere napake. Samo zapis pravice v ustavo težav ne bo rešil – reševanja tega vprašanja se je treba lotiti z druge strani in koncesijska plačila za vodne vire dvigniti na ustrezno raven.

Zakonodaja opredeljuje, da je treba za vsako posebno rabo voda pridobiti in plačati vodno pravico ter glede na dejansko rabo plačevati vodno povračilo. Koncesijska plačila javnih in zasebnih podjetij, ki slovensko vodo izkoriščajo za proizvodnjo tržnih dobrin in ne za oskrbovanje prebivalstva s pitno vodo, so trenutno relativno nizke. Treba jih je povišati, poleg tega pa uskladiti, da bo koncesijski sistem enak v vseh občinah. Prav tako bi moral biti lokalnim skupnostim, ki skrbijo za vzdrževanje, namenjen višji del koncesij.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »Čas bi že bil, da vladajoča koalicija naredi nekaj, kar bodo ljudje dejansko začutili kot razbremenitev državljanov in zaščito njihovih pravic. Vladajoča politika bi morala kot dober gospodar z dvigom koncesijskih plačil za javna in zasebna podjetja na dvakratnik trenutnega zneska poskrbeti za večjo donosnost našega naravnega bogastva, vode. Od takega ukrepa bi imeli državljani največjo korist in ne bi se jim bilo treba bati, da bo naša pitna voda nenadoma privatizirana. Vprašanje je le, kako močno se koalicija boji, da se bo zamerila lobijem velikih multinacionalk, ki želijo trenutno podcenjeno slovensko vodo izkoriščati za svoj zaslužek.«


Objavljeno: 12.07.2016