Županja in župani SLS s ptujskega območja na delovnem sestanku

Ljubljana, 30. avgust, 2016 – Županja in župani iz vrst SLS s ptujskega območja so se v ponedeljek, 29. 8. 2016, sestali na delovnem sestanku na pobudo predsednika Regijskega odbora SLS Ptujsko-ormoške Radoslava Simoniča. Sestanka so se udeležili tudi nekateri podžupani in predsedniki občinskih odborov ter članica Izvršilnega odbora Suzana Lara Krause.

Med pomembnejšimi temami so sprejeli skupen dogovor, da bodo v kratkem času pristopili k dogovoru o enaki višini sofinanciranja Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, ki ima tudi status regijske knjižnice. Višina sofinanciranja mora biti enaka za vse občane (razen za MO Ptuj, ki prejema občutno višje finance s strani države kot ostale občine) vseh občin na Ptujskem – glede na število prebivalcev.

Dogovor so sprejeli predvsem iz razloga, ker se v SLS še kako zavedajo pomembnosti knjižnične dejavnosti za razvoj kulture in izobraževanja naših občanov. Svojo odločitev so že sporočili direktorju Knjižnice Ivana Potrča Ptuj mag. Matjažu Neudauerju.

Med drugim so govorili tudi o pomembnosti delovanja Bibliobusa. Pred 15 leti so bili ravno župani iz vrst SLS največji podporniki za nabavo le-tega. Podatki kažejo, da sta bila nakup in njegovo delovanje do sedaj zelo upravičena. Zavedajo se tudi, da ga bo treba v naslednjih letih nadomestiti z novim – takrat pa računajo tudi na izdatno sofinanciranje s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, saj je glavarina, financiranje s strani države, iz leta v leto skromnejše.

Ob koncu so spregovorili tudi o aktualnem dogajanju v stranki, o delovanju RO SLS Ptujsko-ormoške in o pripravah na Tabor SLS, ki se bo potekal v soboto, 3. septembra 2016, v Velenju.


Objavljeno: 30.08.2016