Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek na Taboru SLS v Velenju: Vemo, kam gremo!

JUBILEJNI 20. TABOR SLOVENSKE LJUDSKE STRANKE

 

Govor predsednika Slovenske ljudske stranke mag. Marka Zidanška

VEMO, KAM GREMO!

 

Velenje, 3. september 2016

Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, cenjeni gostje, dragi prijatelji!

Ko sem se danes peljal sem na naše zborovanje, sem imel priložnost občudovati, v kako lepi deželi živimo. Okrog nas so številne priložnosti za oseben razvoj in skupen napredek. Sprašujem se, ali smo jih znali kot družba in država dodobra izkoristiti? Bojim se, da ne. Ljudje smo vse preveč slepi za svet in ljudi okrog sebe. Slovenija ni samo Ljubljana.

Ob tem prelepem Velenjskem jezeru, na našem jubilejnem, že 20. taboru Slovenske ljudske stranke, čutim toliko dobre energije kot že dolgo ne. Prišli ste z vseh koncev naše ljube Slovenije in ponovno, kot že tolikokrat doslej, dokazali, da je največja moč Slovenske ljudske stranke v ljudeh. Da, prav v vseh vas tukaj, ki ste s svojo srčnostjo in vztrajnostjo prestali tudi najtežje preizkušnje.

Vesel in hvaležen sem predvsem za srčnost vseh tistih članov, ki tudi v razburkanih časih Slovenski ljudski stranki ostajajo zvesti zaradi krščanskih vrednot in demokratične tradicije. V stranki ostajamo združeni dobri ljudje, zaradi katerih verjamem, da bo naša skupna prihodnost svetla.

Jasno je, da je naša država v položaju, ko rabi jasne usmeritve, rešitve in odločna dejanja. Mi bomo danes tu pokazali smer!

Koliko ur ste obrtniki in podjetniki morali delati samo za to, da ste poplačali previsoke davke? Preveč.

Koliko ur ste namesto za delo porabili samo za birokracijo? Preveč.

Zaradi slabega gospodarjenja po balkanskih načelih so slovenske plače prenizke, ljudje pa se morajo zato zadolževati in trepetati za svojo eksistenco! Še težje je upokojencem, med katerimi je veliko takšnih, ki s svojimi pokojninami ne morejo preživeti celega meseca. Ob tem imamo še preveliko strukturnih brezposelnih, ki nimajo perspektive za boljše življenje, torej nobene varnosti.

Slovenski državljani si zaslužimo ekonomsko varnost!

Preveč trdo prigaranega davkoplačevalskega denarja je bilo vrženega v bančno luknjo, prevečkrat so že z našim denarjem poplačali dolgove bank. Z vašim denarjem. Koliko ur ste morali VI delati za to, da so državni veljaki svoje kolege iz uprav bank z vašim denarjem nagradili za slabo delo?

Govori se, da bo država od nas spet zahtevala, da plačamo dolgove bank. Uprli se bomo in niti centa več ne bomo dali tistim, ki ali ne znajo voditi bank ali pa iz njih že leta nezakonito pridobivajo sredstva. Tisti, ki so si napolnili žepe ob zadnjih dokapitalizacijah, morajo vrniti denar in odsedeti zasluženo kazen. V SLS ne bomo pustili, da nam jemljejo še naprej! Naredili bomo vse. Poplačali bodo, kar so pokradli!

Spoštovani!

Bili smo prva lastovka slovenske »politične pomladi«, prva skupina pogumnih in ponosnih Slovenk in Slovencev, ki smo se uprli »polstoletni zimi« političnega totalitarizma in tiranije! Mi smo bili srce teh prelomnih dogodkov in velikokrat smo bili korak naprej od drugih. Pa vendar ne želim, da nam pogled preveč uhaja nazaj v preteklost. Poglejmo raje naprej.

Pred nami je ostal še en velik neuresničen cilj. Slovenskim državljankam in državljanom vseh generacij smo v skladu s 3. točko Majniške deklaracije iz leta 1989 dolžni zagotoviti materialno in duhovno blaginjo! Na to danes večina političnih strank kar pozablja! Mi pa ne!!! Zato, ker smo odgovorni do politične dediščine naših predhodnikov ter želimo omogočiti prijetno življenje vseh naših sodržavljank in sodržavljanov! Ni nam vseeno za usodo naših otrok, vnukov ter zanamcev prihodnih generacij! Kakovost življenja se ne meri le v kazalcih BDP-ja, ampak predvsem po zadovoljstvu ljudi.

V Slovenski ljudski stranki si odločno prizadevamo za višjo politično kulturo in tudi višjo kulturo medčloveških odnosov v političnih strankah, kakor tudi v naši družbi nasploh. To, kar smo v zadnjih mesecih doživljali, je bilo stresno, pa vendar nujno.

Seveda pri tem ni šlo za nedolžno ravsanje posameznikov, ampak za soočenje in spopad dveh zelo različnih smeri, dveh različnih konceptov političnega in družbenega delovanja. Naj poenostavim, trčila sta dva pogleda na prihodnost stranke in na prihodnost Slovenije.

Ena paradigma predstavlja nevrotično obračunavanje s političnim nasprotnikom z vsemi sredstvi, tudi s poskusom fizičnega poniževanja in grožnjami političnega linča, druga paradigma pa predstavlja prizadevanja za politično kulturo dialoga in javnega diskurza, ki odlikujejo razvito evropsko krščansko demokracijo, h kateri stremi naša stranka.

Upam si reči, da se v teh pregretih dneh za Slovensko ljudsko stranko uspešno končuje izjemno naporno in težko obdobje. Dovolite mi, da se vam iskreno zahvalim za vso vašo izkazano podporo in marsikdaj tudi potrpljenje. Obžalujem, da so bile interne zadeve deležne tolikšne medijske pozornosti.

A poskusi diskreditacije stranke in njenega vodstva ter želje po njenem prevzemu so ves ta čas prihajali tako od zunaj kot od znotraj. Mene osebno, ki sem človek povezovanja, sodelovanja in iskanja pravih rešitev, je po svoje celotna situacija, v kateri smo se znašli, zelo razžalostila. In najbrž ne samo mene, temveč se v tem prepoznate mogoče tudi vi sami. Vendar je včasih, da zaščitimo tisto temeljno in svoje, treba storiti tudi kakšen korak nazaj, da lahko nato narediš dva koraka naprej.. Na naših srečanjih sem večkrat poudaril, da ne bom nikdar dovolil, da bi kdor koli za mojim hrbtom spletkaril in upravljal z SLS, pa če me to stane predsedniškega položaja. In še vedno stojim za temi besedami.

Izstope, ki so sledili izključitvi Marjana Podobnika iz Slovenske ljudske stranke, vidim kot nujno očiščenje podtaknjencev z dvema obrazoma, ki z eno roko ponujajo spravo, z drugo pa te primejo za vrat. Dvojni agenti so bili razkrinkani, sateliti so na poti k svoji »matični ladji«. Dosegli smo očiščenje in Slovenska ljudska stranka postaja ponovno ljudska.

Po uspešno prestanih notranjih in zunanjih napadih zdaj še bolje vemo, da ne gremo »v posteljo s sovražnikom«. Nekdanji člani Slovenske ljudske stranke, ki po navodilu drugih ustanavljajo nove stranke in gibanja, so že dokazali, da ne morejo biti naši partnerji. Tisti, ki v isti sapi zaničujejo edino pravo ljudsko stranko in hkrati kradejo njeno ime in se pretvarjajo, da se zavzemajo za »malega človeka«, ne morejo biti naši sogovorniki. Slovenska ljudska stranka je le ena. Prav tako naši sogovorniki ne morejo biti tisti, ki se izgovarjajo na zle sile podtalnih mrež in spletkarijo proti stranki, za katero se hvalijo, da so jo pomagali ustanoviti.

Spoštovane kolegice in kolegi v stranki,

Slovenska ljudska stranka je in vedno bo zakoreninjena v svojih globokih vrednostnih temeljih spoštovanja dostojanstva in odgovornosti vsakega človeka! Zato stojimo ob boku razvitih evropskih krščanskih demokracij. Naš prenovljeni politični program predstavlja nov mejnik razvoja naše stranke. Presegli smo nasprotujoča si programska izhodišča, zaradi katerih v preteklosti mnogi niso vedeli, ali naj nas uvrstijo na levo ali na desno sredino. Te shizofrene situacije ni več, zato smo seveda postali tarča tistih, ki niso želeli, da postanemo sodobna evropska krščansko-demokratska ljudska stranka! Odločno in argumentirano smo se tudi zavzeli za dokončanje slovenske tranzicije, kar je zopet prestrašilo tiste, ki bi za vedno radi ohranili stare privilegije in prevlado iz časov socializma! Slovenska ljudska stranka se razvija v privlačno, moderno in učinkovito stranko prihodnosti!, Državljanke in državljani Slovenije v Slovenski ljudski stranki prepoznavajo voljo, znanje in rešitve, ki bodo tako mladim kot starejšim izboljšale in polepšale življenje v materialnem in duhovnem smislu.

Mi nismo navadna stranka. Naše delovanje vodi zelo jasen cilj: »Zavzemamo se za zdravo gospodarjenje po načelih dobrega gospodarja!«. V Slovenski ljudski stranki vemo, kam gremo!

Se vam zdi, da ve tudi trenutna politika? Ne.

Se vam zdi, da Vlada ve, kam gre? V dveh letih niso izpeljali niti ene nujne reforme.

Se vam zdi, da vsa desnica ve, kam gre? Žal se zdi, da so se nekateri v zadnjem času bolj ukvarjali z nami in z nadaljnjim drobljenjem desnice, kot pa s prihodnostjo Slovenije.

Za razliko od drugih mi vemo, kam gremo!

Na tem mestu se želim zahvaliti vsem vam, članicam in članom za vašo srčnost in pogum, ki ste ju nenehno izkazovali v vseh 28 letih in brez katerih SLS ne bi mogla niti obstajati niti žilavo prestati vseh izzivov v trdi politični konkurenci. Prav zaradi te vztrajnosti lahko ponosno in optimistično zremo v prihodnost! Zahvaliti se želim posebej tudi vsem našim organom za njihovo veliko delo v vsem tem času … Iskreno se zahvaljujem za odlično delo in pomoč tudi vsem organizacijskim enotam stranke: strokovnemu svetu, zvezam in klubom, od perspektivnega podmladka do zelo aktivne Zveze upokojencev … Posebna zahvala velja tudi našemu evropskemu poslancu Francu Bogoviču, tudi za odkrite besede, ki nam jih je pravkar namenil, in pa seveda Klubu županov pri SLS, ki kljub odsotnosti iz Državnega zbora našo stranko odlično promovirajo po celotni Sloveniji in vsak dan znova dokazujejo, da Slovenija preprosto nujno potrebuje Slovensko ljudsko stranko v parlamentu kot odgovornega, kompetentnega in kredibilnega političnega sogovornika. Izpostaviti velja tudi ustanovitev Inštituta dr. Antona Korošca, ki je že začel z odličnim delovanjem, ter oživitev časnika Slovenec, ki sicer še bolj poredko izhaja, a ima odlično perspektivo!

Hvala Mestnemu odboru SLS Velenje, predsedniku Daniju Gradišniku, Mišu Letonji, Vlasti Globačnik in ostalim. Hvala predsedniku Glavnega odbora SLS Igorju, podpredsednici Jasmini in podpredsednikoma Primožu ter Francu, direktorici Tadeji z ekipo, da smo lahko danes zbrani tukaj v Velenju!

Tako kot roža rabi vse svoje dele, da lahko raste in cveti, tudi stranka potrebuje vsakega izmed vas, da uresničimo svoje cilje. V vsakem trenutku ste najpomembnejši vi, tisti člani, ki s srcem pripadate SLS, in vsi, ki ste z nami in ki z nami simpatizirate, ter ji s svojim razumom in delom aktivno pomagate. Slovenska ljudska stranka ima še veliko neizkoriščenega potenciala. Ostajamo močna stranka zaradi svojega članstva. Skupaj bomo nadaljevali zastavljeno delo za dobro ljudi, za dobro Slovenije.

Instantne politične rešitve, ki so jih prinesle zadnje volitve, so nas vse razočarale.

Tudi zaradi njih smo le še bolj odločni, da gremo v novo smer, v svojo smer. Pokazali bomo, kakšna bi politika morala biti in kaj bi moral biti njen cilj – blagostanje ljudi. Vseh ljudi, ne le tistih na pravih pozicijah. Blagostanje vseh mladih izobraženih ljudi, ki zaradi kaotične politike izobraževanja, ki ni usklajena s potrebami na trgu dela, nimajo varnih ali realnih možnosti za zaposlitev. Za blagostanje vseh delavcev, ki vsak dan trdo garajo, da lahko preživijo svoje družine. Za blagostanje vseh upokojencev, ki so celo življenje verjeli, da jim bo država omogočila dostojanstveno starost. In za blagostanje vseh kmetov, ki so celo življenje trdo garali na svoji zemlji, vplačevali prispevke, zdaj pa dobijo mizernih 300 evrov pokojnine in so zato popolnoma odvisni od svojih družin. Za njih se bomo zavzeli!

Ne bomo dovolili, da se kmete še dodatno obremenjuje, izkorišča in podcenjuje. Že sedaj se morajo vsak dan boriti za svoj obstoj na neprijaznem trgu. Ne pozabimo, kmetje nam omogočajo preskrbljenost z zdravo, doma pridelano hrano! Država pa jim z davčnimi blagajnami, višanjem katastrskega dohodka in nižanjem cen mleka, otežuje preživetje v izrednih razmerah.

Slovenska ljudska stranka je odigrala ključno vlogo pri ustanovitvi Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Tudi danes so v njeno vsakodnevno delovanje v veliki meri vpeti mnogi člani Slovenske ljudske stranke. Z gotovostjo lahko zatrdim, da je zbornica v šestnajstih letih svojega delovanja več kot upravičila svoje poslanstvo. Vsa leta se zbornica uspešno bori za pravice kmetov in lastnikov gozdnih gospodarstev.

Verjamem pa tudi, da mnogi kmetje glede na težko situacijo enostavno ne zmorejo bremena, ki ga predstavlja obvezna članarina, zato danes, na jubilejnem 20. Taboru Slovenske ljudske stranke, v SLS pozivamo k ukinitvi obveznega članstva v zadnji zbornici, ki obvezno članstvo še pozna.

Vlado Republike Slovenije hkrati pozivamo, da ta razliko nadomesti iz proračuna Republike Slovenije in s tem zagotovi nadaljnje normalno delovanje zbornice.

Tako je, pozivamo k ukinitvi obveznega članstva v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije!

Kot sem dejal na začetku: Slovenija ni samo Ljubljana. Poskrbeli bomo  za enakomeren razvoj vse naše prelepe dežele in ljudem z vseh koncev in krajev omogočili dostojno življenje.

Ko vas danes tukaj vidim v takem številu, z nasmejanimi obrazi, sem ponosen, da ste me na kongresu v Podčetrtku izvolili za svojega predsednika. Zaradi tega pogleda na vas imam zagon, da vztrajam  pri uresničevanju ambicioznih in uresničljivih ciljev, ne glede na vse napade. Verjamem v skupinsko delo, ki v moderni politiki edino lahko pripelje do trajnih uspehov.

Prepričan sem, da resnost današnje situacije kliče po hitrih odzivih, konkretnih rešitvah in predanemu delu za dobro Slovenije. Mi imamo rešitve in pripravljeni smo delati, da jih uresničimo.

Verjamem, da bo Slovenska ljudska stranka po naslednjih parlamentarnih volitvah v položaju, ko se bo lahko odločala, s kom sodelovati. Takrat bomo k sodelovanju povabili vse, ki so voljni, željni in zmožni dela v dobro državljanov in državljank, v dobro Slovenije

Vrednote, ki jih gojimo v SLS skozi dejanja, ne le besede, so prav zato žive in vedno znova aktualne v času, ki ga živimo.

Torej, kam gremo? Gremo nazaj k ljudem. Gremo delat za njihovo boljše življenje.

Naše ambicije so jasne: želimo živeti v boljši in uspešnejši Sloveniji. In to bomo dosegli skupaj. Imamo dober program in jasne rešitve, imamo svežo moč in srčne ljudi, imamo odločno voljo. Znamo in zmoremo. Na naslednjih volitvah bomo prevzeli odgovornost za vodenje naše države kot dober in odgovoren gospodar. In to ni vse. S povezovanjem programov, združevanjem moči in sodelovanjem ljudi bomo dosegli nove zmage ter postali najmočnejša politična sila na desni sredini.

Mi vemo, kam gremo!

***

 


Objavljeno: 03.09.2016