Ustanovljen nov RO ZU pri SLS Gorenjska

Ljubljana, 21. februar 2014 – Predstavniki ZU pri SLS so ustanovili nov RO ZU pri SLS Gorenjska, ustanovna seja je potekala 19. februarja 2014, v Škofji Loki. Za predsednika je bil izvoljen Ivan Naranđa, za podpredsednika sta bila izvoljena Jože Bogataj in Janez Rakovec, za tajnico pa je bila izvoljena Jožica Žnidaršič. V razpravi je izvoljeni predsednik poudaril potrebo po pridobivanju novih članov iz vse regije na podlagi privlačnih strankinih in zlasti regijskih programov, ki jih je treba javno predstavljati preko radia Sora in na sejah regijskega odbora. Predstavniki ZU pri SLS so se strinjali, da je treba veliko pozornosti posvetiti evropskim in lokalnim volitvam 2014. Tudi v prihodnje je treba dobro sodelovati s poslanci SLS v DZ RS.


Objavljeno: 21.02.2014