Voščilo predsednika ZU pri SLS Antona Bogataja ob mednarodnem dnevu starejših

Ljubljana, 29. september 2016

Spoštovani,

živimo v časih, ki so težki za vse. Mlade skrbi premalo delovnih mest, zaposlene skrbijo slabši pogoji za kakovostno življenje, tudi upokojenci, še vedno aktivni člani družbe, imamo veliko odprtih vprašanj – ustanovitev demografskega sklada, zdravstvena reforma, pokojninska politika, dolgotrajna oskrba, pravna država itd.

V Zvezi upokojencev pri SLS se ravnamo po nekaterih vodilih, za katere menimo, da so odlična osnova, na kateri lahko vse generacije ob medsebojnem sodelovanju ustvarimo vsem prijazno družbo. Ta vodila so: spoštovanje človekovega dostojanstva, enakopravno sodelovanje v družabnem življenju, socialna varnost, zdravstvena preventiva in kurativa. Tako kot vse članice Evropske seniorske zveze (ESU), ki deluje v okviru Evropske ljudske stranke (EPP), smo zavezani k spoštovanju krščanskih vrednot, spoštovanju družine kot osnovne celice življenja, k spoštovanju maternega jezika in kulture, k medsebojnemu dialogu in solidarnosti, k podpori stališč evropskega parlamenta pri skrbi za ostarele. Vodilo nam je Bruseljska deklaracija iz leta 2013.

Že takrat smo pisali o pomembnosti spoštovanja in sprejemanja, medsebojni in medgeneracijski pomoči … v vmesnem času smo že dosti naredili na mnogih področjih, pa vseeno ne bo odveč, če pred mednarodnim dnevom starejših ponovimo: veliko nas je, bodimo enotni in odločni! Še naprej se bomo zavzemali za vključujočo družbo, ki ne tolerira diskriminacije zaradi starosti. Živeti želimo v družbi, ki nas spoštuje in nam po svojih močeh pomaga.

Želim vam čudovit mednarodni dan starejših, naj do prihodnjega ne mine dan brez dobre volje!

Anton Bogataj,

predsednik Zveze upokojencev pri SLS in podpredsednik ESU

***

Združeni narodi so leta 1990 razglasili 1. oktober za mednarodni dan starejših. 


Objavljeno: 29.09.2016