Nova predsednica Slovenske ženske zveze pri SLS Suzana Lara Krause: Vlogo žensk v politiki bomo morale povečati same!

Majšperk, 19. november 2016 – Na rednem volilnem Kongresu Slovenske ženske zveze (SŽZ) pri SLS je bila za predsednico izvoljena članica Izvršilnega odbora SLS Suzana Lara Krause. Delegatkam se je zahvalila za zaupanje in dejala: »Nadaljevale bomo dobro delo prejšnje ekipe in nekatera področja še izboljšale.  Predvsem želim povečati članstvo v zvezi, saj sem prepričana, da bomo skupaj imele še več dobrih zamisli.« Po njeni oceni je vloga žensk v politiki in v strankah sicer večja kot v preteklosti, prostora za izboljšave je še veliko, a »nihče drug ne bo tega naredil, če ne bomo same«.

Za podpredsednice so bile izvoljene organizacijska tajnica SLS Mateja Maja Ažman, Hedvika Rojko in Lilijana Rakun, za predsednico Programskega sveta SŽZ pri SLS predsednica Mestnega odbora SLS Koper in koprska mestna svetnica Olga Franca, za članice Upravnega odbora SŽZ pri SLS pa Vida Milunič, Marjana Planinc, Marija Župec, Ivanka Brezigar, Petra Plajnšek, Slavka Ocepek in Zvezdana Djekič.

V uvodnem delu je delegatke in goste Kongresa kot gostiteljica pozdravila županja Občine Majšperk dr. Darinka Fakin in predstavila delovanje občine s 4.000 prebivalci, ki jo uspešno vodi že četrti mandat. Evropski poslanec Franc Bogovič (SLS/EPP) je izpostavil, da medtem ko v Evropskem parlamentu pogosto govorijo o enakopravnosti žensk, pogreša debato o družini v kontekstu slogana Kongresa SŽZ pri SLS: »Za družini naklonjeno družbo«. Ob migracijskih tokovih in staranju evropske družbe bi morali po njegovem dati na družini naklonjene ukrepe več poudarka. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v nagovoru poudaril, da stranko zastopajo različne zveze, ki s svojim aktivnim delovanjem gotovo pomagajo SLS na poti nazaj v parlament, kjer sedaj ni pravega zagovornika lokalnih interesov, prav decentralizacija pa je bil in ostaja ključnega pomena za enakomeren razvoj Slovenije: »SLS ne bo dopustila centralizacije države. Ne bomo pustili, da se pozabi na ljudi v manjših krajih.« Tudi on je pohvalil slogan, saj SLS zagovarja tradicionalno družino: »Družina je trdna temeljna vrednota, na kateri lahko gradimo uspešno družbo znotraj Slovenije in v Evropski uniji.« Dosedanja predsednica SŽZ pri SLS mag. Vesna Starman, ki je zvezo vodila dva mandata, je predstavila poročilo o delu zveze med 2012 in 2016 ter med večjimi dosežki izpostavila zavzemanje zveze za celostno ureditev pravic invalidnih oseb in družinske vrednote.

Delegatke so sprejele kongresno deklaracijo z naslovom Bolj od družini prijaznih potrebujemo družini naklonjena podjetja, v kateri so zapisale nekaj ključnih ukrepov, s katerimi bi bilo treba dopolniti sedanjo politiko družini »prijaznih« podjetij, mnoga od katerih so to žal le na papirju.

***

Kongresno deklaracijo Slovenske ženske zveze pri SLS v nadaljevanju podajamo v celoti.

Bolj od družini prijaznih potrebujemo družini naklonjena podjetja

Članice Slovenske ženske zveze pri SLS ugotavljamo, da je za zagotavljanje višje kakovosti življenja treba poskrbeti za drugačen odnos do družine na poklicnem področju.

Številna podjetja se danes ponašajo s certifikatom družini prijazno podjetje. Ta certifikat je doprinesel številne pozitivne novosti za zaposlene, kar lahko pozdravimo, saj je njegov namen plemenit. Podjetjem nalaga, naj poskrbijo za bolj učinkovito in bolj kakovostno upravljanje z zaposlenimi, zaposlenim pa omogočila boljše upravljanje s časom, ki ga preživijo izven delovnega mesta. Podjetja naj bi ravnala družbeno odgovorno. Od prožnega delovnega časa do prostega dne ob prvem vstopu otroka v šolo, pa od obiska otroka v službi, ko naj bi videl, kje dela starš, do promocije zdravja na delu. Izkazalo se je, da so sedanji ukrepi absolutno premalo učinkoviti in niso dovolj povezani z resničnimi vrednostnimi temelji podjetij. Klima v podjetjih je postala vse preveč prežeta s strahom pred brezposelnostjo, tudi mobing je v porastu in vse to zavira mlade pri odločitvi za ustvarjanje lastne družine. Danes so mladi, ki se odločijo za otroka, sprejeti s pomilovanjem, namesto z veseljem in čestitkami. Na prvo mesto v podjetju je treba postaviti vrednote in jih začeti udejanjati, ne le zapisati na spletno stran in pozabiti nanje.

Zaposleni si želimo spoštovanja, odkritosti in varne zaposlitve, dobrih medsebojnih odnosov, urejenega delovnega mesta in razumevajočih, sposobnih, izkušenih vodij. Ustava Republike Slovenije v 53. členu določa, da je naloga države varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroka in mladino ter ustvarjati za to varstvo potrebne razmere. Ne potrebujemo neskončnih študij, analiz in kazalcev, temveč hitre in dobre ukrepe za rast naših družin, za rast naroda in za nasmejane, zdrave, ponosne obraze mladih staršev.

Na potezi so uprave, nadzorni sveti, kadrovske službe in vodstvo naše države, da se pričnejo soočati z resnico in da pričnejo sestopati z oblakov na zemljo. V kolektivih moramo zgraditi trdno medsebojno zaupanje, stremeti moramo k izboljšanju klime, spodbujati k vzpostavitvi in ohranjanju dobrih medsebojnih odnosov in spoštovanja ter skrbi za druge.

Država mora sprejeti sistemske ukrepe, ki bodo resnično pomagali mladim družinam. Mladi starši, zlasti matere, potrebujejo predvsem:

  1. Možnost prožnega delovnega časa s ciljem opravljenega dela in ne nadzora nad razpolaganjem s časom.
  2. Možnost dela od doma po dogovoru z nadrejenim, s ciljem opravljenega dela, lahko le nekaj dni na leto.
  3. Možnost urejenih delovnih razmer, čim manj obremenitev z nočnim delom, dežurstvom, popoldanskim delom, delom ob vikendih ipd.
  4. Možnost bolniške odsotnosti starega starša za nego vnuka.
  5. 100 % nadomestilo plače v primeru hude bolezni otroka.
  6. V kolektivnih pogodbah določena dodatna plača ob rojstvu otroka.

To bi bile prave inovacije v pomoč družini.

Članice Slovenske ženske zveze pri SLS na kongresu v Majšperku, 19. novembra 2016

***

 

Kongres SŽZ pri SLS si lahko ogledate na spodnjih posnetkih.

 

 


Objavljeno: 19.11.2016