Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek napovedal ustavno presojo instituta odpoklica župana

Ljubljana, 13. december 2016 – »Če poslanci Državnega zbora RS sprejmejo spremembo Zakona o lokalni samoupravi, s katero bodo župani odpoklicani med mandatom bomo v SLS primorani vložiti pobudo za ustavno presojo,« je napovedal predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in dodal: »Če se uvaja institut odpoklica med mandatom, naj to velja za vse demokratično izvoljene predstavnike ljudstva.« Sprememba zakona v predlagani obliki namreč vzpostavlja ločitev na prvo- in drugorazredne voljene funkcionarje ter prvo- in drugorazredne volivce.

Funkcionarji, izvoljeni na lokalnih volitvah, morajo biti vsak dan dobri gospodarji, vsak dan v svojem domačem kraju odgovarjajo za svoje delo, vsak dan so na razpolago svojim volivcem za predloge in pritožbe in se ne skrivajo v poslanskih klopeh. Smo proti »gostilniškemu referendumu« o odpoklicu župana. Župani svojo zaupnico pri volivcih iščejo vsaka 4 leta. Predvideni zakon je v neskladju z Ustavo RS, ker posega v pasivno volilno pravico in niso opredeljeni kriteriji in okoliščine, kdaj lahko pride do pobude. V trenutni obliki je omogočeno arbitrarno odločanje.

Vlagatelj spremembe Zakona o lokalni samoupravi, je po mnenju mag. Zidanška primer, kako se SMC loteva lokalnih območij: »Že samo protagonist odpoklica župana, vlagatelj sprememb zakona poslanec Jani Möderndorfer, je osebnostno moralno sporen. Naj najprej počisti pred svojim pragom in se pogleda v ogledalo – koliko strank je zamenjal in koliko volivcev je s tem izdal. Zdaj je šla SMC prek njega v napad na področje, kjer je povečini zaupanje volivcev najvišje – na lokalno raven.«

V SLS se zavzemamo za spoštovanje demokratičnih pravil. A ta morajo veljati za vse. Enakopravna obravnava voljenih funkcionarjev in glasov volivcev je nujna! Menimo, da je odpoklic župana prvi korak k ukinitvi občin. SMC se loteva stvari nepremišljeno, za lastne politične cilje: centralizacijo Slovenije. Zavzemamo za enakomeren razvoj Slovenije in za stabilna lokalna okolja, v katerih je ljudem ne glede na to, ali so v velikih urbanih središčih ali na obrobju, zagotovljen dostojen življenjski standard.

»Poslance DZ RS pozivam, da glasujejo PROTI spremembi Zakona o lokalni samoupravi v trenutni obliki,« je zaključil predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

 


Objavljeno: 13.12.2016