Dopolnitev Siolovega prispevka o zgodovini SLS

Ljubljana, 1. februar 2017 – Na spletnem portalu Siol.net je v prispevku z naslovom Katoliki v Ljubljani ustanovili svojo stranko (26. 1. 2017) avtor Aleš Žužek zapisal:  

»Po osamosvojitvi Slovenije se je leta 1992 uradno združila s Slovenskimi krščanskimi demokrati (SKD). V Argentini živeči Slovenec Marko Kremžar, zadnji predsednik Slovenske ljudske stranke, je postal podpredsednik SKD.

Neodvisno od zgodovinske Slovenske ljudske stranke je bila maja 1988 ustanovljena Slovenska kmečka zveza (SKZ), ki se je pozneje preimenovala v Slovensko ljudsko stranko (SLS). Ta stranka, recimo ji nova SLS, je od volitev leta 2014 zunaj parlamenta.«

Avtor je izpustil pomemben vmesni korak, in sicer, da sta se SLS in SKD leta 2000 združili, ob tem pa je pravno nasledstvo tako SKD kot tudi zgodovinske SLS prešlo na združeno stranko, ki se danes imenuje Slovenska ljudska stranka.

Na Siol smo poslali prošnjo za dopolnitev prispevka, ki jo objavljamo v nadaljevanju:

SLS – Slovenska ljudska stranka in SKD – Slovenski krščanski demokrati sta se na željo pretežne večine obeh članstev 15. aprila 2000 združili v eno stranko: SLS+SKD Slovensko ljudsko stranko, s čimer je nasledstvo zgodovinske SLS prešlo na združeno stranko. Ta je kasneje, da bi poudarila kontinuiteto delovanja, svoje ime poenostavila v SLS. Naslednica Slovenskih krščanskih demokratov in tudi zgodovinske SLS je tako sedanja Slovenska ljudska stranka.


Objavljeno: 01.02.2017