Mestni odbor SLS Koper bo v 2017 nadaljeval z delom za ljudi

Koper, 7. februar 2017 – Predsednica Mestnega odbora SLS Koper in mestna svetnica Olga Franca s podpredsednikoma MO SLS Koper Ivanom Dekleva in Brankom Čehovinom predstavlja delo in dosežke odbora v preteklem letu (več na spletni strani Mestnega odbora SLS Koper) in zastavljeni načrt dela za leto 2017. Najpomembnejši dosežek v prvi polovici mandata v Mestnem svetu Mestne občine Koper (MOK) je nedvomno sprejetje novih Prostorskih ureditvenih pogojev in Odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v MOK in Odlok o nezahtevnih in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v MOK.

Olga Franca opozarja, da v občini dve leti po lokalnih volitvah na mnogih področjih še vedno ni zadovoljivih sprememb. Kot maloštevilna koprska opozicija zato v Mestnem svetu in v javnosti neutrudno opozarja na neenakosti v smeri razvoja občine, saj mesto vse dlje za sabo pušča manj razvito podeželje. Namesto izkoriščanja priložnosti, ki jih nudi podeželje, se koprski turizem razvija le v smeri privezov križark. S številnimi svetniškimi vprašanji (skorajda 80 vloženih vprašanj) in pobudami poskušajo doseči premike, zagon za nadaljnje delo pa jim dajejo vidni pozitivni učinki dosedanjih prizadevanj, kot je napredek pri izgradnji zavoda Debeli rtič in razširitev namestitvenih kapacitet za brezdomne.

NAČRTI MO SLS KOPER ZA DELO V LETU 2017

Nadaljevali bomo reševanje že odprtih problematik

Izgradnja krožišča na cesti Srmin–Dekani, brezdomska problematika, izgradnja novega vrtca v Dekanih, odprodaja službenih najemnih stanovanj in izgradnja novih neprofitnih stanovanj, izboljšava odlokov MOK za postavitev pomožnih objektov na kmetijskih in stavbnih zemljiščih po primerjavi z odloki sosednjih občin v Istri in širše v Sloveniji ter v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo.

Zahtevali bomo odgovore na pereča vprašanja

Poleg aktivnega dela v občinskem svetu bomo očem javnosti odkrivali zastrte probleme ter iskali odgovore na naslednja vprašanja:

  • Zakaj so nastale prostorske stiske v naših vrtcih in osnovnih šolah, zakaj je odpadel omet v vrtcu v Šmarjah in kako bo MOK rešila ta problem?
  • Kakšna je prostorska ustreznost naših osnovnih šol in vrtcev – kakšne so dejanske potrebe in kakšno je resnično stanje, kakšen je razkorak med dejanskimi in potrebnimi investicijami, pa tudi, kakšni so predlogi osnovnih šol za bolj ustrezno reševanje zahtevne vzgoje otrok?
  • Ali preplačujemo stroške za odvoz gospodinjskih odpadkov? Kako z našim denarjem gospodari Marjetica, d. o. o.?
  • Kako varujemo istrske vodne vire in kako varujemo okolje? Je poskrbljeno za trajnostno prostorsko načrtovanje, preskrbo s pitno vodo in ozaveščanje občanov o varčni porabi?
  • Kako napreduje razvoj vodne oskrbe, kako je z kali, vodnjaki, namakanjem? Zakaj MOK odlaga začetek izgradnje kanalizacije, zakaj ne sofinancira izgradnje malih čistilnih naprav in na investira v preprečevanje onesnaževanja okolja?
  • Kako transparentno deluje Javni zavod za šport in mladino Koper?
  • Kdaj bodo urejene nove zelene površine v mestu?
  • Kako bomo reševali vse večjo problematiko staranja prebivalstva v MOK? Kako bomo poskrbeli za starejše in kako bomo prepričali mlade, da ostanejo?
  • Zakaj je zaprta zdravstvena ambulanta v Gračišču, kdaj bo ponovno odprta in bliže tamkaj živečim krajanom?

Kmalu

8. marca bomo člani MO SLS Koper organizirali družabni dogodek, posvečen ženskam, o podrobnostih vas bomo pravočasno obvestili.

Spomladi se bomo udeležili ekskurzije po naši domovini v okviru projekta Povežimo Slovenijo, ki ga organizira dr. Drago Čepar.

Člani MO SLS Koper smo odločni, da bomo še naprej delovali kot konstruktivna opozicija, opozarjali na problematična področja delovanja MOK in predlagali rešitve za izboljšave. Skozi vse leto bomo v Mestnem odboru SLS Koper ohranjali dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi in posameznimi krajani. Za nas je vsak občan pomemben in posvetimo se vsakemu problemu!


Objavljeno: 07.02.2017