Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Identiteta slovenskega naroda temelji na našem jeziku in kulturi, ki sta pomembna in neločljiva elementa evropske civilizacije in kulture

Ljubljana, 8. februar 2017 – Ob današnjem državnem kulturnem prazniku predsednik SLS mag. Marko Zidanšek opozarja na pomen slovenskega jezika in kulture, ki sta temelja slovenske identitete in naše prepoznavnosti. Obenem sta simbol naše edinstvenosti v Evropi in svetu ter pomembna dodana vrednost Evropskega kulturnega bogastva.

Ob slovenskem kulturnem prazniku je čas za razmislek o pomenu slovenskega jezika in kulture za identiteto slovenskega naroda in države. Njuno ohranjanje in uveljavljanje je ena od prednostnih nalog Slovenske ljudske stranke že od njenih začetkov ob koncu 19. stoletja. Evropske nacionalne in etnične kulture, ter celo nekatere subkulture, skupaj predstavljajo barvito in heterogeno »evropsko kulturo«, ki je vedno pomenila primerjalno prednost Evrope v globalnih okvirih. Zato se odločno zavzemamo za kakovosten razvoj Evrope v smeri krepitve in svobodnega razvoja družin, lokalnih skupnosti, civilne družbe, regij in narodov ter s tem kulturno-civilizacijskega napredka.

Slovenski jezik in kultura sta od nekdaj srce naše narodne zavesti in povezanosti vseh Slovencev v domovini in po svetu. Zato ju je treba premišljeno negovati, bogatiti in hkrati pogumno predstavljati v širših mednarodnih odnosih in procesih. Izzivi globalizacije so kompleksni in na različne vidne in nevidne načine pritiskajo na kulturne identitete narodov, še posebej majhnih. Ponosni moramo biti tako na svojo slovensko kot tudi evropsko identiteto, saj sta neločljivo povezani. Druga drugo vzajemno bogatita in osmišljata. Spoštovanje lastne kulturne identitete je predpogoj za spoštovanje drugih socialnih, kulturnih in duhovnih identitet v Evropi in svetu. Tudi v obdobjih družbeno-ekonomskih kriz si moramo prizadevati za krepitev in ohranjanje slovenske kulture in vanjo prednostno vlagati potrebna sredstva. Napačno bi bilo razmišljanje, da lahko v ugodnih gospodarskih razmerah zmanjšujemo sredstva za kulturo in jih prelivamo na druga področja. Kakovostna kultura nas vselej izboljšuje kot posameznike in kot družbo. Vse prepogosto se dogaja, da nekaterim ključnim kulturnim institucijam in skupinam v Sloveniji, ki so dejansko državotvorne, saj utemeljujejo našo identiteto, državni organi začno zmanjševati raven financiranja ter jih s tem pehajo v eksistenčne težave. To je preprosto škodljivo in krivično do njih ter do Slovenije kot države!

Majhni narodi, kot je slovenski, moramo biti še posebej pazljivi in občutljivi na nacionalno kulturno bogastvo, saj tega ni v izobilju in lahko že manjši nepremišljeni ukrepi trajno uničijo neprecenljive dele naše kulturne dediščine ali žive kulture. Ohranjanje slovenske kulture je zato za vse nas kot narod z državo zelo pomembno. In to seveda ne glede na politična prepričanja in druge družbene razlike. Prepričani smo, da je skrb za ohranjanje in nadaljnji razvoj slovenske kulture eden od najmočnejših skupnih imenovalcev vseh konstruktivnih družbenih skupin v Sloveniji, zato vse prosimo, naj okrepijo svoja prizadevanja za ohranitev ravni financiranja tega družbenega področja, ki je temeljnega pomena za dostojanstvo Slovencev kot naroda in Slovenije kot njegove države!

Slovenska ljudska stranka se ob tem državotvornem dnevu zahvaljuje vsem kulturnim ustvarjalcem, tako posameznikom kot skupinam, ki se v vseh pogojih, včasih tudi v nesprejemljivo sramotnih, udejstvujejo na tem plemenitem področju, pa naj bo to ljubiteljsko ali poklicno. Ni naključje, da so prve vizije naše svobodne in neodvisne države Slovenije oblikovali prav pesniki in pisatelji ter da je prvi politični program sedaj neodvisne Slovenije širokim slovenskim množicam predstavil prav pisatelj – pokojni Tone Pavček! Na slovenski kulturi smo rojeni kot narod in kot država!


Objavljeno: 08.02.2017