Primož Jelševar v podporo Zakonu o vajeništvu od poslanca Mihe Kordiša zahteva opravičilo za žaljivo izjavo

Ljubljana, 16. februar 2017 – Podpredsednik SLS Primož Jelševar zahteva javno opravičilo poslanca DZ RS Mihe Kordiša za žaljivo izjavo o t. i. fah idiotih, kakor se je na seji DZ RS izrazil Kordiš. Jelševar izpostavlja še poslančevo temeljno nerazumevanje potreb slovenskega gospodarstva. Zaradi neusklajenosti med razpisanimi mesti za terciarno izobraževanje, kjer družboslovje prednjači s skoraj 3 : 1 pred naravoslovnimi smermi, in realno mnogo večjo potrebo po tehnično izobraženih kadrih v gospodarstvu so podjetja prisiljena prevzemati naloge izobraževalnih inštitucij in iz diplomiranih družboslovcev ustvarjati tehnike. Zakon o vajeništvu je zato nujen in pozitiven korak, ki bo izobraževalni sistem približal potrebam na trgu dela.

Pismo podpredsednika SLS in podjetnika Primoža Jelševarja v nadaljevanju podajamo v celoti.

***

Miha Kordiš,

poslanec Združene levice v Državnem zboru RS

Ljubljana, 16. februar 2017

Zadeva: Zahteva za javno opravičilo

Spoštovani poslanec Miha Kordiš,

v Državnem zboru RS ste dne 13. 2. 2017 v razpravi o predlogu Zakona o čezmejnem izvajanju storitev dejali: »… namesto, da bi razvijali in izobraževali kadre za resen razvojni preboj, želi koalicija uvajati vajeništvo, se pravi, proizvodnjo »fah idiotov«, in štipendirati poklice za avstrijske in nemške firme oziroma v najboljšem primeru za njihove podizvajalce, ki pa so registrirani v Sloveniji«. V prvi vrsti je vaša oznaka, da so delavci s tehnično izobrazbo »fah idioti« skrajno žaljiva, v drugi pa vaš pogled na »proizvodnjo« tehnično in v praksi izobraženih kadrov kaže na temeljno nerazumevanje potreb slovenskega gospodarstva.

Sem eden tistih, ki je po vašem mnenju »fah idiot«: podjetnik in delavec v družinskem podjetju ter podizvajalec za avstrijske in nemške firme. Podjetje je pred 25 leti soustanovil moj oče. Naš poslovni sistem daje kruh več kot 100 Slovencem. Ker izvozimo več kot 90 % izdelkov, imamo vsi redne plače, ki sicer niso primerljive s poslanskimi, pa vendar v 25 letih niso nikoli zamujale.

Vaše besede o prihodnjem Zakonu o vajeništvu so zaskrbljujoče. Zaposlovalci v Sloveniji imamo velike težave z iskanjem primerno izobraženega kadra. Neusklajenost izobraževalnega sistema s potrebami na trgu dela je ena največjih napak Slovenije, saj se v terciarno izobraževanje vpiše bistveno večji delež populacije, kot bi se lahko zaposlil na trgu dela v Sloveniji. Takšno razmerje bi bilo nevzdržno tudi v katerikoli od drugih razvitih evropskih držav. Tudi strukturno obstajajo velike anomalije, saj na enega naravoslovca izobrazimo skoraj tri družboslovce, ker se odraža v velikem pomanjkanju zaposljivega kadra. V realnosti se to kaže kot veliko povpraševanje mladih z napačno ali previsoko izobrazbo po kateremkoli delu in posledično veliko brezposelnostjo med mladimi. Slovenija je še vedno globoko v krizi – kadrovski, finančni in krizi vrednot. Kadrovsko krizo najbolj občutimo tisti, ki delamo v realnem sektorju. Prisiljeni smo prevzemati naloge izobraževalnih inštitucij in iz diplomiranih družboslovcev ustvarjati tehnike.

Prehod Slovenije v družbo znanja, kar ste na seji pavšalno opisali z besedami, da Slovenija »proizvaja fah idiote namesto kadrov za resen razvojni preboj«, ni le žaljiv do ljudi z nižjo teoretsko izobrazbo, pač pa do vseh ljudi, ki trdno garajo in prispevajo k uspešnosti slovenskega gospodarstva..

Naše podjetje je v zadnjih letih vložilo velike napore v iskanje kakovostnih mladih, ki preko prakse v industriji odkrijejo ljubezen do specializiranega tehničnega dela. Vesel sem, da smo na ta način uspeli močno pomladiti ekipo, saj smo v zadnjih petih letih zaposlovali izključno tiste, ki so pri nas opravljali prakso, torej nekakšne vajence. Pri nas so se iz njih razvili strokovnjaki. Nekateri od njih že sedaj zasedajo odgovorna delovna mesta in so celo mentorji drugim. Za uspešen prehod v družbo znanja je namreč najprej potrebno stabilno in konkurenčno gospodarstvo, ki si realno lahko privošči investicije v razvoj. Sedanje gospodarsko okolje v Sloveniji je za takšen razcvet povsem neustrezno in dokler bo politika hodila po oblakih, se bodo nadaljevale in ponavljale zgodbe o propadu bank, dokapitalizacijah, brezposelnosti ipd.

Vsegliharsko udrihanje po vsem, kar je povezano z gospodarstvom in podjetništvom, Slovencem ne bo prineslo blaginje. Žalosti me, saj s takšnimi izjavami povsem po nepotrebnem uničujete ugled zdravega dela gospodarstva, kar se odraža v povsem napačnem prepričanju, da smo vsi delodajalci izkoriščevalci. Delavci zato nimajo več zaupanja, da bi svoje delo menjali za plačo, ampak rajši svoje nedelo menjajo za socialno podporo. Slovenijo lahko iz gospodarske krize potegne le vrnitev dela kot vrednote vseh nas.

Spoštovani gospod poslanec, ljudje, ki ste jih poimenovali »fah idioti«, so še kako potrebni v naši družbi. Ko recimo kupite novo kuhinjo, ne pride k vam domov skozi vrata vsa sestavljena, temveč vam dostavijo elemente, ki jih potem sestavijo monterji. Najbrž ne bi za tovrstno delo klicali razvojno naravnanih kolegov in teoretikov, kajne? Kot mlad gospodarstvenik se zavedam dejstva, da je treba več delati in manj filozofirati, saj se plača 15. v mesecu ne pojavi na računu sama od sebe. Če se vsi t. i. »fah idioti« odločimo, da ne bomo več delali, potem tudi poslanci v Državnem zboru RS ne boste imeli plače.

Zavedam se, da je družba raznolika ter da potrebujemo tako delavce s tehničnimi znanji kot visoko izobražene. Ne le, da ste užalili delavce, ki se iz meseca v mesec prebijajo z minimalno plačo za preživetje, temveč ste užalili tudi vse tiste, ki s svojimi rokami doprinašamo k blaginji države. Zato vas gospod poslanec prosim in zahtevam, da se za svoje besede javno opravičite slovenskim delavcem, ki nimajo možnosti resnega razvojnega dela. Vas pa tudi vabim, da se ob priložnosti ustavite v Zasavju, da vam pokažem notranjost tovarne in realnost gospodarstva – ne v teoriji, temveč v praksi. Prepričan sem, da boste ugotovili, da t. i. »fah idioti« niso drugorazredni državljani, temveč so svojevrstni strokovnjaki in ljudje.

Lep pozdrav,

Primož Jelševar

podpredsednik SLS in podjetnik

 


Objavljeno: 16.02.2017