Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Romska skupnost ne sme biti deležna večjih ugodnosti kot preostali državljani

Ljubljana, 24. februar 2017 – »Podvojitev povprečnine za vsakega pripadnika romske skupnosti je v osnovi neizvedljiva. Na to kažejo dolgotrajna pogajanja z nezadovoljivo stopnjo uspešnosti, ki jih imajo zaradi neposluha Vlade RS predstavniki združenj občin pri zavzemanju za državljane. V več mesecih so uspeli doseči le minimalno povišanje sredstev, ki jih dobijo za zagotavljanje dostojnih pogojev, infrastrukture in osnovnih storitev za vse občane. Tudi če nas to ne opozori na dejstvo, da se reševanja težav Združena levica loteva z napačne strani, moramo pomisliti na naslednje: uvedba dvakratnika povprečnine za vsakega Roma bi to skupnost postavilo v favoriziran položaj v primerjavi z vsakim drugim državljanom Republike Slovenije! Romi, ki v Sloveniji niso priznani kot uradna manjšina, bi tako postali naddržavljani,« ob vložitvi predloga zakona, s katerim se Združena levica na neustrezen in celo do drugih državljanov diskriminatoren način loteva ureditve romske problematike, opozarja predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

Slovenija je demokratična država, v kateri naj bi bili pred očmi zakona vsi državljani enakopravni. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek izpostavlja, da si morajo preostali državljani, ki so prijavljeni, plačujejo davke in trdo delajo, da si lahko (legalno) zgradijo svoj dom, pogosto na lastne stroške priskrbeti priključke za vodo in elektriko, ureditev dostopa do hiše itd. Predlog podvojitve povprečnine za predstavnike romske skupnosti, ki naj bi jo občine namensko porabile prav za urejanje vodovoda, kanalizacije, gradbenih dovoljenj ter druge infrastrukture v romskih skupnostih, ali pa bile kaznovane z znižanjem sredstev, ki jih prejmejo za nujno in osnovno delovanje ter zagotavljanje dostojnih življenjskih pogojev za vse občane enako, je zato nesprejemljiv.

Ob tem pa bo zanimivo videti, kako se bo odzvala Vlada RS, ki kot rečeno v več mesec trajajočih pogajanjih ni pokazala posluha pri predlogih predstavnikov združenj občin za zvišanje zneska povprečnine za vsakega občana, kljub zakonski obvezi, da občinam zagotovi sredstva za osnovno delovanje, kamor spada tudi nemoteno delovanje vrtcev in osnovnih šol.


Objavljeno: 24.02.2017