Gospodarstvo in izobraževanje z roko v roki za večjo zaposljivost mladih

Na okrogli mizi MO SLS Velenje in INAK: Več prakse in vključitev gospodarstva v izobraževanju mladih

Velenje, 24. marec 2017 – Polna predavalnica obiskovalcev, med katerimi je bilo tudi veliko mladih, je sinoči v velenjskem hotelu Paka z zanimanjem prisluhnila razpravi strokovnjakov z različnih področij o temi, ki je zaradi visoke stopnje brezposelnosti med mladimi zelo pomembna: kako v izobraževanje mladih s pomočjo gospodarstva vključiti več prakse, da bi dosegli njihovo večjo zaposljivost. Poslanec Evropskega parlamenta (SLS/EPP) Franc Bogovič, podpredsednik UO OZS Ivan Meh, ravnatelj velenjske Strojne šole Janko Pogorelčnik ter nekdanji minister in vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS dr. Andrej Umek so predstavili različne strokovne poglede na osrednjo temo okrogle mize, ki so jih podkrepili tudi z bogatimi izkušnjami s svojih področij.

Govorci so se strinjali, da projekti, kot sta Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Velenje in Zavezništvo za mlade, katerega pobudnik je podjetje Nestle, v praksi kažejo na različne dobre možnosti povezovanja, ki mladim zagotavlja poklicno izobrazbo s praktičnimi izkušnjami in večjo zaposljivost po zaključenem izobraževanju, obrtnikom in podjetjem pa kakovostno izobražen kader, ki ga sedaj kljub visoki stopnji brezposelnosti primanjkuje. Na ta način bi bili obrtniki in podjetja do neke mere razbremenjena, saj jim sedaj ne preostane drugega, kot da v razvoj svojih delavcev vlagajo sami. Franc Bogovič je predstavil pobudo Zavezništvo za mlade, preko katere mladi dobijo prve delovne izkušnje. Povedal je, da mnogo mladih v Sloveniji nima pravih delovnih izkušenj in veščin, zato potrebujemo več praktičnega pouka, sodelovanje gospodarstva in nove zakonodajne okvire. Podal je primerjavo podatkov držav, ki imajo najnižjo brezposelnost med mladimi, in tistih z najvišjo: »V večini EU je v porastu število visoko izobraženih mladih brez veščin in zaposlitve. Nasprotno pa v Avstriji, Nemčiji in Švici, torej v državah z uspešnim sistemom dualnega izobraževanja, beležijo najvišjo zaposlenost mladih.« Janko Pogorelčnik je poudaril, da v Šolskem centru Velenje uspešno sodelujejo z učenci-raziskovalci iz osnovnih in srednjih šol ter praksa kaže, da se iz njihovih idej lahko razvijejo uspešna podjetja. S tem se je strinjal Ivan Meh in dejal: »Obrtniki si želimo in potrebujemo kader! Zavedamo se, da je treba v mlade vlagati. Pomembno je, da delamo z roko v roki s šolami. To se najbolj obrestuje vsem, od učencev do delavcev in delodajalcev. Država bi tu morala narediti več, tudi z uvedbo vajeništva.« Dr. Andrej Umek je govoril o izobraževanju za zaposljivost in predstavil analizo trenutnega stanja, pa tudi predloge rešitev SLS za zmanjšanje razkoraka med izraženim zanimanjem mladih, ki se odraža v nesorazmerni strukturi vpisa na družboslovne in naravoslovne smeri, ter razpisanimi vpisnimi mesti v šolah in na fakultetah, razpisanimi delovnimi mesti in visoko stopnjo brezposelnosti. Državi in mladim je svetoval: »Znanje mora biti fokusirano, imeti moramo pravilen izbor znanj!«

V pogovoru z občinstvom, ki je sledil razpravi udeležencev okrogle mize, je dr. Franc Žerdin povedal, da v Savinjsko-Šaleški regiji že izvajajo lasten projekt, podoben Zavezništvu za mlade, saj se je v zadnjih letih tu zaprlo ogromno delovnih mest. Projekt je zato nujen in se obrestuje tako mladim kot gospodarstvu v regiji. Pohvalil je rešitve, ki so del gospodarskega programa SLS, in jih je predstavil dr. Umek, ter dejal: »Podpišem te cilje!«

Zbrane sta nagovorila tudi predsednik Mestnega odbora SLS Velenje Dani Gradišnik ter podpredsednik SLS in direktor Inštituta dr. Antona Korošca (INAK) Primož Jelševar. Gostom okrogle mize sta se zahvalila za njihovo udeležbo in prispevek k tvornemu dialogu, ki prinaša rešitve za prihodnost mlade generacije, Jelševar pa je izpostavil tudi nalogo države, da primere dobre prakse povezovanja izobraževalnega sistema z gospodarstvom umesti tudi v zakonodajne okvire.


Objavljeno: 24.03.2017