Apel Olge Franca za podelitev priznanja z nagrado MOK Angeli Lampe

Koper, 18. april 2017 – Mestna svetnica SLS v Mestni občini Koper (MOK) in predsednica Mestnega odbora SLS Koper Olga Franca je na koprskega župana MOK Borisa Popoviča naslovila apel, naj ga. Angela Lampe za svoj neutruden boj za izgradnjo centra Debeli rtič za otroke s posebnimi potrebami prejme priznanje MOK »Priznanje 15. maj«. V pismu Olga Franca izpostavi, da bo s centrom Obala nastalo tudi 50 novih delovnih mest, kar je za lokalno okolje izjemnega pomena, prav tako pa je »ga. Angela Lampe za ta življenjski projekt žrtvovala ogromno svojega časa in pri tem sama nosila tudi precej finančnih bremen. Predlagamo vam, da se komisija ponovno sestane in sprejme drugačno odločitev ter Angeli Lampe, veliki borki za izgradnjo Centra Obala Debeli rtič, podeli priznanje Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« z denarno nagrado.«

Župana je prosila tudi, naj še pred potrjevanjem dobitnikov priznanj na 20. redni seji občinskega sveta MOK, ki bo v četrtek, 20. aprila 2017, preveri, ali je g. Milenkovič, ki ga Komisija za priznanja in nagrade predlaga za prejem »Priznanja 15. maj«, občan MOK, saj ta podatek v gradivu ni naveden.

Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2017, kjer je podrobneje obrazloženo, zakaj si ga Lampe zasluži »Priznanje 15. maj«, je dostopen na spletni strani MOK.

Predlog za priznanje Angeli Lampe je sicer s podporo drugih svetnikov MOK vložila Olga Franca.

Apel Olge Franca v nadaljevanju podajamo v celoti.

 

***

Mestna občina Koper

g. Boris Popovič, župan

g. Marko Štrkalj, predsednik Komisije za priznanja in nagrade

Verdijeva ulica 10

6000 Koper

 

Koper, 18. april 2017

 Zadeva: Apel za podelitev »Priznanja 15. maj« z nagrado Angeli Lampe

Spoštovani,

v skladu z javnim razpisom za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje z veliko plaketo« za leto 2017 je Mestni odbor SLS Koper podal predlog za podelitev ene od obeh razpisanih nagrad gospe Angeli Lampe iz Prad. Naš predlog so podprli tudi drugi svetniki.

Seznanili smo se z gradivom za sklicano sejo občinskega sveta, ki bo potekala ta četrtek, 20. 4. 2017, v katerem Komisija za nagrade in priznanja predlaga, da občinski svet MOK potrdi nagrado »Priznanje 15.  maj« z denarno nagrado v višini 5.000 € gospodu Dušanu Milenkoviču, Angeli Lampe pa »Priznanje z veliko plaketo«.

V gradivu, ki smo ga prejeli svetniki, ni naveden naslov stalnega prebivališča g. Milenkoviča, zato vas prosimo, da preverite, ali je g. Milenkovič občan Mestne občine Koper, in nam to sporočite še pred potrjevanjem predloga podelitve nagrad in priznanj na sklicani seji občinskega sveta MOK.

Spoštovani župan,

ste oče treh otrok in gotovo veste, kako težka in odgovorna je vzgoja otrok. Še posebej je težko družinam s hudo prizadetimi otroki. Tako je tudi istrskim družinam, ki so že ves čas svojega obstoja vpete v izjemno težko življenje ob najhuje prizadetih otrocih. Za te prizadete otroke in ko odrastejo za prizadete odrasle brez pomoči staršev in posebnih ustanov življenje ni možno. Da bi življenje teh istrskih družin vsaj nekoliko približali kakovostnemu življenju družin z zdravimi otroki, je ga. Angela Lampe s sotrpini in podporniki bila dolgoleten boj za vzpostavitev centra za osebe s posebnimi potrebami tudi na Obali, kar bi omogočilo stike med starši in otroki tudi med tednom, ki so bili do sedaj v sto kilometrov oddaljenih centrih praktično nemogoči.

Izgradnja centra Obala za osebe s posebnimi potrebami na Debelem rtiču je res izjemna, lahko rečemo celo zgodovinska pridobitev za 74 istrskih družin, ki jim bo sedaj nekoliko lažje, saj bodo imeli možnost svojega otroka nastaniti tu, na Obali, blizu svojih domov in družin, kar jim bo omogočalo pogostejše stike in polnejše družinsko življenje s svojimi prizadetimi družinskimi člani. Prav tako bo s centrom Obala nastalo tudi novih 50 delovnih mest, kar je za naše okolje izjemnega pomena. Dovolite, da se vam ob tej priložnosti zahvalimo za vso podporo, ki ste jo kot župan MO Koper nudili temu izredno pomembnemu in humanemu projektu.

Ga. Angela Lampe je za ta življenjski projekt žrtvovala ogromno svojega časa in pri tem sama nosila tudi precej finančnih bremen. Predlagamo vam, da se komisija ponovno sestane in sprejme drugačno odločitev ter Angeli Lampe, veliki borki za izgradnjo Centra Obala Debeli rtič, podeli priznanje Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« z denarno nagrado. Ta nagrada Angeli Lampe kot mami hudo prizadetega otroka, bo hkrati tudi priznanje vsem tem družinam za njihovo podporo, sodelovanje in vztrajnost v borbi za izgradnjo tega prepotrebnega centra, denarna nagrada pa bi jim pomagala doseči še kakšno izboljšavo za boljše življenje njihovih prizadetih otrok.

Pravno podlago za podelitev dveh »Priznanj 15. maj« z denarno nagrado, daje 4. člen Pravilnika o občinskih nagradah in priznanjih, imate pa tudi možnost, da lanskoletno nepodeljeno denarno nagrado prenesete v letošnje leto in jo podelite Angeli Lampe.

 

Zahvaljujem se vam za odgovor in vas prisrčno pozdravljam,

Olga Franca

mestna svetnica SLS v Mestni občini Koper in predsednica Mestnega odbora SLS Koper

***


Objavljeno: 18.04.2017