Šolarji sprašujejo, mi odgovarjamo

Ljubljana, 19. april 2017 – Na nas sta se obrnila osnovnošolca, ki se pri predmetu Etika ravno učita o političnih strankah. Za pripravo predstavitve Slovenske ljudske stranke sta najprej sama poiskala nekatere podatke, nato pa nam poslala še nekaj vprašanj, na katera smo z veseljem odgovorili.

Vabljeni k branju.

 

Za kaj se zavzemate?

V SLS želimo soustvariti državo, ki bo spodbujala trajnostno in družbeno odgovorno ustvarjanje pogojev za blaginjo, osebni razvoj in človeško dostojanstvo vseh državljanov. Želimo varno, gospodarsko močno in ljudem prijazno državo.

V čem se razlikujete od drugih strank?

Smo stranka ljudi, ki delajo za ljudi. Upamo si opozoriti na stvari, ki jih je treba rešiti, in predlagamo rešitve. Oblikovati in izvesti želimo ključne celovite družbeno odgovorne ukrepe, s pomočjo katerih se bo povečala zaposlenost, še posebej med mladimi, povečali se bodo prilivi v državni proračun in hkrati zmanjšala davčna obremenitev državljanov in gospodarstva. Naše poslanstvo je vzpostaviti učinkovito in varno državo, ki premišljeno porablja proračunska sredstva in ne zapravlja davkoplačevalskega denarja. Državna podjetja in podjetja, ki so strateškega pomena za slovensko gospodarstvo, morajo biti učinkovito upravljana in zaradi svojih rezultatov konkurenčna na prostem trgu. Zavzemamo se za državo, ki bo v prvi vrsti osredotočena na potrebe državljana.

Kakšen je vaš namen?

Otrokom želimo omogočiti varno prihodnost. Z reformo izobraževalnega sistema bomo dosegli, da se bodo lahko izobraževali za znanja, zaradi katerih bodo konkurenčno in enakopravno tekmovali na trgu dela za dostojno plačilo. Vzpostaviti želimo zdrav gospodarski sistem, da bodo starši lahko s poštenim delom zaslužili za dostojno življenje svojih družin. To vključuje davčno razbremenitev državljanov in gospodarstva. Slovensko prebivalstvo se stara, zato moramo misliti tudi na starejše. Pri tem je pomembna višina pokojnin, pa tudi medgeneracijska solidarnost, ki poskrbi, da so starejši vključeni v družbene procese.

Še naprej bomo delovali z namenom ščitenja interesov Slovenije. Ker smo del Evropske unije, se moramo kot država držati določenih pravil, obenem pa moramo bolje poskrbeti tudi za lastne interese. To je ključnega pomena za ohranitev suverene države, ki smo si jo izborili leta 1991. Ljudem želimo predstaviti jasne usmeritve ter celovite rešitve za gospodarsko-razvojne, okoljske, kulturne, socialne, medgeneracijske in duhovne izzive sedanjosti in prihodnosti ter jih uveljaviti v zakonodaji skozi parlamentarni proces.

Kaj bi spremenili, če bi prišli na oblast?

Ko bomo spet v parlamentu in v vladi, bomo zmanjšali število zakonov in predpisov na obvladljivo število, ki bo omogočalo učinkovito delovanje (debirokratizacija). Izvedli bomo reformo izobraževalnega sistema, da bodo mladi s svojim znanjem dobili službe in pomagali Sloveniji pri nadaljnjem razvoju na vseh področjih.  Z davčno reformo bomo razbremenili gospodarstvo, posledično pa državljane.. To je povezano s pojmom vitke državne uprave: kot dober gospodar bomo poskrbeli, da bo država preudarno ravnala s svojim denarjem (proračunskimi sredstvi). Tudi doma se ne obnašamo razsipno, saj si potem naslednji dan ne bi mogli kupiti osnovnih živil v trgovini. Kot dober gospodar bomo naredili vse, da bodo državljani Republike Slovenije lahko živeli dostojno življenje.

Ali je kakšna zanimivost o vaši stranki?

  • Zgodovinska Slovenska ljudska stranka je bila prva, ki je na Slovenskem uvedla volilno pravico za ženske že 15. maja 1920 (na lokalnih volitvah). Na to smo zelo ponosni in se tudi danes zavzemamo za enake priložnosti in enakopravno obravnavo obeh spolov.
  • Med člani in tudi v vodstvu je veliko mladih ljudi. To kaže, da imamo rešitve za prihodnost.
  • Današnja Slovenska ljudska stranka je bila pod imenom Slovenska kmečka zveza (SKZ) prva ustanovljena demokratična politična stranka na slovenskih tleh po drugi svetovni vojni. Ustanovni kongres je potekal 12. maja 1988 v Unionski dvorani v Ljubljani, torej že kar tri leta pred osamosvojitvijo Republike Slovenije.
  • SLS ni le pravna naslednica zgodovinske Slovenske ljudske stranke, ampak tudi pravna naslednica Slovenskih krščanskih demokratov (SKD). SLS in SKD sta se na željo pretežne večine obeh članstev 15. aprila 2000 združili v eno stranko, ki se je imenovala SLS+SKD Slovenska ljudska stranka. Z združitvijo je nasledstvo SKD in zgodovinske SLS prešlo na združeno stranko. Ta je kasneje, da bi poudarila kontinuiteto delovanja, svoje ime poenostavila v SLS, že od samega začetka pa deluje na osnovi vrednot krščanske demokracije.
  • V SLS organiziramo tradicionalne tabore, na katerih se vsakokrat zbere nekaj tisoč članov in simpatizerjev stranke. To je priložnost za krepitev vezi med člani.

***


Objavljeno: 19.04.2017