Predsednica MO SLS Koper Olga Franca: Prepad med mestom in podeželjem se čedalje bolj povečuje

Koper, 21. april 2017 – »Podeželje tudi v letu 2016 ni začutilo razvojnega premika. Sanacije cest, izgradnje vodovoda v vaseh, kjer morajo vodo dnevno prekuhavati, izgradnje kanalizacijskega omrežja, internetne povezave, novi vrtci in širitev šol … vse to stoji, podeželje ostaja na obrobju in brez strategije prihodnosti. Vendar so njegove danosti izjemne in edinstvene, čeprav so zapostavljene,« je na sinočnji 20. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Koper (MOK) opozorila Olga Franca. 

V MO SLS Koper so zaskrbljeni nad počasnostjo izvajanja projekta za novi vrtec v Dekanih. »MOK je avgusta 2016 vložila vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja, jo dvakrat dopolnjevala, vendar neuspešno, saj je Upravna enota (UE) Koper vlogo zavrnila. Šele marca 2017 je Mestni svet MOK sklepal o oprostitvi plačila komunalnega prispevka, nova vloga je prispela na UE Koper pred dnevi. Izvedba investicije je predvidena v letu 2017, piše v Zaključnem računu (ZR) MOK, vendar vemo, da pogojev za to ni,« dodaja Franca in opozarja, da je prostorska stiska na Osnovni šoli Dekani, kot tudi na drugih osnovnih šolah, prisotna že letos. 

V ZR MOK 2016 je bilo kar 143 prerazporejanj sredstev znotraj proračuna, veliko na področju cest, kljub temu, da je plan realiziran, je v okolju povsem jasno vidno, da so namenska sredstva za ceste preskromna, nezadostna in terjajo najmanj trikratnik trenutnih sredstev, da bi se ustrezno pokrile vse sanacije in rekonstrukcije. »Prerazporeditev sredstev za širitev parkirišča za avtodome je bila v hipu izvršena, za podeželje pa je MOK povsem brez posluha. MOK zalaga milijone evrov lastnih sredstev za dokončanje olimpijskega bazena ter izgradnjo nogometnega igrišča, medtem ko bistveno manjše investicije za sanacijo plazov nerazumljivo odlaga. Z izgovorom, da država ni zagotovila sredstev, se prva faza sanacije (cevovodi, jarki, drenaža, meteorna kanalizacija) kljub nevarnosti v okolju že leta in leta zamika in tako kot v 2016 tudi letos še ne bomo dočakali sanacije plazu v Krnici in stanovanjske hiše družine Meštović,« pravi mestna svetnica SLS v MO Koper Olga Franca.

Za izgradnjo kanalizacijskega omrežja ima MOK na voljo 3,1 milijone evrov namenskih sredstev, za katere v MO SLS Koper ne vedo, ali oz. kam bodo usmerjena ali pa bodo še nadalje »deponirana« brez učinka. Nejasno je tudi, zakaj je le ena krajevna skupnost (KS) realizirala svoj plan v celoti, vseh drugih enaindvajset pa ne. Morda je sodelovanje med MOK in njenimi KS prešibko in ni zadostne podpore za podeželje, razmišljajo v koprskem odboru SLS.

»Kam gre MOK, ne vemo, saj nimamo trajnostne urbane strategije za podeželje, strategije za kulturo, strategije za turizem, strategije za invalide, strategijo izgradnje kanalizacijskega omrežja in vodne oskrbe, strategije razvoja gospodarstva … Gremo po poti prijav na EU projekte, ne glede na to, ali so primerni za naše okolje ali ne,« je zaključila Olga Franca.


Objavljeno: 21.04.2017