Predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek: Če ne more zagotoviti izplačila lanskih pozebnih odškodnin, naj minister Židan zaradi nesposobnosti odstopi s položaja

Ljubljana, 25. april 2017 – Predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek ob letošnji ponovni spomladanski pozebi opozarja, da kmetje, ki jim je pozeba že lani zadala hud udarec, še niso dobili niti lanskih odškodnin. »Kmetijski minister Dejan Židan se izgovarja na institucije EU, a njegove razlage ne držijo vode, saj so npr. avstrijski in hrvaški kmetje že lani dobili svoje odškodnine. Cela lanska pozeba je slovenskemu kmetijstvu vzela nekaj več kot 40 milijonov evrov prihodkov. To je sicer na ravni države mnogo manj kot nekateri zgrešeni gospodarski in infrastrukturni projekti, ampak od tega denarja bi morali živeti kmetje, zato to tudi predstavlja veliko socialno težavo. Glavna napaka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je nepripravljenost na težave, ki postajajo stalnica – slovensko kmetijstvo nujno potrebuje trajnostne rešitve!« izpostavlja predsednik SKZ pri SLS Rok Sedminek in dodaja: »Minister Židan bi moral prevzeti odgovornost za svoje delo in zagotoviti takojšnje izplačilo lanskih odškodnin. Če tega ni sposoben, bi moral zaradi nesposobnosti pri opravljanju ključnih nalog svojega resorja odstopiti!«

MKGP bi moralo predstaviti načrt takojšnje pomoči za prizadete kmetije, ki so eksistencialno ogrožene. To velja tako za zavarovane kot nezavarovane, saj zaradi neizplačila državne nujne pomoči niti ene niti druge ne bodo zmogle preživeti izgube dohodka že drugo leto zapovrstjo.

Predsednik Mestnega odbora SLS Velenje in sadjar Dani Gradišnik izpostavlja, da tudi ukrepi, s katerimi se Židan hvali, ne dosežejo svojega cilja. MKGP bi moralo poskrbeti za učinkovitejše mehanizme pomoči kmetom: »Židan pravi, da je država za 10 % povišala sofinanciranje premij, po drugi strani pa je npr. največja zavarovalnica v državni lasti, Triglav, to pretopila v 10 % povečanje odbitnih franšiz. Na koncu je država kmetu več vzela, kot pa dala. Naj pomoč dobi kmet – oškodovanec – in ne drugi poslovni subjekti.« Dodaja še, da je nujno znižanje oziroma odpis katastrskega dohodka in prispevkov – glede na to da dohodka, ob skoraj enakih stroških, ne bo. Koristna bi bila tudi direktna pomoč pri nabavi repromateriala za vzdrževanje pridelovalne sezone 2017 in štart sezone 2018. »Upam, da bomo dolgoletno sadjarsko tradicijo lahko negovali tudi v prihodnje. Smisel naše dejavnosti je pridelovanje in prodaja jabolk, eksistenco nam lahko omogoči le reden pridelek jabolk visoke kakovosti. To lahko dosežemo le ob obvladovanju vseh tveganj, ki smo jim izpostavljeni med samo pridelavo. V zadnjem obdobju smo sadjarji ogromno napora namenili zavarovanju nasadov pred neurji s točo, še vedno pa smo izredno močno izpostavljeni nevarnosti spomladanskih pozeb in pa suši. Kljub vsej svoji srčnosti, delavnosti in zavzetosti, sami ne bomo zmogli odpraviti vseh tveganj, in zaradi tega je ogrožena samooskrbnost Slovenije s sadjem, ki je bila do sedaj na zavidljivi ravni v primerjavi z drugimi panogami. Kmetje v prihodnosti sami ne bomo več zmogli soočanja s podnebnimi spremembami,« zaključuje Gradišnik in poziva MKGP k hitremu odzivu.


Objavljeno: 25.04.2017