Podpredsednik SKZ pri SLS Klemen Šavli: Razpisi kmetijskega ministrstva so neživljenjski!

Ljubljana, 8. junij 2017 – »V času, ko se kmetijski minister Dejan Židan hvali z objavljanjem razpisov, se številni kmetje soočajo z velikimi težavami. Živinorejci, ki so kandidirali na razpise, se v velikem delu Slovenije soočajo z veliko manjšim pridelkom krme kot prejšnja leta. Upravičeno so zaskrbljeni, saj so na račun razpisa morali predvideti zvečanje staleža živali, da bi zadostili pogojem razpisa. Zdaj so postavljeni pred zid, saj bo težko kupiti kvalitetno krmo, pa še veliko dražja bo kot pretekla leta. To bo marsikoga pahnilo na rob ali celo čez, saj staleža ne bo smel zmanjšati zaradi razpisa.

Zato v Slovenski kmečki zvezi pri SLS pozivamo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ter Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, da se to brez oklevanja upošteva kot višjo silo in se dovoli tudi manjši stalež, kot je bil predviden v razpisu.

Naj minister ne »sadi rožic« in naj raje sprejme kakšen življenjski ukrep,« poziva podpredsednik SKZ pri SLS Klemen Šavli.

 


Objavljeno: 08.06.2017