Županje in župani SLS s predsednikom mag. Zidanškom o izboljšanju področja lokalne samouprave

Tišina, 15. junij 2017 – Na 7. redni seji so se sestali člani Kluba županov pri SLS. S predsednikom SLS mag. Markom Zidanškom so govorili o aktualnem političnem dogajanju in pripravah na prihodnje državnozborske volitve.

Med težavami, ki jih morajo pri svojem delu reševati, so izpostavili predvsem neučinkovitost države pri črpanju evropskih sredstev in posledice dolgotrajnih dogovorov glede povprečnine. Na državni ravni opažajo pomanjkanje zavedanja in nezanimanje za lokalne potrebe. Država občinam nalaga vse več dolžnosti in tudi stroškov, obenem pa se povprečnina, gledano dolgoročno, znižuje. Poudarili so, da so tudi občanke in občani državljanke in državljani, ignorantski odnos države do lokalnih skupnosti pa otežuje njihova prizadevanja za razvoj. Da bodo lahko tudi v prihodnje kar najbolj učinkovito zastopali interese ljudi v svojih lokalnih okoljih, je nujen napredek na tem področju in konstruktiven dialog z državo.

 


Objavljeno: 15.06.2017