Jasmina Opec ministra Židana sprašuje o nadzoru nad zbiranjem in odlaganjem odpadkov

Ljubljana, 24. februar 2014 – Podpredsednica in poslanka SLS Jasmina Opec je vložila pisno poslansko vprašane in pobudo v zvezi s sivo ekonomijo na področju zbiranja odpadkov, inšpekcijskim nadzorom nad zbiranjem in odlaganjem odpadkov ter škodljivimi praksami pri ravnanju z odpadki v Sloveniji, ki ga je naslovila na ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana. Sprašuje ga:

»Spoštovani minister, ali ima ministrstvo dejanski pregled (popis) vseh nelegalnih in/oziroma divjih zbirališč/odlagališč odpadkov v Sloveniji?

Ali ima ministrstvo seznam podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo in ki bi morala imeti razna dovoljenja za ravnanje z odpadki? Koliko podjetij v Sloveniji, ki so registrirana za to dejavnost, dejansko nima vseh potrebnih dovoljenj?«

Vložena pobuda nagovarja ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana, da kot odgovorni minister sproži akcijo nadzora na celotnem slovenskem ozemlju, da ugotovite dejansko stanje nelegalnih oziroma divjih odlagališč, ter da pristojni inšpektorji nemudoma ukrepajo skladno z veljavnimi predpisi

Celotno pisno poslansko vprašanje, vključno z uvodno argumentacijo pred vprašanji in pobudo, lahko preberete spodaj.

 

PISNO POSLANSKO VPRAŠANJE/POBUDA ministru za kmetijstvo in okolje

v zvezi s sivo ekonomijo na področju zbiranja odpadkov, inšpekcijskim nadzorom nad zbiranjem in odlaganjem odpadkov ter škodljivimi praksami pri ravnanju z odpadki v Sloveniji

Spoštovani gospod minister,

kot resornemu ministru vam je zagotovo poznano, da so se po Sloveniji poleg legalnih  razpasla razna divja odlagališča, in da se širijo nelegalne deponije raznovrstnih odpadkov, predvsem škodljivih in nevarnih odpadkov.

Področje ravnanja z odpadki urejajo številni zakoni in podzakonski akti, ki bi jih morala spoštovati vsako podjetje in vsak državljan in se po njih dosledno ravnati. Imamo tudi številne uredbe, ki specialno obravnavajo posamezne vrste odpadkov: Uredbo o odpadkih, Uredbo o odpadnih oljih, Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah, Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o sežiganju odpadkov, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, in še in še bi lahko naštevali.

Kljub velikemu obsegu regulative na tem področju pa opažamo, da so zakoni in uredbe, kot se tudi sicer pogosto dogaja, le mrtve črke na papirju. V naravi in v celotnem okolju pa se medtem dogaja nepopravljiva škoda.

Zbiralci odpadkov, ki delujejo na črnem trgu največkrat na neprimernih, neurejenih površinah (neprimerna skladišča) brez zaščitnih ukrepov (npr. oljnih lovilcev in drugih naprav v prid zaščiti podtalnice/zemljine), z gotovino in brez računa odkupujejo odpadke, trgujejo z njimi in ob tem ustvarjajo nelegalno konkurenco podjetjem, ki poslujejo skladno z vsemi zakonskimi predpisi. Sprašujemo se, koliko takšnih odpadkov se odproda v sosednje države, v Italijo, Avstrijo, Slovenija pa od tega nima prav nič, oziroma utrpi le precejšnjo škodo, saj škodljivi odpadki pogosto ostanejo zavrženi na neprimernem in nelegalnem mestu in povzročajo veliko okoljsko škodo.

Zato vam dajem pobudo, da kot odgovorni minister sprožite akcijo nadzora na celotnem slovenskem ozemlju, da ugotovite dejansko stanje nelegalnih oziroma divjih odlagališč, ter da pristojni inšpektorji nemudoma ukrepajo skladno z veljavnimi predpisi. Pomlad, ki je pred vrati, je primeren čas, da očistimo okolje s številnimi konkretnimi akcijami, vendar je samo to premalo. V širšo družbeno akcijo bi bilo potrebno angažirati različne inštitucije od Ministrstva za kmetijstvo in okolje, do Agencije RS za varstvo okolja, do inšpekcijskih služb za področje okolja in  institucij s področja kmetijstva, gozdarstva, zdravstva, itd,  da bi s tem dosegli širši namen nadzora.

Ob tem pa vas, spoštovani minister, še sprašujem:

–          ali ima ministrstvo dejanski pregled (popis) vseh nelegalnih in/oziroma divjih zbirališč/odlagališč odpadkov v Sloveniji?

–          ali ima ministrstvo seznam podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo in ki bi morala imeti razna dovoljenja za ravnanje z odpadki? Koliko podjetij v Sloveniji, ki so registrirana za to dejavnost, dejansko nima vseh potrebnih dovoljenj ?

–          koliko inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih v zadnjih petih letih pri teh podjetjih oz. pravnih osebah, kakšne so bile ugotovitve, ukrepi in kako so se ukrepi realizirali?

–          kakšen je znesek primanjkljaja v davčni blagajni, ki letno nastane zaradi sive ekonomije na področju ravnanja z odpadki? Katere ukrepe ste že in katere ukrepe boste v kratkem sprejeli, da boste zajezili sivo ekonomijo na področju odpadkov?

–          koliko finančnih prekrškov utaje DDV na področju ravnanja z odpadki je bilo z inšpekcijskim nadzorom ugotovljenih v zadnjih petih letih in kakšni so rezultati?

–          kakšna sta po vaši oceni vrednost in delež prometa z odpadki, ki ga realizirajo podjetja oziroma samostojni podjetniki, ki nezakonito odkupujejo odpadke in ki nimajo predpisanih dovoljenj za ravnanje z odpadki oziroma za odlaganje odpadkov in kako jih boste uspeli ustrezno sankcionirati?

–          kako nadzirate zbiranje odpadnih avtomobilov in prodajo na črno ter nelegalno uničevanje-sežiganje avtomobilov, iztek različnih tekočih iz le-teh in na kakšen način boste zaustavili tako črni trg kot tudi povzročanje okoljske škode na tem področju?

–          koliko odpadnih avtomobilov letno je v Sloveniji odjavljenih iz prometa, nato pa se za njimi izgubi vsaka sled in pristanejo na raznih divjih odlagališčih? Ali in kako nameravate izboljšati evidence in nadzor nad iztrošenimi avtomobili, ki so odjavljeni iz prometa?

Prepričana sem, da je na tem občutljivem, a žal na rob odrinjenem področju ravnanja z odpadki potrebno ukrepati hitro in celovito in na ta način obvarovati okolje našim otrokom in vnukom in nenazadnje, spoštovani minister, prav na področju ravnanja z odpadki z zgledom pokazati, kako se učinkovito zaustavi razbohoteno sivo ekonomijo.

Za vaše odgovore na vprašanja in pobudo se vam lepo zahvaljujem.

Jasmina Opec,

poslanka SLS


Objavljeno: 24.02.2014