Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ob razglasitvi razsodbe Arbitražnega sodišča: Obžalujem, da nekdanji premier Borut Pahor ni imel več poguma in samozavesti in se ni zavzel za teritorialni stik Slovenije z odprtim morjem

Ljubljana, 29. junij 2017 – »Vitalni slovenski nacionalni interes, stik Slovenije z odprtim morjem, je dosežen. Veseli me, da je Arbitražno sodišče izpolnilo tudi ta del svojih nalog. V SLS obžalujemo, da Slovenija nima teritorialnega stika z odprtim morjem, za kar smo si prizadevali ves čas do sprejema in ratifikacije arbitražnega sporazuma. Obžalujem tudi, da takratni premier Borut Pahor ni imel več poguma in samozavesti in se ni zavzel za naš najvitalnejši nacionalni interes, teritorialni stik Slovenije z odprtim morjem, ampak se je zadovoljil le z zahtevo po stiku skozi koridor,« se je na razsodbo Arbitražnega sodišča o vprašanju meje med Slovenijo in Hrvaško odzval predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Ob tem hrvaški državni vrh poziva k upoštevanju in implementaciji razsodbe ter opozarja, da je zdaj ključno, da bosta razsodbo spoštovali obe državi. Pri tem bo imela pomembno vlogo tako Vlada RS kot tudi Evropska komisija. Hrvaška mora namreč kot članica EU spoštovati njen pravni red in se držati z mednarodno pogodbo sklenjenega dogovora o arbitraži ter sklepa, ki iz nje izhaja.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek dodaja, da mora Vlada poskrbeti tudi za prebivalce obmejnih območij, da bodo njihova življenja tekla naprej v največji možni meri nemoteno. Pri tem je treba pomisliti tudi na vse, katerih prebivališča z razsodbo spadajo pod Hrvaško in so npr. njihovi otroci vključeni v slovenski šolski sistem, in najti ustrezne rešitve.

Izjava je bila posneta 19. 6. 2017.

 

Slovenska narodna zveza pri SLS: Evropska unija naj da Hrvaški rdeči karton, če ne bo spoštovala že veljavne razsodbe Arbitražnega sodišča

Predsednik Slovenske narodne zveze pri SLS Mihael Letonje: »Po dolgih letih prizadevanj SNZ pri SLS, SLS in Slovenije za določitev južne meje smo danes dosegli neke vrste zaključek. Obžalujemo izgubo območij na Trdinovem vrhu in levem bregu Dragonje, kjer prebivata tudi dolgoletna in neutrudna borca za slovensko mejo, Joško Joras in Anton Škof. Tudi drugod bo treba poskrbeti, da bo implementacija poteka meje življenjska in ta ne bo delila obstoječih zemljišč v zasebni lasti na polovico. Tudi Hrvaška bo morala v skladu z mednarodnim pravom spoštovati razsodbo, ki je dokončna in zavezujoča. Če je ne bo, v SNZ pri SLS pozivamo Evropsko unijo, naj da Hrvaški rdeči karton, ki v športnem žargonu pomeni izključitev. Njeno članstvo v Evropski uniji je bilo pogojeno s spoštovanjem arbitražnega sporazuma, če ga torej ne bo upoštevala, bomo v SNZ pri SLS naredili vse v svoji moči, da se Hrvaško izključi iz EU!«


Objavljeno: 29.06.2017