Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: Sinergija med trgom dela in izobraževalnim sistemom je pogoj za uspešno gospodarstvo

Primerjava seznamov razpisanih delovnih mest in razpisanih študijskih programov jasno kaže na neusklajenost med gospodarstvom in izobraževalnim sistemom

Ljubljana, 12. julij 2017 – Pozivi gospodarstvenikov postajajo vse glasnejši – v Sloveniji primanjkuje ustrezno izobraženega kadra. To za sabo potegne različne posledice, od stroškov, ki jih mora podjetje nameniti za usposabljanje delavca, do stroškov, povezanih z zaposlovanjem delavcev iz tujine. Medtem pa na drugi strani število brezposelnosti po objavljenih podatkih Zavoda za zaposlovanje za junij ostaja visoko, nad 80.000, med njimi je več kot polovica dolgotrajno brezposelnih. »Vse to so pokazatelji, da je za razcvet gospodarstva in blaginjo ljudi nujna premostitev vrzeli med trgom dela in izobraževalnim sistemom,« opozarja predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in pojasni: »Podjetja dobro vedo, koliko zaposlenih določenega profila potrebujejo ta trenutek in tudi koliko jih bodo potrebovala čez pet, šest let. Vlada RS bi jim morala prisluhniti in pripraviti programe prekvalifikacij, mladim pa dostop do realnih podatkih o zaposljivosti po dokončani stopnji in smeri izobrazbe. Zakon o vajeništvu, ki naj bi ga poskusno začeli uvajati že v prihodnjem šolskem letu,  je bil korak v pravo smer, vendar sam po sebi ni dovolj. Uskladitev izobraževanja s trenutnim in prihodnjim trgom dela je ključna točka našega programa dobrega gospodarja. Ne bomo dopustili, da številni mladi še naprej vsako leto zapuščajo Slovenijo, ker vidijo rešitev za svojo prihodnost le v tujini, saj Vlada RS ne reagira in ne spremeni nečesa, kar očitno ne deluje. S takim načinom delovanja država mlade generacije takorekoč izganja iz države, kar je nedopustno. Ko bomo ponovno v parlamentu in Vladi, bomo v SLS storili vse, kar je v naši moči, da bo med obema področjema zavladala sinergija.«


Objavljeno: 12.07.2017