Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek v javnem pismu vodstvu Pošte Slovenije: Ustavite zmanjševanje poštne mreže!

Iz dobičkov Pošte Slovenije bi letno lahko postavili deset novih poslovalnic v manjših krajih

Ljubljana, 17. julij 2017 – »Na vas apeliram, da ustavite krčenje poštne mreže po načrtu iz leta 2009, ki predvideva preoblikovanje in zaprtje manjših in nerentabilnih poslovalnic. Namesto tega pripravite analizo pokritosti svoje mreže, ki bo pokazala na velike razlike med omogočenim dostopom ljudi do poštnih storitev na različnih koncih Slovenije, s čimer so kršene njihove z zakonom zagotovljene pravice,« je v pismu vodstvu Pošte Slovenije  kritičen predsednik SLS mag. Marko Zidanšek, ki pojasni: »Nedopustno je, da Pošta Slovenije na račun ukinjanja poslovalnic v manjših krajih, ker se, kot pravijo, »ne splačajo«, ustvarja velike dobičke za izplačevanje tistim pri veliki mizi. Kljub preoblikovanju Pošte Slovenije v gospodarsko službo leta 2002, njena osnovna naloga ostaja nemoteno izvajanje univerzalne storitve, torej zagotavljanje poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije pod enakimi pogoji.«

Pismo lahko v celoti preberete tukaj.

Vsesplošna centralizacija, s katero Vlada RS prek državnih podjetij deli državljane na prvo- in drugorazredne, se mora ustaviti. Pošta Slovenije, ki je v stoodstotni lasti Republike Slovenije, že tretje zaporedno leto beleži velike dobičke, ki pa niso le rezultat njihovega dobrega dela, ampak v veliki meri tudi krčenja javnih storitev. Te je Pošta Slovenije dolžna opravljati pod enakimi pogoji za vse, saj kot gospodarska družba opravlja univerzalno storitev. Zapiranje poštnih poslovalnic v manjših krajih po Sloveniji zaradi ekonomskih razlogov, ob tem da družba letos načrtuje skoraj 10 milijonov evrov dobička, je v nasprotju z zakonom in poslanstvom tega državnega podjetja. To je zagotavljanje poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije pod enakimi pogoji. S pričakovanim dobičkom bi lahko postavili več kot deset poslovalnic v manjših krajih, s čimer bi se temu poslanstvu približali bolj kot z deljenjem velikega dela dobička med vodstvo in zaposlene. Ko bo SLS v prihodnji vladi, bodo poštne storitve znova postale univerzalen servis, storitve Pošte Slovenije pa dostopne vsem pod enakimi pogoji.


Objavljeno: 17.07.2017