MO SLS Koper: Ministrstvo mora omogočiti več javnih del za pomoč dementnim ter spremeniti zakonodajo

Alarm za starejše v Istri

Koper, 28. julij 2017 – Na današnji novinarski konferenci so mestna svetnica SLS in predsednica Mestnega odbora SLS Koper Olga Franca ter podpredsednika odbora Ivan Dekleva in Branko Čehovin predstavili perečo problematiko oskrbe starejših v MO Koper. Izrazili so zaskrbljenost zaradi prepočasnega reševanja potrebne oskrbe in pomoči naraščajočemu številu starejših.

Vodstvo MO SLS Koper je poudarilo, da je Mestna občina Koper (MOK) dolžna celostno obravnavati potrebe starejšega, celo paleto dejanskih potreb starejšega, bolnega, onemoglega, od tuje pomoči odvisnega človeka in pospešiti razvojne načrte za najšibkejše. Izrazili so tudi upanje, da bodo šle spremembe v pravo smer in ne bodo financirani le projekti, ki prinašajo volilne glasove. V nadaljevanju je Olga Franca opisala zaskrbljujoče trenutno stanje ter podala predloge ukrepov, s katerimi bi se stanje lahko korenito izboljšalo.

Trenutno stanje

ŠTEVILO STAREJŠIH VZTRAJNO V PORASTU

Leta 1995 je delež starejših v MO Koper narastel s 13,04 % na 19,2 %, pričakovani delež leta 2020 pa bo presegal 20 %. Njihovo število je tako v dobrih desetih letih naraslo s 6.000 na skoraj 10.000 oseb (stanje na dan 1. 7. 2016). Samo v zadnjih šestih letih (od 2010 do 1. 7. 2016) se je število oseb, starejših od 85, povečalo z 818 na 1.243 oz. za 425 oseb.

DOLGE ČAKALNE VRSTE V DOMOVIH  ZA STAREJŠE

Oba domova za starejše, Dom upokojencev Ptuj, enota Olmo in Obalni dom upokojencev Koper (ODU), beležita dolge čakalne dobe. Na vstop v ODU trenutno čaka 350 prosilcev, poleg tega pa mora ODU po odločbi inšpekcije za delo do leta 2021 odpraviti neustrezne bivalne standarde, kar pomeni zmanjšanje kapacitete za cca. 50 oskrbovancev. To jasno pomeni, da bodo morali starejši poiskati institucionalno varstvo v drugih občinah, daleč stran od svojcev, če bodo sploh še kje našli prosta mesta.

DEMENCA NA PLEČIH SVOJCEV

ODU ima varovani oddelek le za 12 oseb, obolelih z demenco, ki potrebujejo 24 urno varstvo. V mesecu juniju so odprli vrata Dnevnega centra Oljka za osebe z demenco za 10 do 15 oseb. Čakalna vrsta za varovani oddelek je dve leti. Ob tako skromnih kapacitetah je treba izraziti kritiko sistemu, ki  nalaga oskrbo svojcem ali sorodnikom, ne glede na njihovo znanje in sposobnosti, finančne ali časovne omejitve. Vsakdo se lahko nekoč znajde pred odločitvijo, ali naj zapusti službo in prevzame nego mame, očeta ali bližnjega svojca, oz. pred vprašanjem, kako naj plača profesionalno pomoč.

ČAKALNE VRSTE TUDI ZA VKLJUČITEV V STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU

V nasprotju z možnostjo vstopa v dom za starejše v drugi občini, se pomoč na domu ne more izvajati na tak način, saj je občina edina dolžna zagotoviti pomoč na domu za prebivalca občine. Skladno z Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 bi MOK morala zagotoviti možnost vključitve v program pomoči na domu v letu 2016 393 osebam (4 %), povprečno pa je vključenih 130 uporabnikov, torej izpolnjuje le 30 % svojih obveznosti. Tudi zaradi tega je nujno  povečati izdatke za pomoč na domu v MOK za 100 % ali več. V čakalni vrsti za  storitev pomoč na domu je v MO Koper trenutno 40 oseb, kar je največ doslej.

Predlogi ukrepov

Za izboljšanje stanja je nujno, da MO Koper:

  • takoj poveča sredstva za pomoč na domu za odpravo čakalnih vrst,
  • takoj omogoči izvajanje fizioterapije na domu ter celovit socialni servis,
  • takoj nameni sredstva za opolnomočenje svojcev z uvedbo programov za delo s starejšimi dementnimi svojci,
  • takoj razširi podporne programe in organizira več manjših dnevnih centrov za dementne osebe v mestu in na podeželju s sodelovanjem krajevnih skupnosti,
  • prenovi in preuredi karavlo na Plavjah v nov dom za starejše, ki naj bo specializiran za dementne osebe,
  • začne načrtovati izgradnjo več manjših domov – tudi na podeželju – in
  • sprejeme strategijo za reševanje problematike naraščajočih potreb zaradi rasti števila starostnikov, vse oblike pomoči naj še nadalje združuje na enem mestu.

Mestna svetnica SLS Olga Franca od ministrice za delo, družino in socialne zadeve dr. Anje Kopač Mrak pričakuje:

  • da bo ministrstvo omogočilo več javnih del za pomoč na varovanih oddelkih za dementne ter spremenilo zakonodajo, tako da bo omogočala fleksibilne zaposlitve,
  • spremembo v strukturi cene ure oskrbe z upoštevanjem vseh odsotnosti, ki nastanejo pri delu (dopusti, bolniške, izobraževanja itd.), omogočeno pa naj bo tudi koriščenje pomoči na domu v drugi občini ter odprava omejitev pomoči na domu na 20 ur tedensko,
  • uvedbo kategorije nujne pomoči na domu, za katero ne sme biti omejitev – zanjo torej ne sme biti čakalne dobe (npr. po odpustu iz negovalne bolnišnice itd.).

»Brez nujnih ukrepov na nacionalni in lokalni ravni bo Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 ostala v veliki meri le mrtva črka na papirju,« za konec opozarja Olga Franca.


Objavljeno: 28.07.2017