Neživljenjske odločitve Pošte Slovenije v škodo slovenskih državljanov

Ljubljana, 3. avgust 2017 – Medtem ko je bilo konec junija med približno 84.800 brezposelnimi skoraj 55,5 odstotka dolgotrajno brezposelnih in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS poudarja vzpostavlja sistem socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih (namenjenih bo 10,6 milijona evrov, od tega bo 8,5 milijona evrov prispeval Evropski socialni sklad), se Pošta Slovenije odloča za zaposlovanje iz tujine. Sindikatu poštnih delavcev Slovenije, ki razlog za pomanjkanje kadra pripisuje slabim delovnim pogojem in nizki plači, izpostavlja pa tudi vprašanje znanja slovenščine delavcev iz tujine, lahko le pritrdimo. »Neživljenjske odločitve Pošte Slovenije so v škodo slovenskih državljanov. Odločitev vodstva za zaposlovanje iz tujine je še posebej vprašljiva ob upoštevanju dejstva, da je Pošta samo lani ustvarila deset milijonov evrov dobička. Kot državno podjetje bi lahko pri zaposlovanju dali prednost slovenskim državljanom in državljanom članic EU z ustrezno stopnjo znanja slovenščine, zapolnitev delovnih mest pa regulirali tudi s plačno politiko,« je prepričan predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

Zapiranje poslovalnic v manjših krajih

Vodstvo Pošte Slovenije smo julija v javnem pismu pozvali, naj ustavijo krčenje poštne mreže, saj je Pošta dolžna zagotavljati univerzalno storitev. V svojem odgovoru so med drugim navedli, da poslovalnice v manjših krajih zapirajo v skladu z rezultati raziskave zadovoljstva uporabnikov (AKOS, 2016) in zakonskimi določili, ki kažejo, da so uporabniki poštnih storitev povprečno zadovoljni z dostopnostjo in ceno storitev. Vendar pa so v odgovoru izpustili pomemben podatek: indeks zadovoljstva je nižji, kot je bil leto poprej, anketiranci pa bi bili celo pripravljeni plačati višjo ceno storitev, če bi njihovo poslovalnico ohranili. Zadovoljstvo uporabnikov z oddaljenostjo od poštne poslovalnice sicer pada že od leta 2014.


Objavljeno: 03.08.2017