Mag. Marko Zidanšek in dr. Andrej Umek na soočenjih RTV SLO: Drugi tir moramo na referendumu zavrniti in projekt posodobiti, da bo Slovenija lahko konkurenčna v evropskem prostoru

Ljubljana, 22. september 2017 – V nizu predreferendumskih predstavitev stališč in soočenj organizatorjev referendumske kampanje o drugem tiru na Radioteleviziji Slovenija sta stališče proti sprejemu Zakona o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT) predstavljala predsednik SLS mag. Marko Zidanšek ter vodja Strokovnega sveta pri predsedniku SLS in nekdanji minister dr. Andrej Umek.

»Slovenija potrebuje sodobno železniško mrežo predvsem zato, da bo konkurenčna obvoznemu tiru, ki že nastaja v Italiji in Avstriji. Vendar predlagani projekt niti po tehnični plati ne ustreza evropskim standardom, prav tako pa je na slabo finančno konstrukcijo ZIUGDT že pred sprejemom v Državnem zboru RS opozorilo Računsko sodišče RS.«

mag. Zidanšek na prvem soočenju TV SLO 1; v celoti dostopno tukaj

 

»Zakon o drugem tiru, o katerem boste volivci odločali 24. septembra na referendumu, je osnovan na zastarelem projektu, ki izvira iz časov, ko Slovenija še ni bila del Evropske unije, schengenskega ali evrskega območja. Danes smo. Zato danes potrebujemo projekt za sodobno železnico, s pomočjo katere bo Slovenija lahko konkurirala na evropskem in svetovnem trgu.«

mag. Zidanšek v predstavitvi stališča SLS na Radiu Slovenija; v celoti dostopno tukaj

 

»Zakon o drugem tiru je slab in ne omogoča razvoja petega koridorja slovenskih železnic. Že Računsko sodišče RS je opozorilo, da zaradi slabe finančne konstrukcije obstaja tudi verjetnost korupcije. Ne želimo, da se zgodi drugi TEŠ 6, zato pozivamo k zavrnitvi ZIUGDT.«

mag. Zidanšek v pogovoru za tretji program Televizije Slovenija; v celoti dostopen tukaj

 

»Trasa sedanjega drugega tira je bila pripravljena še v času bivše Jugoslavije in je bila skupaj s kontaktno točko z italijanskim omrežjem v Sežani potrjena leta ’92 oz. ’93 v času vlade dr. Janeza Drnovška. V SLS ne oporekamo, da je v takratnem času bil tak projekt upravičen. Vendar so se od takrat spremenili pogoji gospodarjenja in transporta z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in Schengen, predvsem pa so se spremenili pogoji z gradnjo obvoznega koridorja preko Avstrije in Italije, ki ga takratna vlada pod vodstvom SDS, katere del smo bili, še ni mogla upoštevati. To dejstvo pa bi že morala upoštevati vlada g. Pahorja in seveda tudi vse nadaljnje vlade, vključno s trenutno. Žal so vztrajale in še zdaj vztrajajo pri 25 let starem in zastarelem projektu, Slovenija pa potrebuje sodobno Južno železnico.«

dr. Umek v spletnem klepetu portala MMC RTV SLO; v celoti dostopen tukaj

 

»Slovenija bi morala svojo geostrateško pozicijo bolj izkoristiti. V petem koridorju ne gre le za drugi tir, ki bi se v Divači priključil na železnico iz 19. stoletja, ampak Slovenija potrebuje sodobno železniško povezavo Koper-Ljubljana-Maribor-Gradec. Samo tako bo lahko na dolgi rok konkurenčna tudi Luka Koper«

mag. Zidanšek na soočenju Radia Maribor; v celoti dostopno tukaj

 

»Nismo za gradnjo predlaganega tira Koper-Divača, ker ne zadošča standardom evropskih hitrih železnic! Zavzemamo se za primerljivo železniško omrežje z avstrijskim, ker je na tem osnovana konkurenčnost slovenskega gospodarstva, slovenske logistike, tudi logistike Luke Koper … Če ne bomo zagotovili tira in železniške povezave istih karakteristik, kot jih imajo Avstrijci, bo tovor začel prehajati v bližnja italijanska, severnojadranska pristanišča in nas bodo vsi logistični tokovi v Evropo obšli. Za to obstaja velika nevarnost. Gre za konkurenčnost z avstrijskim železniškim omrežjem, to moramo s projektom drugi tir doseči. Sedanji projekt tega ne dosega, zato je nesmiseln in je za razvoj Slovenije in konkurenčnost slovenskega gospodarstva škodljiv.«

dr. Umek na soočenju Radia Slovenija; v celoti dostopno tukaj

 

»Morda je bil sklep o drugem tiru korekten leta 2005, ko se še ni gradil obvozni koridor prek Italije in Avstrije, nikakor pa ni korekten v tem trenutku. Tisti trenutek, ko so Avstrijci začeli graditi hitro železnico čez Koroško, bi se morala Slovenija odzvati in svoje rešitve preprojektirati. Projektirati bi morala odgovarjajočo povezavo Kopra vsaj z Ljubljano, če že ne z Mariborom in Gradcem.«

dr. Umek na sklepnem soočenju Televizije Slovenija; v celoti dostopno tukaj

 

 

Soočenje TV Koper-Capodistria, kjer je stališče predstavil dr. Umek, je na sporedu danes ob 17:30. Vabljeni k spremljanju na TV ali prek spleta

 

V SLS vse volivke in volivce pozivamo, da se v nedeljo, 24. 9. 2017, udeležite referenduma o drugem tiru in pod referendumskim vprašanjem, ki se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017?«, obkrožite PROTI.


Objavljeno: 22.09.2017