Mag. Zidanšek: Zmanjševanje števila volišč ni rešitev

Volilno udeležbo je treba spodbuditi, ne pa z zapiranjem volišč dodatno zmanjševati

Ljubljana, 3. november 2017 – V SLS podpiramo zakonsko določilo, ki stopi v veljavo s 1. februarjem 2018, da morajo biti volišča dostopna invalidom. Ob tem opozarjamo, da lahko zapiranje volišč, za katera okrajna volilna komisija odloči, da so neustrezna, pripelje do zmanjšanja volilne udeležbe. Ta je v zadnjem času, še posebej ob zadnjih volitvah izredno nizka in če se bo trend nadaljeval, bo čez pet let le še 20-odstotna. Izjemnega pomena je spodbujanje interesa za izražanje politične volje ljudi, zato morajo ukrepi stremeti k njenemu omogočanju, zlasti izven urbanih središč. Tam so se težave zaradi slabe dostopnosti do storitev pokazale že z zapiranjem poštnih poslovalnic in krajevnih uradov upravnih enot, nazadnje pa zaradi slabe obveščenosti volivcev o spremembah lokacij volišč tudi v prvem krogu predsedniških volitev in referendumu o drugem tiru. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek: »Večja dostopnost volišč za invalide ne bi smela pomeniti ukinitve tistih, ki invalidom niso dostopna, ampak njihovo prilagoditev ali zamenjavo. To bi lahko bila rešitev v mnogih primerih, saj samo zapiranje obstoječih še ne pomeni večje dostopnosti volišč za invalide, prav tako pa bo zapiranje imelo negativen vpliv na že zdaj porazno volilno udeležbo.«

V duhu zakona, ne po črki zakona

Namesto, da bi država na vseh voliščih že zdavnaj omogočila dostop vsem invalidom, se je DVK odločila za najslabšo in ljudem najmanj prijazno rešitev. Če bi se ravnali po duhu zakona in ne po njegovi črki, bi invalidom zagotovili dostopnost do obstoječih volišč. Del odgovornosti za zapiranje nosi tudi Državna volilna komisija, ki usmerja okrajne volilne komisije pri njihovih odločitvah o posameznih voliščih v okraju. V mnogih primerih bi namesto ukinitve volišča lahko poiskali ustrezno zamenjavo.

Od DVK pričakujemo, da bo objavila seznam neustreznih volišč. Vsekakor vprašanje ustrezne dostopnosti volišč zahteva celovito rešitev, ne pa bežanje od težav v obliki njihovega ukinjanja. Država ponovno kaže svojo težnjo po centralizaciji, razvrednotenju in destabilizaciji podeželja, ki je že dolgo v mnogih pogledih na slabšem. Zaradi neustrezne državne ureditve bodo trpeli ljudje s podeželja. Enake možnosti in pogoji za glasovanje morajo biti zagotovljeni vsem volivcem. Volišča v javni lasti (občinska ali državna) morajo nemudoma narediti vse za zagotovitev ustreznih pogojev.


Objavljeno: 03.11.2017