MO SLS Velenje: Ljudem želimo predstaviti naše delo in vizijo

Velenje, 4. november 2017 – v izvršilnem odboru Mestnega odbora SLS Velenje se sestajamo enkrat mesečno na sestankih, kjer obravnavamo tekočo problematiko in se sproti dogovarjamo o tekočih aktivnostih. Sedaj smo se odločili, da bomo do konca mandata sestanke opravljali na terenu in poizkušali obiskati čim več Krajevnih skupnosti. Tako bomo imeli stik z ljudmi, kjer jim bomo predstavili naše delo do sedaj in kakšna je vizija stranke do konca tega mandata. Prav tako bomo dobili povratne informacije kaj si ljudje v posameznih KS želijo in bomo te težave predstavili na sejah občinskega sveta. Takšno prvo srečanje smo imeli v petek, 3. novembra 2017, v KS Plešivec, kjer imamo za velenjske razmere veliko podporo, saj smo na zadnjih lokalnih volitvah v tej KS, dobili nekaj več kot 22% glasov.

Na tem mestu bi se tudi zahvalil predsedniku g. Marku Zidanšku, da si je vzel čas in nas obiskal ter tako predstavil vizijo stranke na državnem nivoju. Izpostavil je, da je takšen način dela odličen primer, kako lahko člani in občinski odbori SLS skozi srečanja z ljudmi spoznajo njihove poglede in razmišljanja ter jih tako lahko vključijo pri svojih odločitvah na občinskem in državnem nivoju.

Zapisal: Mihael Letonje, svetnik SLS v Mestni občini Velenje


Objavljeno: 06.11.2017