SLS Slovenske Konjice s pripravami na državnozborske in lokalne volitve 2018

Člani OO SLS Slovenske Konjice so izrazili zadovoljstvo ob kandidaturi SLS na predsedniških volitvah in njeno prepoznavanje in pojavljanje v medijih
Člani izvršilnega odbora smo izvedli 17. redno sejo, zaradi precej aktualnih zadev. Potrjen je bil predlog o t.i. častnih članih, ki bi bili povabljeni na seje, vendar pa bi operativo prepustili mlajšim članom. Za častne člane so predlagani: Dušan Arbajter, Janez Čakš, Anton Juhart, Franc Korošec, Ivan Polh in Stanko Golčer. Spremenila se bo tudi sestava nadzornega odbora. V tem letu smo pridobili nekaj novih članov. Zanimanje za aktivno sodelovanje v stranki kaže nekaj posameznikov (Dejan Verhovšek, Tomaž Pahole, Nataša Hrup, Vojko Kotnik).

Govorili smo o aktualnih predsedniških volitvah, ter izrazili zadovoljstvo ob kanditaturi stranke SLS in njeno prepoznavanje in pojavljanje v medijih. Prav tako smo govorili o prihajajočih državnozborskih volitvah. Predlagali smo nekaj imen, za lokalne volitve pa moramo pregledati sezname prejšnjih volitev za člane svetov krajevnih skupnosti.

Predsednik OO SLS Slovenske Konjice in župan Miran Gorinšek je člane seznanil z aktualnim dogajanjem v občini. Povprečnine se sicer dvigajo, a se ob enem dvigajo tudi plačilni razredi v javnem sektorju, zaradi česar občina nima več sredstev kot prej. Občina zato le s težavo izpeljuje osnovne potrebe za delovanje in razvoj občine. Investicije glede vrtca gredo naprej, sicer je v Ločah nastalo nekaj težav, a upamo da bo vrtec do konca leta končan. Občina je uspela krajevnim skupnostim zagotoviti 150.000 evrov dodatka za vzdrževanje cest. V teh dneh se bodo začela dela na odseku ceste Bezina-Sv. Barbara. Cesta Žiče-Loče (Senožet) pa gre v razpis za obnovo. Projektirata se tudi rondo in nove cesta za novo cono v Tepanju. Občina pa je podpisala pogodbo za obnovo ceste in prometni otok za cesto proti Oplotnici.

Udeležili se bomo naslednjega srečanja, ki bo v petek, 17. novembra.

Zapis: OO SLS Slovenske Konjice


Objavljeno: 16.11.2017