Mag. Zidanšek: V Sloveniji bodo dobri gospodarji še naprej dodatno obdavčeni

Ljubljana, 15. december 2017 – SLS je bila vodilna politična stranka, ki je preprečila poskus uveljavitve davka na nepremičnine, ki ga je želela uvesti takratna Vlada RS pod vodstvom Alenke Bratušek. Nepremičninski davek je bil takrat zamišljen le kot sredstvo za polnitev prazne proračunske vreče. Sedaj isti politiki v drugi preobleki davek ponovno poskušajo uveljaviti. Novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki je bil sprejet v Državnem zboru RS s 36 glasovi za in 16 proti, sicer odpravlja nekatere nedorečenosti iz tistega časa, ne pa tudi osnovnega namena – obdavčenja tistih ki so si v Sloveniji s svojim delom nekaj ustvarili. Zakon tudi dodatno otežuje spremembo namembnosti, saj bodo lastniki nepremičnin potrebovali potrdilo geodeta oziroma pristojne osebe. »To bo dodatno povečalo stroške in tudi obveznosti za lastnike nepremičnin, saj morajo lastniki poročati  o spremembah, povišane pa so tudi kazni. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin tako ne sledi principom dobrega gospodarja, zato mu v SLS nasprotujemo. Dobri gospodarji bodo še naprej dodatno obdavčeni,« je kritičen predsednik SLS mag. Marko Zidanšek.

V SLS smo zelo zaskrbljeni, ker pri tem pomembnem vprašanju stroka ni sodelovala. Čeprav je neupoštevanje stroke ena od žalostnih stalnic te Vlade RS, je zaskrbljujoče popolno izključevanje zunanjih strokovnjakov iz razprave.

Namesto, da bi delala za ljudi, jim želi Vlada RS znova jemati. Prav tako ostaja gluha za naše pozive k znižanju stopenj DDV nazaj na predkrizni stopnji. To bi ob gospodarski rasti, ki jo Vlada RS opeva, morala narediti, saj je bil ukrep sprejet kot začasen.


Objavljeno: 15.12.2017