Prioritete SLS: varno, gospodarno, lokalno

Ljubljana, 13. februar 2018 – V luči prvih merjenj predvolilnega utripa, ki Slovenski ljudski stranki (SLS) namenjajo vse večje možnosti za vnovičen vstop v parlament, želimo javnosti nakazati, kateri bodo letošnji ključni programski poudarki SLS. Kot odločni zagovorniki varnih državnih meja, kot tradicionalni branitelji varne, kakovostne in dostopne lokalne hrane, predvsem pa kot poroki varovanja pravic najbolj ranljivih, zlasti otrok in starostnikov, bomo svoje volilne aktivnosti in posamezne kandidate usmerjali v kampanjo Varna Slovenija.

Med do sedaj najbolj prepoznavna prizadevanja SLS sodi prav posodobljen program »Dobrega gospodarja«, katerega politične prednosti temeljijo na varčno vitki državi ter močnemu in prilagodljivemu gospodarstvu po načelu dobrega gospodarja v domači hiši. Gospodarna Slovenija je cilj, ki ga ni uspelo realizirati nobeni vodilni politični stranki, ne glede na bolj ali manj ugodne globalne finančne razmere. In ker zaupanje v politiko strmoglavlja iz volitev v volitve, moramo zaupanje politiki povrniti na točki, kjer je ta največja. Lokalne skupnosti in njihovi nosilci uživajo tisto pravo politično podporo, saj jim je uspelo prepričati okolje, da povezujejo in delujejo v njihovem skupnem interesu. Številni župani ter svetniki iz vrst SLS imajo konkretne pozitivne izkušnje ter tudi z dejanji podprte rezultate svojega dela, na katere smo ponosni tudi v SLS. Ta lokalni vidik želimo uveljaviti tudi na nacionalni ravni.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je ob tem dejal: »Ni res, da ljudje nimajo prave izbire. Je pa res, da se danes vse težje odločajo že o tem, ali naj sploh odidejo na volitve. Mi sporočamo, da bo glas za SLS dobro naložen in dobro slišan. Vemo, kam gremo – najprej po trden preboj v parlament, nato še v vlado.  V vlado, ki mora imeti zastopano pravo desno sredino, če želi biti enako gospodarsko uspešna od Goričkega do Pirana, ter v vlado, ki bo znala blaginjo deliti z ljudmi, ne z elitami. Nismo muha enodnevnica, saj letos praznujemo 30-letnico tradicije prve demokratične stranke v Sloveniji. Verjamem, da bomo skozi kampanjo pozitivno presenetili. Zato v Cankarjevem letu prinašamo svežino v zatohlo dolino šentflorjansko in še širše.«


Objavljeno: 13.02.2018