»Prisluhnimo že enkrat slovenskemu gospodarstvu, ker ima jasno in pravo vizijo«

Primož Jelševar je prevzel vodenje volilnega štaba SLS in je glede prihajajočih volitev optimističen

Ljubljana, 15. februar 2018»Slovenska ljudska stranka (SLS) je stranka, ki zagovarja razbremenitev gospodarstva nerazumno visokih davčnih obremenitev. Na dolgi rok pa se zavedamo, da je ključno za gospodarsko rast predvsem povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, ki jo lahko podjetja dosežejo le z investiranjem v razvoj, inovacije in človeške vire.« To je v luči nedavne javne tribune z naslovom Slovensko gospodarstvo s polno močjo v neznano smer, ki jo je organiziral Inštitut dr. Antona Korošca (INAK), povedal vodja volilnega štaba in podpredsednik SLS Primož Jelševar, sicer direktor INAK.

Da slovensko gospodarstvo s takimi obremenitvami ni konkurenčno, da podjetja na ta račun izgubljajo ali težko privabijo dobre in usposobljene kadre, so dejstva, ki jih vsi poznamo. Pa država naredi kaj za izboljšanje situacije? V SLS se zavzemamo za zmanjšanje davkov in obremenitev tako posameznikov kot gospodarstva, saj bodo podjetja lažje investirala sredstva v nujno potrebne raziskave in razvoj, inovacije in človeške vire ter se pripravila na morebitno umirjanje rasti gospodarstva, ki ga nekateri nemški ekonomisti že napovedujejo. Vlaganja v infrastrukturo bi morala doseči vsaj šest odstotkov BDP, vsaj tri odstotke BDP bi morali nameniti za raziskave in razvoj, več kot nujna pa je tudi sprememba izobraževalnega sistema. Ta bi moral v večji meri slediti potrebam gospodarstva po določenih kadrih in znanjih ter izobraževati za poklice prihodnosti. Prepričani smo, da se spogledujemo z večjim tveganjem kot smo ga imeli v ekonomski krizi 2008, če ne bomo naredili odločnih korakov v smeri digitalizacije. Industrija 4.0 je realnost, ne neka oddaljena fikcija in temu Slovenija na žalost posveča bistveno premalo pozornosti. SLS ima svoje stališče tudi o novem pravilniku o poklicnih boleznih. V SLS ne bomo dopustili uničenja malega gospodarstva, saj je ta pravilnik samo skrita dodatna obremenitev gospodarstva. Denarja v zdravstvu je dovolj za vzpostavitev sklada za nekrivdne zahtevke in tiste zahtevke, ki niso rezultat velike malomarnosti, najprej pa je potrebno urediti zakon na način kot ga imajo v Avstriji ali Nemčiji.

Komentar Primoža Jelševarja: »SLS bo kot dober gospodar naredila red tam, kjer ga najbolj potrebujemo. Razsipna državna uprava, visoke obremenitve gospodarstva in nesmiselne birokratske zahteve so dnevno dejstvo. Na prihajajočih volitvah gremo na rezultat, ki nas bo uvrstil v parlament in nam dal politično težo, da bomo lahko dejansko uresničevali zaveze iz volilnega programa. Zakaj? Ker to niso zgolj prazne besede, temveč so plod izkušenj in znanj širše SLS-ove ekipa: 31 županov, več kot 400 občinskih svetnikov, 7 državnih svetnikov, številni gospodarstveniki, zdravniki, učitelji, delavci, prekarci in, da ne pozabimo, v luči pregretih mednarodnih odnosov še zlasti evropski poslanec.«


Objavljeno: 15.02.2018