Lokalna problematika mora ostati v središču delovanja odbora

Ivanci, 15. februar 2018 – Na nedavnem občnem zboru Občinskega odbora SLS Moravske Toplice, ki se ga je udeležilo več kot 30 članov, največ iz Ivanec, je prisotne najprej pozdravil predsednik OO SLS Igor Camplin, nato pa tudi predsednik SLS mag. Marko Zidanšek. Povabljen je bil tudi državni svetnik, ki zagovarja lokalne interese za Prekmurje, Marjan Maučec.

Delo odbora v letu 2017 je v poročilu povzel predsednik Camplin, in sicer od sej upravnega odbora, RO, udeležbe na sejah GO, referenduma, volitev za predsednika države in volitev v državni svet. V nadaljevanju so prisotnim predstavili finančno poročilo in program dela za leto 2018, kjer so poudarili, da mora tudi občinski odbor sodelovati pri oblikovanju stališč stranke do aktualnih političnih vprašanj in delovati v skladu s programskimi načeli stranke. Tudi na željo članov in drugih se morajo obravnavati vsebine in problemi, ki zadevajo lokalno problematiko. Še naprej je treba skrbeti za aktivnost stranke in potek dela stranke na svojem območju. Mladim pa se moramo približati na za njih atraktiven način. Najpomembnejša dogodka letos pa bosta volitve v državni zbor in lokalne volitve, je še povedal predsednik OO.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je povzel aktivnosti stranke na državnem nivoju, pomembnost pojavljanja v medijih in priprave na volilno kampanjo za državnozborske volitve. Udeležence je spodbudil in nagovoril, kako pomembno je iti na volitve in na volitve pripeljati še druge, ki bi dali glas za SLS. Predsednik je odgovarjal tudi na vprašanja članov.

 

Igor Camplin

Predsednik OO SLS M. Toplice


Objavljeno: 20.02.2018