Skupaj odpravimo 1000 neumnosti

Ljubljana, 28. februar 2018 – V volilnem letu začenja Slovenska ljudska stranka (SLS) kampanjo Odpravimo 1000 neumnosti, s katero želimo opozoriti in kasneje tudi odpraviti prenekatere neumnosti, ki otežujejo vsakdanje življenje, zavlačujejo postopke ali onemogočajo kreativnost. SLS dela in črpa od ljudi – za ljudi, zato bomo v prihodnjih dneh pozvali posameznike in organizacije iz vse Slovenije naj prispevajo svoje predloge za odpravo premnogih neumnosti, ki so si jih v preteklih letih izmislili birokrati.

V SLS se držimo pravila, da dober gospodar postavlja le toliko pravil, kolikor jih potrebuje za delovanje. Na tak način zagotavlja red in hkrati konkurenčno produktivnost. V Sloveniji smo imeli ob osamosvojitvi 357 zakonov in 872 podzakonskih aktov. Danes imamo v  veljavi  več kot 800 zakonov in skoraj 20.000 podzakonskih aktov. Nerealno je pričakovati, da bodo državljani poznali vso to množico predpisov in se po njih ravnali, hkrati pa pretirana količina predpisov zavira ustvarjalno delo. Tako veliko število predpisov predstavlja na drugi strani velik zalogaj tudi za službe, ki nadzorujejo spoštovanje in izvajanje zakonov. Vse to je nevzdržno in duši normalen razvoj, prebivalcem pa otežuje vsakdanje življenje. Znano je tudi, da so države EU, ki imajo manj zakonov in predpisov, tudi gospodarsko razvitejše in uspešnejše.

Zato v SLS začenjamo kampanjo Odpravimo 1000 neumnosti, s katero želimo odpraviti mnoge nesmiselne predpise, ki slovenskim državljanom dnevno otežujejo življenja. Na tem mestu vabimo vse, da sodelujete in nam pošljete svoj prispevek, ideje, predloge, primere dobrih praks, kako izboljšati toge birokratske določbe ter vnesti sistemske in razumne rešitve. To lahko stori vsak na povezavi http://www.sls.si/odpravimo1000neumnosti/.

Bodi aktiven in predlagaj spremembe – čas je za razumne rešitve!


Objavljeno: 28.02.2018