Članice SLS MO Koper ob dnevu žena opozarjamo na diskriminacijo invalidk

Koper, 8. 3. 2018 – Ob letošnjem dnevu žena želimo članice SLS MO Koper opozoriti na zaskrbljujoče ugotovitve o položaju žensk invalidk, ki smo jih zasledile v dokumentih EU parlamenta.

V Evropski uniji je približno 46 milijonov žensk invalidk, ki jim  pogosto primanjkuje podpore, zaščite, komunikacije in informacij o storitvah zdravstvenega varstva ter pravicah, zaščiti pred nasiljem in otroškem varstvu in nimajo dostopa do teh storitev ali informacij oziroma je njihov dostop omejen. Kar 34 % žensk z zdravstvenimi težavami ali invalidk v življenju doživi partnerjevo fizično ali spolno nasilje.

Pridružujemo se pozivu Komisije, naj zagotovi, da bo strategija EU o invalidnosti do leta 2030 obsegala posebne ukrepe za spodbujanje vključujočih sistemov socialne zaščite v vsej EU, s čimer bodo zagotovili, da bodo imeli invalidi vse življenje dostop do ugodnosti in storitev. Poleg tega, naj določijo minimalno raven socialne zaščite za invalide, ki jim bo zagotavljala ustrezen življenjski standard.

Pozdravljamo podpis dokumenta Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (Istanbulsko konvencijo) ter se pridružujemo pozivu, naj Svet čim prej ratificira in sprejme namenske ukrepe za reševanje problematike nasilja nad invalidnimi ženskami in dekleti.

EU parlament obžaluje, da EU Komisija še vedno ni dosegla napredka pri vključevanju pravic invalidnih žensk in deklet v vse svoje politike in programe za enakost spolov ter pri vključevanju vidika spolov v svoje strategije na področju invalidnosti.

Iz poročila je namreč razvidno, da niz kazalnikov, ki ga EU uporablja v zvezi s cilji trajnostnega razvoja, ne zajema invalidov na področju izobraževanja, enakosti spolov in pravice do dostojnega dela in gospodarske rasti. Menimo, da je pomembno zagotoviti, usklajenost strategije z drugimi pobudami in strategijami EU, da bi lahko spodbudili zaposlovanje in vključevanje invalidov, zlasti žensk, ki so že tako ranljiva skupina.

Podpiramo poziv EU in države članice, da evropsko strategijo o invalidnosti vključi v vso zakonodajo EU in v proces evropskega semestra ter se zavzema za dialog med EU in invalidskimi organizacijami pri pripravi evropske strategije o invalidnosti za obdobje po letu 2020.

»Članice SLS MO Koper čestitamo ženskam ob našem dnevu in še posebej invalidkam, ki jim sporočamo, da jih podpiramo pri izboljšanju njihovega položaja.«


Objavljeno: 08.03.2018