Poslanec SLS Janez Ribič: Pripombe strokovnjakov, veto Državnega sveta in nesoglasja v sami koaliciji so dokazi, da je zakon nedorečen in nejasen, zato ga v SLS tudi tokrat ne podpiramo

Ljubljana, 24. februar 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 3. točki dnevnega reda, to je na ponovno odločanje o Zakonu o zdravilih, je na 56. izredni seji Državnega zbora RS podal poslanec Janez Ribič:

»V poslanski skupini nismo dobili ustreznih pojasnil glede nekaterih spornih rešitev v zakonu, zato zakona nismo podprli. Nedorečene rešitve so očitno razdelile tudi samo koalicijo, tako da zakon na seji matičnega odbora ob obravnavi veta ni dobil ponovne podpore. Na eni strani naj bi prinesel pozitivne določbe, ki bi preprečile vstop ponarejenih zdravil, po drugi strani pa je v nekaterih bistvenih spremembah nejasen in ima zato lahko dolgoročne posledice na promet z zdravili. Vlada je ob predlogu poudarjala, da se mudi z implementacijo direktive Evropske unije v slovenski pravni red. Glede na dogajanje ob sprejemanju zakona pa očitno lahko ugotovimo, da koaliciji to le ni tako pomembno, saj je usklajevanje in sprejemanje zakona že v koaliciji trajalo pol leta, kar dodatno meče sum na sprejemljivost zakona in odpira številna vprašanja, komu je namenjen in zakaj je bil predlagan tak zakon oziroma nekatere odločbe v njem. Izkazalo se je celo, da je sekretarka zavajala javnost z obrazložitvijo mnenja vlade k 153. členu, ki vnaša spremembo glede laboratorijev, za katero ni znano, kaj v resnici prinaša in ki ji nasprotuje celo Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani. Ni dobro, da se ob takih opozorilih vztraja s predlogom, če ni jasno, kakšne bodo dejanske posledice prenosa nalog uradnega kontrolnega laboratorija iz javne agencije na Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Ugovor Zavoda za transfuzijo na amandma k 105. členu se nam tudi zdi utemeljen in ni bil upoštevan, čeprav smo v stališču k 3. obravnavi ponovno pozvali k premisleku o taki rešitvi. Zdi se nam nedopustno, da bo zaradi pogojev za promet z zdravili Zavod za transfuzijo omejen in bo moral zato uničiti nekatere produkte iz krvi namesto da bi jih koristno uporabil. Zakon je skratka nedorečen in ni jasno, ali bo prinesel spremembe na trgu zdravil. Prvi dokaz so pripombe, ki jih imajo strokovnjaki, drugi dokaz je veto Državnega sveta in tretji, da niti koalicija sama ni soglasna glede nekaterih rešitev, zato poslanci Slovenske ljudske stranke tega zakona tudi tokrat ne bomo podprli.«


Objavljeno: 25.02.2014