Srečanje, obogateno s predavanji o zgodovini, nataliteti in poljedelstvu

Škofja Loka, 7. april 2018 – Sobotno dopoldansko srečanje v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki je potekalo v znamenju zanimivih in poglobljenih predstavitev zgodovinarja Vincencij Demšar, dr. Draga Čeparja in prof. dr. Rajka Bernika. Srečanje je pripravil Janez Jenko in OO SLS Škofja Loka.

Najprej je zgodovinar Vincencij Demšar predstavil življenje in delo dr. Antona Korošca. Ta velik slovenski politik, a po izobrazbi teolog, je res še premalo poznan med vsemi generacijami, čeprav velja za voditelja slovenskega naroda. V takratnem zelo napetem in težkem času za slovenski narod je uspešno krmaril v svetu politike ter uspel, da niso vsi poteptali majhnega slovenskega naroda. Kot zanimivost je v svojem predavanju Demšar večkrat primerjalno dokazal, kako lahko dogodke iz pretekle zgodovine povsem preprosto preslikamo v današnji čas.

Sledila je tema o nataliteti v Sloveniji, ki jo je s konkretnimi številkami predstavil dr. Čepar. Njegovo opozorilo, da je nataliteta v Sloveniji zelo nizka in se še znižuje, bi morali vsi vzeti zelo resno. Vlada v svoji Strategiji 2030 opisuje to temo bolj površinsko, lahko bi rekli birokratsko, nikjer pa ni zapisano, kako bodo dejansko ta primanjkljaj rešili. Problematika priseljevanja je v prihodnosti lahko resen izziv obstoja slovenskega naroda in posledično države Slovenije.

Zaključna tema je bila namenjena poljedelstvu. Prof. dr. Bernik nam je prikazal, da je dejansko izum pluga zelo pomemben za prehrano. Njegove ugotovitve so podkrepljene z dejstvom, da moramo poljedelstvu v prihodnosti nameniti več pozornosti. Slovenija ima ugodno klimo, da lahko pridelamo dovolj hrane zase, le poljedelstvo moramo spodbujati ter tudi kmetom vrniti spoštovanje in zavedanje, da jih v državi potrebujemo. Zanimiva je bila predstavitev poljedelstva v zgodovini, kjer nam je pokazal priročnik Katekizem poljedelstva, ki vse opisuje v stari slovenščini in se nam danes zdi smešen. Tako kot se bo mogoče poljedelstvo s tehničnega vidika zdelo smešno prihodnjim generacijam čez 100 ali več let.

Vsem tem zelo zanimivim in strokovnim temam je zaključno zgodbo s svojimi izkušnjami in širokim znanjem, dodal še slovenski predavatelj in politik prof. dr. Andrej Umek.

Darija Jamnik


Objavljeno: 09.04.2018