Janez Porenta, predsednik KGZ SLOGA: Ni naloga zadrug, da od Pošte Slovenije prevzemajo izvajanje poštnih storitev, vendar to delamo za ljudi

SLS predlaga reorganizacijo Pošte Slovenije, ker ta ne zagotavlja več enakopravne obravnave vse državljank in državljanov.

Ljubljana, 12. april 2018 – V Slovenski ljudski stranki (SLS) že dolgo časa opažamo, da na področju izvajanja poštnih storitev vlada pravi kaos. Pošta Slovenije zapira poslovalnice v manjših krajih, s čimer krati pravice prebivalcem podeželskih krajev do univerzalne poštne storitve. Tako je na včerajšnji javni dražbi prodajala 18 poslovalnic, med katerimi je bila tudi poslovalnica v Mavčičah pri Kranju. Za nakup poslovalnice se je potegovala tudi KGZ Sloga, ki se trudi obdržati poštne storitve na podeželju, saj se predsednik KGZ Sloga Janez Porenta zaveda pomena dostopnosti tovrstnih storitev za ohranjanje podeželja.

Na SLS se obračajo mnogi prebivalci podeželja, ki so razočarani, ker je pošta v njihovem kraju zaprla poslovalnico in ker poštne pošiljke zamujajo tudi po več dni. V nekaterih krajih poštarji pošiljke prinašajo komaj vsak tretji dan, kar je nesprejemljivo. Zato v SLS predlagamo reorganizacijo, ki bo javno podjetje spet vrnilo v službo državljankam in državljanom Slovenije.

Za podjetje, ki je v 100-odstotni državni lasti, bi moralo biti ključno enakovredno obravnavanje vseh državljank in državljanov, ne pa deljenje na prvo- in drugorazredne. Pošta Slovenije z zapiranjem poslovalnic v manjših krajih in zmanjševanjem števila poštarjev pod mejo operativnosti krši zakon o zagotavljanju univerzalne storitve. Ta določa javno univerzalno storitev prevoza in dostave poštnih pošiljk, ki naj bi jo opravljala pet delovnih dni na teden z najmanj eno dostavo na dan na dom. Visoki dobički ne morejo biti izgovor za to, da ljudje nimajo možnosti dostopa do poštnih storitev.
Predsednik Slovenske ljudske stranke mag. Marko Zidanšek je že julija lani kot nedopustno označil ukinjanje poslovalnic v manjših krajih zaradi varčevanja, medtem ko na drugi strani podjetje kuje dobičke. Kljub preoblikovanju Pošte Slovenije v gospodarsko službo leta 2002, njena osnovna naloga ostaja nemoteno izvajanje univerzalne storitve, torej zagotavljanje poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije pod enakimi pogoji, česar pa ne uresničuje.

Pošta Slovenije pa ne ukinja le poslovalnic, ampak je povečala tudi delovne obremenitve zaposlenih. Zato so pogoste kadrovske menjave, ki jih v Pošti Slovenije urejajo z zaposlovanjem cenejše delovne sile iz drugih držav. V Slovenski ljudski stranki ne bomo več dovolili, da državna pošta uvaža poštarje iz Srbije in Bosne in Hercegovine. Zavzeli se bomo, da bodo slovenskim poštarjem uredili normalne plače in še pomembneje – naj jim omogočijo normalne delovne pogoje, kar bo tudi pomenilo, da se bodo Slovenski državljani raje odločali za ta poklic.

V Slovenski ljudski stranki se bomo problema centralizacije poštnih storitev lotili sistemsko, načrtovane ukrepe pa bomo podrobno predstavili na novinarski konferenci, ki bo v torek, 17. aprila 2018, v Sodražici. Ne bomo dopustili, da bi bili ljudje, ki živijo izven urbanih središč, obravnavani drugače in bi jim bile zaradi kovanja dobičkov odvzete zakonske pravice.

Predsednik KGZ Sloga Janez Porenta pa je o nakupu poslovalnice povedal: »KGZ Sloga se je javne dražbe poslovalnice v Mavčičah pri Kranju udeležila, ker si prizadevamo, da bi se poštne storitve ohranile tudi v manjših krajih. Naša zadnja ponudba za nakup zaradi računalniške napake ni bila upoštevana, na kar smo se tudi pritožili. Ni prav, da Pošta Slovenije take poslovalnice ukinja in tako sili prebivalce podeželja, da poštne storitve opravljajo v mestih. Niti ni naloga zadrug, da prevzemajo to dejavnost od državne Pošte Slovenije, ki bi morala zagotavljati univerzalne poštne storitve povsod po državi. A očitno v danem sistemu le tako lahko obdržimo dejavnost v kraju, kar je žalostno. KGZ Sloga že opravlja poštne storitve v Lovrencu na Dravskem polju, kjer se je izkazalo, da s tem ne delamo izgube, zato argument Pošte Slovenije, da to ni ekonomsko upravičeno, ne drži. Zavedamo se, da ljudje to storitev potrebujejo v kraju in kot zadruga si prizadevamo za ohranitev podeželja in enakopravnost prebivalcev s tistimi, ki živijo v mestih.«


Objavljeno: 12.04.2018