SLS predlaga reorganizacijo Pošte Slovenije, ker ta ne zagotavlja več enakopravne obravnave vse državljank in državljanov

Ljubljana, 18. april 2018  – V Slovenski ljudski stranki (SLS) smo včeraj v Sodražici predstavili načrt reorganizacije Pošte Slovenije, ker ta z zapiranjem poštnih poslovalnic v manjših krajih ne zagotavlja več enake obravnave vseh državljank in državljanov Slovenije.

V SLS že dolgo časa opažamo, da na področju izvajanja poštnih storitev vlada pravi kaos. Na nas se obračajo mnogi prebivalci podeželja, ki so razočarani, ker je pošta v njihovem kraju zaprla poslovalnico in ker poštne pošiljke zamujajo tudi po več dni. V nekaterih krajih poštarji pošiljke prinašajo komaj vsak tretji dan, kar je nesprejemljivo. Zato predlagamo reorganizacijo, ki bo javno podjetje spet vrnilo v službo državljankam in državljanom Slovenije.

Za podjetje, ki je v 100-odstotni državni lasti, bi moralo biti ključno enakovredno obravnavanje vseh državljank in državljanov, ne pa deljenje na prvo- in drugorazredne. Pošta Slovenije z zapiranjem poslovalnic v manjših krajih in zmanjševanjem števila poštarjev pod mejo operativnosti krši zakon o zagotavljanju univerzalne storitve. Ta določa javno univerzalno storitev prevoza in dostave poštnih pošiljk, ki naj bi jo opravljala pet delovnih dni na teden z najmanj eno dostavo na dan na dom. Visoki dobički ne morejo biti izgovor za to, da ljudje nimajo možnosti dostopa do poštnih storitev. Na problem zapiranja poštnih poslovalnic pa opozarjajo tudi invalidi, ker so jim s tem kršene pravice.

V Slovenski ljudski stranki se bomo zato problema centralizacije poštnih storitev lotili sistemsko. Ne bomo dopustili, da bi bili ljudje, ki živijo izven urbanih središč, obravnavani drugače in bi jim bile zaradi kovanja dobičkov odvzete zakonske pravice. Zato predlagamo sledečo reorganizacijo Pošte Slovenije:

  • zagotovili bomo poštno poslovalnico v vsakem kraju, kjer živi vsaj 1000 ljudi oziroma v vsaki občini. To bo pomenilo ustanovitev približno dodatnih 100 poštnih poslovalnic, zlasti v tistih krajih, kjer so že bile;
  • z boljšo plačno politiko in normalnimi delovnimi pogoji bomo naredili poklic poštarja zanimiv za slovenske državljane in tako ne bo potrebe po uvažanju tuje delovne sile;
  • delovni čas poslovalnic je treba prilagoditi potrebam ljudi in ne, da je odprta v času, ko je večina ljudi v službi;
  • kot primarno dejavnost pošte je treba zopet vzpostaviti poštne storitve in ne trgovinsko dejavnost, kjer prodajajo od čokolad do dežnikov in drugih za pošto neprimernih izdelkov;
  • predlagamo tudi, da bi na poštah uvedli možnost urejanja nekaterih upravnih storitev, kot so izdaja potrdil in izpiskov iz matičnega registra ter storitev glede prodaje zemljišč in izražanja podpore volivca.

Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je prepričan, da bomo s temi ukrepi Pošto Slovenije zopet naredili za servis državljankam in državljanom Slovenije. Župan Občine Sodražica Blaž Milavec, ki je  iz prve roke predstavil, kaj za krajane pomeni ukinitev poštnih poslovalnic na podeželju, pa je poudaril, da se moramo zavzemati za regionalno enakopravno in enakovredno razvijanje države na vseh področjih, tako glede poštnih storitev kot zdravstva in policije: »Pošta bi morala imeti poslovalnico v vseh krajih s 1000 in več prebivalci, poleg tega pa tudi v vsaki občini, saj je na podeželju veliko občin, kjer niti občinska središča nimajo 1000 ljudi. Nedopustno je še, da zdaj zapirajo poslovalnice, medtem ko je bil eden od pogojev za ustanovitev nove občine tudi poštna poslovalnica.«

Spomnimo, da je minuli teden k spletni dražbi za nakup poslovalnice Pošte Slovenije v Mavčičah pri Kranju pristopila tudi KGZ Sloga, ker si prizadeva, da bi se poštne storitve ohranile tudi v manjših krajih. Predsednik KGZ Sloga Janez Porenta je ob tem dejal, da ni prav, da Pošta Slovenije take poslovalnice ukinja in tako sili prebivalce podeželja, da poštne storitve opravljajo v mestih. Niti ni naloga zadrug, da prevzemajo to dejavnost od državne Pošte Slovenije, ki bi morala zagotavljati univerzalne poštne storitve povsod po državi.


Objavljeno: 18.04.2018