Vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc: Od Vlade RS oziroma pristojnega ministrstva pričakujemo, da za stalno ukineta prevoznice

Ljubljana, 26. februar 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 1. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih, skrajšani postopek, je na 57. izredni seji Državnega zbora RS predstavil vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc:

»Novela Zakona o gozdovih, ki jo imamo pred sabo, je bila sprva pripravljena z nekoliko drugačnim namenom, saj je predvidevala zgolj poenostavitev sistema prevoznic, določene dodatne ukrepe za izboljšanje sledljivosti lesa ter uskladitev Zakona o gozdovih z novembra lani sprejetim Zakonom o davku na nepremičnine na področjih pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Vendar pa je ravno v obdobju sprejemanja predlagane novele Zakona o gozdovih Slovenijo prizadela huda naravna nesreča, ki je za seboj pustila veliko opustošenje tudi v gozdovih. Izkazalo se je  namreč, da niti trenutno veljavna niti predlagana ureditev s področja gozdarstva ne omogočata hitrega ter učinkovitega spopadanja s posledicami katastrofe takšnih  razsežnosti. S sprejetimi amandmaji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje se je zato določilo, da pri prevozih gozdnih lesnih asortimentov zaradi odpravljanja posledic žleda v obdobju od uveljavitve zakona do 30. aprila 2015 ne bo treba imeti prevoznic. Lastniki zemljišč bodo morali namreč v tem obdobju voditi podatke o uporabi in prometu gozdnih lesnih asortimentov, ki jih bodo morali hraniti še pet let. S tem bodo izpolnjeni tudi vsi pogoji za učinkovito sanacijo gozdov. Zaradi nujnosti sprejetja in uveljavitve take ureditve smo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke že prejšnji ponedeljek na vse poslanske skupine naslovili dopis za sopodpis zahteve za izredno sejo državnega zbora, na kateri bi se v najkrajšem možnem času opravila obravnava novele Zakona o gozdovih, omogočilo njeno sprejetje in pospešila njena uveljavitev. Na našo žalost odziva z izjemno poslancev Nove Slovenije ter nepovezanih poslancev gospoda Vogrina in gospoda Simčiča ni bilo, a vendar je v koaliciji naposled le prišlo do zavedanja, da je situacija na terenu preveč kritična, da bi z obravnavo in sprejetjem predlaganega zakona lahko čakali do   marčevske redne seje. Pripravili smo svojo zahtevo za izredno sejo državnega zbora, za katero smo tudi prispevali podpise. Bolje pozno kot nikoli. Poleg interventnega ukrepa uveljavitve moratorija na prevoznice pri odpravljanju posledic škode zaradi žleda se s predlaganim zakonom uveljavljajo tudi nekatere druge trajnejše rešitve. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke od Vlade Republike Slovenije in od ostalih pristojnih služb pričakujemo, da bodo pozorno spremljale potek sanacije in pripravile še preostale ukrepe, ki bodo omogočili predelavo lesa pretežno v Sloveniji. Ocenjujemo tudi, da bo obdobje veljavnosti moratorija na prevoznice zaradi odprave posledic žleda treba podaljšati, saj je zelo težko verjeti, da bodo vse posledice odpravljene v dobrem letu. V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke od vlade oziroma ministrstva za kmetijstvo in okolje pričakujemo, da bo v času izvajanja tega zakona, ko do 30. aprila 2015 ne bo prevoznic, pripravita ustrezno spremembo zakona, v katerem bosta prevoznice za stalno črtala. Ne glede na določene pomisleke bomo poslanci Slovenske ljudske stranke predlagani zakon podprli.«


Objavljeno: 26.02.2014