Vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc: Nabor objektov, za katere se zagotavlja izvedba ukrepov za odpravo posledic, je preozek, saj je bila največja škoda povzročena gospodarstvu in javni infrastrukturi

Ljubljana, 26. februar 2014 – Stališče Poslanske skupine SLS k 3. točki dnevnega reda, to je na obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, gre za nujni postopek, je na 57. izredni seji Državnega zbora RS predstavil vodja Poslanske skupine SLS Mihael Prevc:

»Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč naj bi pripomogla k učinkovitejši odpravi posledic ledene ujme. Predlog zakona je kratek, vsebuje zgolj eno vsebinsko določbo, in sicer določitev žleda kot naravne nesreče. S tem se namreč omogoča zagotavljanje izvedbe ukrepov za odpravo posledic žleda, če ta povzroči škodo na stanovanjskih objektih, kulturnih spomenikih, gospodarskih objektih kmetijskega gospodarstva, v gozdovih in na ostalih stvareh, za katerih obnovo je do sredstev za odpravo posledic in podlage obstoječega zakona upravičen državni organ ali občina.

V Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke sicer pozdravljamo ponovno uvrstitev žleda med povzročitelje naravne nesreče, se pa sprašujemo, na kakšen način bo sprejetje tega zakona prispevalo k učinkovitejši odpravi posledic žledoloma iz začetka tega meseca. Tudi nabor objektov, za katere se zagotavlja izvedba ukrepov za odpravo posledic, se nam zdi nekoliko preozek, saj je bila v zadnji ujmi največja škoda povzročena gospodarstvu in javni infrastrukturi. Vlada na to odgovarja s stališčem, da se odpravljanje posledic na teh segmentih predlaga v interventnem zakonu, ki ga bomo obravnavali kasneje, in da je namen predlagane novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč pokritje tistih »nesreč«, ki jih ni mogoče zavarovati, na primer – vemo, da gozdov ni mogoče zavarovati proti žledu. Seveda pa so razlogi tudi finančni, saj ministrstvo priznava, da ima za odpravo posledic naravnih nesreč na voljo zelo malo finančnih sredstev, zato se tudi postavlja vprašanje, na kakšen način in s katerimi sredstvi bo sploh mogoče izvesti sanacijo škode. Sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije in iz proračunske rezerve namreč še zdaleč ne bodo zadostovala. Ne glede na vse rečeno bomo v Poslanski skupini Slovenske ljudske stranke Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč podprli.«

 


Objavljeno: 26.02.2014