Predstavlja se SLS-ova enajsterica v 6. volilni enoti

Novo mesto, 7. maj 2018 – Volivcem so se danes predstavili kandidati 6. volilne enote. Izpostavili so ključne prioritete, za katere se bodo zavzemali v vlogi poslank in poslancev. Med temi so na prvem mestu razvoj tudi drugih delov Slovenije, ne le osrednjega dela, ukrepi za vse generacije ter razbremenitev gospodarstva, da bo lahko zadihalo s polnimi pljuči in tako dalo zagon Sloveniji in njenim prebivalcem.

1. volilni okraj
Tadeja Romih
Tadeja Romih je direktorica SLS, ki vedno poudarja, da Slovenija ni samo Ljubljana. Državljanke in državljani, pa bi ne glede na to, kje v Sloveniji živimo, morali imeti enakovrednejše pogoje za dostojno življenje. Dovolj je bilo lepih besed in praznih obljub, zato se zavzemam, da vsak politik, za svojimi obljubami stoji in tudi zanje prevzame odgovornost. Poskrbeti je treba za vse družbene podsisteme – od mladih do upokojencev. Mladim je treba omogočiti ustrezno izobraževanje, ki bo prilagojeno trgu dela – delo daje človeku dostojanstvo in možnost, da se osamosvoji in si ustvari lastno družino. Prav tako je treba razbremeniti gospodarstvo, ki se zaradi neučinkovite politike duši in ne omogoča primerljivega razvoja. Problem v državi je tudi, ker nihče ne skrbi za upokojence, ampak so zavedeni iz mandata v mandat po višjih pokojninah. Med »učiti se iz zgodovine« in »živeti v zgodovini« je velika razlika. Spoštovati in ceniti je treba trud in delo naših prednikov, zaradi katerih med drugim danes živimo v samostojni državi, a treba je začeti živeti v sedanjosti in načrtovati za boljši jutri.

Kot poslanka se bo zavzemala za:
– prilagoditev izobraževalnega sistema glede na potrebe gospodarstva
– človeku prijazno okolje, ki bo sprostilo podjetniški duh in omogočilo prihod in razvoj novih tehnologij
– izboljšanje prometne infrastrukture – 3. razvojna os in čim prejšnja revitalizacija in elektrifikacija železnice
– ureditev stanovanjske problematike mladih in finančno pomoč mladim družinam
– varnejšo in manj birokratizirano državo, ki bo zagotavljala red, stabilnost in pravno varnost
– spoštovanje slovenske kulture in tradicije brez izjem, kot je bilo to žal v primeru migrantske krize
– bolj zdravo in lokalno kmetijstvo, s poudarkom na domači samooskrbi in turizmu
– dovolj je bilo besed, preidimo k dejanjem.

2. in 3. volilni okraj 
Franc Hudoklin

4. volilni okraj
Dr. Jože Korbar
Dr. Jože Korbar je predsednik Občinskega odbora Trebnje, član Izvršilnega Odbora SLS ter svetnik in podžupan v Občini Trebnje. Po izobrazbi je doktor kemijskih znanosti, dela pa kot samostojni podjetnik. Ima skoraj 30 let delovnih izkušenj v gospodarstvu in v javnem sektorju, predvsem na področju tehnoloških investicij in na področju sistemov vodenja. V prostem času je tudi ljubiteljski pevec – sodeluje v Oktetu Lipa, več kot desetletje je bil tudi aktiven godbenik – in vinogradnik.

Kot poslanec se bo zavzemal za uresničitev glavnih poudarkov programa SLS, to je:
– gospodarno – za izboljšanje pogojev za ekonomsko osamosvojitev mladih družin in za uspešno delovanje malih in srednjih podjetij
– lokalno – za skladen razvoj podeželja in manjših lokalnih središč
– varno – za učinkovito javno upravo in spoštovanje načel pravne države

5. volilni okraj
Marija Levak
Marija Levak je po izobrazbi univ.dipl. inženirka kmetijstva, zaposlena na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto kot kmetijska svetovalka, kjer pokriva delo svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti. Poleg tega je tudi občinska svetnica v Občini Brežice, v prostem času pa ji je ključna skrb za družino in delo na domači kmetiji, kjer je redno zaposlen njen mož.

Kot poslanka se bo zavzemala za:
– zmanjšanje brezposelnosti mladih na račun zaposlovanja v Sloveniji;
– delo naj postane nazaj vrednota in naj bo pravično plačano;
– varovanje kmetijskih zemljišč in delovnih mest na podeželju;
– varovanje podeželskih krajev in mest ter za ohranjanje njihove poseljenosti.

6. volilni okraj
Franc Bogovič, evropski poslanec (SLS/EPP)
Na državnozborskih volitvah kandidira, ker je prepričan, da SLS sodi v Državni zbor RS, in ji pri tem želi pomagati s kandidaturo. SLS je stranka, ki daje stabilnost slovenskemu političnemu prostoru, ima veliko izkušenih kadrov, ki so v preteklosti vodili pomembna ministrstva, in danes vodijo mnoge občine in zagotavljajo razvoj Slovenije. Na osnovi izkušenj, pridobljenih v Evropskem parlamentu, bo poizkusil v Državni zbor RS prinesti več politične kulture, sodelovanja med strankami, strokovnosti. Kot poslanec Državnega zbora RS si bo prizadeval za enakomeren razvoj Slovenije in posodobitev kmetijske politike v Sloveniji. Njegov ključni izziv bo vzpostavitev novega razvojnega koncepta Slovenije po principih Pametnih vasi, ki ga je uspešno uveljavil v Evropskem parlamentu, in bo zapisan v prihodnji kmetijski in kohezijski politiki Evropske unije.

Za domačo regijo – Posavje, si bo še naprej aktivno prizadeval za dokončanje projekta izgradnje verige hidroelektrarn na Spodnji Savi, za nadaljnje uresničevanje projekta Zavezništvo za mlade, ki so ga na njegovo pobudo po vzoru EU začeli v Posavju in s katerim želijo mladim omogočiti perspektivne zaposlitve, slovenskemu lokalnemu gospodarstvu pa odlične kadre, ki jih potrebujejo za uspešno delo podjetij in organizacij.

7. volilni okraj
Zvone Košmerl
Zvone Košmerl je po več kot desetletnem delu kot terenski veterinar na območju sevniške občine že od leta 1995 direktor občinske uprave Občine Sevnica. Odgovoren je za zakonito in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave, izvajanje proračuna in načrtovanje razvojnih programov. S stalnim dialogom zagotavlja korektno delo z občankami in občani, javnimi zavodi, državnimi ustanovami in poslovnimi partnerji. Dolga leta aktivno deluje tudi v gasilski organizaciji, civilni zaščiti in na področju kolesarstva.

Zavzemal si bo za:
– izboljšanje pogojev za delovanje lokalnih skupnosti in odpravljanje razlik v regionalnem razvoju;
– izboljšanje državnih prometnih tokov kot enega od temeljev razvoja gospodarstva;
– vzpostavitev pravičnejših razmerij med delom in nedelom;
– vzpostavitev učinkovite in etične javne uprave ter gospodarno upravljanje državnega premoženja;
– enakopravnost vseh državljanov pred zakoni.

8. volilni okraj
Franc Zdolšek
Franc Zdolšek je župan Občine Laško.

 

 

 

 

9. volilni okraj
Marta Kramžar Jelakovič
Marta Kramžar Jelakovič je rojena Zagorjanka, poročena že 31 let. Življenje in preizkušnje so jo izoblikovale v borko, ki ne odneha zlahka, še posebej, če gre za dobrobit drugih. Po poklicu je ekonomski tehnik, a pozna delo tako v proizvodnji kot v prodaji, ali na mestu poslovnega sekretarja. Ker rada vidi lepo v vsem, ji je blizu tudi notranji dizajn in urejanje okolice. Zato veliko svojega prostega časa nameni za izdelovanje dekorativnih stvari iz odpadlih materialov. Kadar lahko, pomaga ljudem, so se že navadili, da sem tista rama za jokanje, motivator za vzlet, ali zgolj oseba, ki jim da topel obrok, podari kakšno oblačilo. Veliko prednost kot kandidatka SLS vidi ravno v decentralizacije Slovenije, saj bi na ta način Hrastnik dobil vsa potrebna sredstva za uresničitev ciljev – tako izgradnji povezav, stanovanj, kot Dnevnega centra za otroke.

Njena vizija Hrastnika je:
– ureditev stanovanj za mlade, da bodo ostali;
– ureditev tako cestne kot železniške povezave, pa če tudi s tunelom;
– industrijsko cono je treba razviti v smeri novih podjetij, ki bodo zaposlili še tisto nekaj nezaposlenih, ki jih Hrastnik ima;
– Hrastnik ima bogato rudarsko dediščino, veliko zanimivosti, ki jih lahko ponudi turistom, zato bo razvoj turizma ena izmed njenih prioritet;
– ker pa je Hrastnik eden tistih krajev, ki se lahko pohvali z nizko brezposelnostjo, z odlično šolsko in vrtčevsko infrastrukturo, mu manjka le še Dnevni center, ter organizirano počitniško varstvo – borila se bo, da bo še to poletje zaživel pilotski projekt, ki bo poskrbel za prve otroke med počitnicami.

10. volilni okraj
Petra Karba
Petra Karba iz Trbovelj je po izobrazbi diplomirani organizator menedžer. Poklicno pot je začela na Zavodu RS za zaposlovanje Območni službi Trbovlje, nadaljevala na OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje in kasneje na Šentu Slovenskem združenju za duševno zdravje, kjer še vedno sodeluje kot prostovoljka. Že vrsto let je del ekipe projekta Manj sveč za manj grobov, v katerem številni prostovoljci zbirajo prostovoljne prispevka za nakup medicinskih pripomočkov in poravnavo stroškov zdravljenja vseh, ki si sami tega ne morejo privoščiti. Vpeta je tudi v delo na lokalnem nivoju, kot predsednica Sveta staršev Osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje, kakor tudi v delovanju različnih komisij. Za kandidaturo se je odločila, ker meni, da SLS ponovno sodi v državni zbor, saj ima kakovosten program, kakovostno listo kandidatov različnih izobrazbenih profilov z izkušnjami, znanjem, poštenjem in mladostjo. Predvsem pa zato, ker ji ni vseeno, kakšna prihodnost čaka naše otroke.

Kot poslanka se bo zavzemala za:
– nova in dobro plačana delovna mesta v Trbovljah;
– izboljšanje ekonomskih in socialnih pogojev za mlade in družine;
– moje mesto želim ponovno vzpostaviti na zemljevid Slovenije prav tako pa nobena vas ne bo manj vredna kot prestolnica,
– spremembo šolskega sistema, ki bo razbremenil otroke in bo družinam prijazen,
– dostojno življenje za starejše, z vzdržnimi pokojninami ter kvalitetnimi in hitrimi zdravstvenimi storitvami.

11. volilni okraj
Primož Jelševar
Primož Jelševar je direktor Inštituta dr. Antona Korošca in podpredsednik SLS, tudi podjetnik. Na listi SLS kandidira, ker je prepričan, da močna ljudska stranka sodi v vsako razvito evropsko državo. Verjame, da lahko zdrava kmečka pamet nadomesti skoraj vsak nivo izobrazbe, zato je prepričan, da lahko politika odpravi celo najzahtevnejše težave, če na prvo mesto postavi dobrobit ljudi. Po izobrazbi in razmišljanju je tehnik, zato že po naravi za težave išče praktične rešitve. Rad dela z ljudmi in za ljudi, zato že vrsto let vodi Fundacijo Svečka, ki organizira dobrodelno akcijo Manj svečk za manj grobov, s katero so pomagali stotinam tistih, ki jih je slovenski zdravstveni sistem pustil na cedilu.

Njegova prioritete v vlogi poslanca bo vzpostavitev prodornega gospodarskega okolja po zgledu Zahodne Evrope, kjer bodo podjetja lahko zadihala s polnimi pljuči, zaposleni pa bodo za svoje delo prejeli dobro in pošteno plačilo. Boril se bo, da se bo Zasavje razvijalo z enako hitrostjo kot Ljubljana in da se Slovenci v lastni državi ne bomo več počutili drugorazredne. Še naprej pa bo poseben poudarek namenjal izkoreninjenju revščine v Sloveniji.


Objavljeno: 07.05.2018