SLS in ZZP z ambicioznimi načrti za 2. volilno enoto

Nova Gorica, 14. maj 2018 – Na skupni novinarski konferenci Zveze za Primorsko (ZZP) in Slovenske ljudske stranke (SLS) so se predstavili kandidatke in kandidati za državni zbor iz okrajev 2. volilne enote: Tolmin, Bovec, Kobarid, Piran, Izola, Koper, Sežana, Ilirska Bistrica, Postojna, Vipava in Nova Gorica. Kandidate sta v volilno tekmo pospremila predsednik SLS mag. Marko Zidanšek in podpredsednik ZZP Zoran Škrlj. Poudarila sta, da je druga volilna enota tudi za SLS nekaj posebnega, saj sta združeni partnerici predlagali skupno listo močnih in prepoznavnih kandidatov. In ker gre za programsko razvojno povezovanje, so cilji jasni in ambiciozni. Temeljijo na skupnem predlogu decentralizacije Slovenije po švicarskem modelu, s katerim želimo v Sloveniji uvesti nov model, ki bo omogočal regijam, da po zgledu dobrega gospodarja same upravljajo z razvojnimi sredstvi. Verjamemo, da je treba prepustiti več odločitev in več priložnosti ljudem, v njihovem lokalnem okolju. Poleg kandidatov 2. volilne enote se je predstavil še kandidat 11. volilnega okraja 1. volilne enote (Idrija) Klemen Šavli.

Podpredsednik ZZP Zoran Škrlj je izpostavil velike sinergije med programi obeh strank, predvsem na področju prizadevanj za večjo decentralizacijo, odpravljanjem birokratskih ovir ter učinkovitem črpanju in porabljanju evropskih sredstev. »Imamo močno ekipo, naši izkušeni obrazi predstavljajo svežino v slovenskem političnem prostoru, zato si želim, da jih kot take prepoznajo tudi volivci.«, je še dodal Škrlj.
Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je kandidate predstavil kot velike branitelje skupnih programskih zavez: varno, lokalno in gospodarno. »Že sobotni tabor SLS je pokazal, da smo velika stranka, saj smo praznovali kot velika družina več tisočih podpornikov. Prav to nas dodatno bodri v prepričanju, da bomo 3. junija slavili zmago in se znova uvrstili v parlament kot edini pravi zagovorniki ljudi, podeželja, kmeta in obrtnika …«, je sklenil predstavitev Zidanšek.

1. Volilni okraj
MARKO MIKLAVIČ

2. Volilni okraj
ANTON ŠKOF

Sem upokojenec od leta 2016 in delim usodo upokojencev, ki so po novem zakonu deležni zelo milostne pokojnine. V svojem življenju sem počel marsikaj, od poslovodje v trgovini do lastnika verige menjalnic, ves čas pa sem kmetoval na manjši kmetiji. To počnem tudi sedaj, ko sem v pokoju. Sem predsednik OO SLS Piran in delujem tudi v organih narodne zveze pri SLS. V okviru narodne zveze sem se posvečal predvsem problemom v zvezi s slovensko-hrvaško mejo, zaradi česar sem se iz rodne Vrhnike tudi preselil na območje južno od Dragonje v občino Piran.
Kot poslanec se bom še naprej zavzemal za dokončno rešitev mejne problematike in pravic prebivalcev, ki naj bi po arbitražnem sporazumu prišli pod hrvaško ozemlje.
Trudil se bom, da se spremeni sramotna pokojninska politika – da nihče, ki je 40 let delal in ustvarjal ne bi bil deležen nižje pokojnine, kot je danes povprečna.
Tudi v kmetijski politiki vidim kar nekaj problemov, ki se tičejo predvsem malih najemnikov v slovenski Istri. Imam konkretne predloge za njihovo izboljšanje. Sem iniciator ustanovitve društva oz. zadruge malih najemnikov kmetijskih zemljišč v lasti sklada RS, ki bo v kratkem ustanovljeno in bo zastopalo njihove interese.

3. Volilni okraj
BOJAN ZADEL

Sem univ.dipl.ing,gradb in z družino živim v Izoli. V SLS aktivno delujem na lokalni in državni ravni 9 let, predvsem na področju posegov v prostor, infrastrukturi in reševanju okoljske problematike. To področje mi je glede na pridobljeno izobrazbo in delovne kompetence projektanta in gradbenega inšpektorja najbližje.
Kot poslanec se bom zavzel za:
- samooskrbo. Za družino si pridelam veliko sadja in zelenjave, z veseljem sem se poleg vinske trte lotil še oljkarstva – že tradicionalnega v Slovenski Istri;
 – manj birokracije in več pravne varnosti, saj bom s tem pripomogel k gospodarnemu delu vseh državljanov in državljank Republike Slovenije;
 – regionalizacijo Državne uprave, da jo približamo ljudem.

4. in 5. volilni okraj
NEA LULIK

Po izobrazbi sem psihologinja in delam na področju komunikacije in stikov z javnostjo. Veliko časa sem preživela v tujini, saj sem do sedaj, poleg Slovenije, živela že v štirih različnih evropskih državah. V tujino sem odhajala zaradi izobraževanj in nabiranja izkušenj, sredstva za to pa sem si vedno zagotovila sama, s trdim delom in vztrajnostjo. Trenutno živim in delam v Bruslju, vendar pa Slovenija je in vedno bo dom, zato bi se želela vrniti in z znanjem in izkušnjami, ki sem jih do sedaj nabrala v tujini, pomagati svoji domovini. Rada veliko berem in imam mačko po imenu Muri.
Kot poslanka se bom zavzemala za:
 – izgradnjo drugega železniškega tira Koper–Divača v skladu s konceptom dobrega gospodarja. Razpis mednarodnega tenderja in sprememba predpisov glede rokov umeščanja v prostor. Obvezno soglasje v 30 dneh sicer se šteje, da je soglasje dano.
 – za večjo konkurenčnost gospodarstva in večanje zaposlitvenih možnosti na demografsko ogroženih področjih in projekt zmanjševanja prevelikih dnevnih delovnih migracij v oddaljene centre.
 – za celovito spremembo sistema in podsistemov upravljanja države po zgledu “Švicarske kantonalne ureditve”
 – za reforme pravnega sistema v skladu s 1 točko ob sočasnem projektu deregulacije (zmanjšanja in poenostavitev predpisov).
 – za sistemsko decentralizacijo s poudarkom na finančni decentralizaciji razdelitev med občinami, državo in regijami po 1/3 (sprememba fiskalne politike države).

6. Volilni okraj
ANDREJA KRT STOPAR

Rodila sem se kot drugi otrok kmečkima staršema. Po izgubi očeta, v moji starosti dveh let, je bilo naše življenje zelo težko. Skromno smo se preživljali s kmetijstvom in socialnim otroškim dodatkom. Nemalokrat sem občutila krivico družbenega razslojevanja med premožnejšimi in revnejšimi ljudmi. Tako sem se še kot otrok odločila, da bom postala pravnica in se zavzemala za pravičnost in enakovrednost državljank in državljanov. Življenjska pot mi je dala priložnosti, da sem kot administrativna direktorica v gospodarski družbi spoznala delovanje moči kapitala, da sem kot direktorica občinske uprave Občine Komen na Krasu spoznala delovanje lokalne in delno državne politike in da zadnjih 14 let delujem na področju razvoja podeželja v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
Na osnovi lastnih spoznanj in izkušenj želim svoj del pridati tudi v širšo družbeno skupnost, zato sem se odločila in sprejela kandidaturo za poslanko Slovenske ljudske stranke.
Zavzemala sem bom za:
 – Skladen razvoj podeželja in ustvarjanje novih delovnih mest na podeželju.
 – Pripoznanje kmetijstva kot dejavnosti z več razsežnostnimi nalogami in s tem tudi primerno umestitev v strategijo razvoja Slovenije. Zavedati se moramo, da je ekonomska uspešnost države odvisna od njene socialne uspešnosti in prehranske varnosti.
- Uveljavitev načela dejanskega stanja pred postopkovnimi procesi z namenom zmanjšanja birokratskih zapletov
- Prepoznavanja pomena in vloge družine kot temeljne družbene vrednote, v kateri se oblikuje posameznik kot sestavni del družbe.

Slovenija je bogata v svoji tradiciji na vseh področjih in kot tako smo dolžni ohraniti jo svojim potomcem. Bisere inovativnosti moramo graditi na njeni posebnosti v raznolikosti. Njen trajnostni razvoj mora omogočiti nova delovna mesta in življenjski standard primeren današnjemu načinu življenja. Tako bo naša preljuba država dostojanstvena in njeni prebivalci samozavestni.

7. Volilni okraj
BRANKO MAHNE

Sem kandidat ZZP na listi SLS, s čemer je podan temeljni izbor programskih izhodišč, ki jih bom kot izvoljeni poslanec zagovarjal pri svojem delu v parlamentu – to je: decentralizacija upravljanja z državnim denarjem. Cilj te nujne preobrazbe je v prenosu odločanja na način, ki bo bližje potrebam gospodarstva in ljudem v občinah, pokrajinah. Na ta način bomo izboljšali zlasti možnosti za kvalitetnejšo zaposlitev prebivalstva ob splošnem dvigu kvalitete življenja v lokalnem okolju.
Po poklicu sem kemijski tehnolog, z dolgoletnimi izkušnjami v industriji (Delmaris, Droga), občini (predsednik IS), navtičnem turizmu (direktor) državni upravi (državni sekretar v MzP) ter Luki Koper.
Sodeloval in vodil sem društvo DOVES (nacionalni koordinator programa EKOŠOLA; program Modra zastava), kar najbolje govori o mojih pogledih in ravnanju glede skrbi za varovanje okolja.

8. Volilni okraj
MAJDA GODINA

S SLS simpatiziram že od njenega nastanka. Po izobrazbi sem univ. dipl. inž. kmetijstva. Že trideset let delam kot terenska kmetijska svetovalka v Postojni. V tem obdobju sem se zelo dobro seznanila s težavami in izzivi, s katerimi se srečujejo kmetje. Prosti čas najraje preživljam na domačem vrtu in v naravi.
Kot poslanka se bom zavzemala za:
 – Zmanjšanje birokracije in krepitev državotvornosti v Sloveniji
 – Večjo samooskrbo s kakovostno in zdravo hrano
 – Enakomeren razvoj kmetij in ohranjanje rodovitne kmetijske zemlje v Sloveniji
 – Za decentralizacijo in enakomeren razvoj vseh slovenskih regij
 – Večjo stabilnost in varnost delavnih mest s čim manj prekarnih oblik zaposlitve

9. Volilni okraj
MAG. DARINKA KOZINC

Sem glavni tajnik ZZP in predsednica KS Solkan. Po poklicu sem uni. inž. lesarstva in mag. znanosti. Zaposlena sem bila v letalski družbi in kasneje v srednjem šolstvu, kjer sem bila dolgoletna ravnateljica. Poklicno sem opravljala funkcijo podžupanje mestne občine. Vodila sem Zeliščni center in dokončala investicijo. Sodelujem v razvojnih projektih z gospodarstveniki (Solkan 4.0) in sem med ustanovitelji Konzorcija za les.
V prostem času pišem in ilustriram, izdala sem dvajset knjig. Vodim dvoje društev in sem aktivna tudi na področju sociale.

Kot poslanka se bom zavzemala za:
 – ljudi, da bodo o prihodnosti odločali sami in ne birokrati,
 – decentralizacijo in pravično razdelitev javnih sredstev,
 – povečano rabo lesa in nizkoogljično družbo,
 – prehod Slovenije v razvojno-inovacijsko družbo,
 – varnost ter razumljivo in dodelano zakonodajo.

10. Volilni okraj
EMA KLADNIK

Sem članica Zveze za Primorsko-ZZP, kandidatka za poslanko v parlamentu, skupaj na letošnjih parlamentarnih volitvah s stranko SLS. Po izobrazbi diplomirana ekonomistka, zaposlena pa sem pri BTC d.d. Ljubljana, delovno mesto kot vodja nakupovalnega centra Qlandia v Novi Gorici. Imam 38 let delovnih izkušenj v gospodarstvu in v teh letih 20 let vodilnega položaja. Prosti čas namenim družini, naravi, druženju s prijatelji.

Kot poslanka se bom zavzemala za:
 Pred vsemi ostalimi obljubami je moj moto, da se bom zavzemala in obljubljala samo tiste stvari, ki jih bo možno uresničiti oz. udejanjiti.
 Z zaupanjem morebitne dodeljene funkcije, ravnati kot dober gospodar in poskrbeti za čim boljše počutje vseh državljanov in za njihov višji življenjski standard.
 Kmetovanje za prihodnost: poskrbeti za ekološki in zdrav način prehranjevanja, da bo na voljo zdrava prehrana v trgovinah ter dvig slovenske samooskrbe s sadjem in zelenjavo pridelano na ekološki in biodinamični način kmetovanja. Neobdelano zemljo v državni lasti pa razdeliti v brezplačni najem, vsem državljanom Slovenije, ki so željni kmetovati.
 Fiskalna decentralizacija: denar deliti tam, kjer se ustvarja, ne v centrih odtujenih od ljudi, ki so ta denar ustvarili. To je način, kako bi ljudje lahko bistveno boljše živeli in bi vsak posameznik, ne glede na to, kje živi, imel enake možnosti za življenje. Denar bi bil racionalneje porabljen, obenem bi bil smotrneje naložen v investicije, ki prinašajo večjo javno korist. Regionalizem – uredba regij ali pokrajin, ki bi samostojno odločale o lastnem razvoju, ne pa bile odvisne od centralizma v Ljubljani. Na tak način bi dobili ljudje kar jim pripada, ne da se sprejemajo zakoni in ukrepi, ki so sprejeti le v korist nekaterih ljudi.
 Ohranjati in zaščititi slovensko kulturno dediščino ter zavzemanje, da slovenska podjetja ostanejo v lasti Slovenije.
 V zdravstvu je potrebno uničiti lobije, kjer pogosto prihaja do preplačila oz. korupcije pri nabavi materialov, vse to se pozna v pomanjkanju zaposlenih in finančnih sredstvih, občuti se v predolgih čakalnih vrstah ter številnih drugih težavah. Posledice so vzrok slabe organizacije, nadzora itd.
 Razvoj turizma v Sloveniji, ker imamo ogromno potenciala, le izkoristiti ga je treba in črpati več evropskih sredstev, ki jih imamo na razpolago.

11. Volilni okraj
DAVID BRATOŽ


Objavljeno: 14.05.2018