Cilj SLS je, da obrtnikom in podjetnikom, ki na svojih ramenih nosijo vso težo te države, to poslanstvo čim bolj olajšamo

Ljubljana, 15. maj 2018 – Podpredsednik SLS Primož Jelševar je pred dnevi nagovoril člane Obrtne zbornice Slovenije v sklopu 16. Foruma obrti in podjetništva. Predstavil je prizadevanja SLS za odpravo administrativnih ovir, ki bremenijo obrtnike in podjetnike, idejo o ustanovitvi ministrstva za malo gospodarstvo, davkih in zaposlovanju. Govor podpredsednika objavljamo v celoti. 

Spoštovane obrtnice,
spoštovani obrtniki,
Spoštovani predsednik obrtno podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh,
dragi gostje

Zahvaljujem se vam za vabilo na ta izredno pomemben dogodek.
SLS je stranka ljudi, zato vedno črpamo iz ljudi – iz posameznikov, organizacij, obrtnikov, podjetnikov, kmetov, naše močne in razvejane baze članov, simpatizerjev, prijateljev pa tudi vseh ostalih. To nam omogoča, da težave in predlogi vsakega posameznika hitro in učinkovito dosežejo politične odločevalce – tako na lokalnem, kot na državnem nivoju. Tako ustvarjamo praktično politiko, ki jo v Sloveniji mnogi pogrešajo.
Verjetno sem edini za omizjem, ki si je danes moral vzeti dopust, da vam prisluhne. Prihajam namreč iz vaših vrst, zato čutim vsako besedo vašega predsednika, ki je predstavil težave, s katerimi se soočamo obrtniki.

V SLS vaša prizadevanja podpiramo – nekatere rešitve imamo v programih napisane skoraj identično, saj smo se z vašim vodstvom v preteklih letih redno sestajali in si izmenjevali izkušnje. Druge cilje imamo enake, mogoče so nekoliko različne samo poti, po katerih pridemo do njih.
Eden takih projektov, ki kaže praktično politiko od spodaj navzgor, je projekt Odpravimo 1000 neumnosti, kjer smo dobili stotine odzivov obrtnikov, podjetnikov, ljudi in organizacij, kako odpraviti administrativne ovire v Sloveniji. Ta projekt je bil neverjetno uspešen, saj smo zbrali stotine predlogov, ki so jih naši strokovnjaki preučili in iz njih je nastal praktični del programa Dobrega gospodarja, s katerim želimo dobre prakse iz vodenja podjetij, obrti in organizacij prenesti na raven vodenja države.

V SLS združujemo mnogo obrtnikov in malih podjetnikov, zato že dalj časa podpiramo idejo za oblikovanje Ministrstva za malo gospodarstvo, ki zdaj nima ustreznega sogovornika v vladi. Pomembno nalogo takšnega resorja vidimo tudi v povezavi z izobraževalnim sistemom, ki mora zagotavljati praktično in uporabno znanje za naš – slovenski trg dela. To ministrstvo bi moralo prevzeti tudi del pristojnosti razpisa šolskih in študijskih programov ter Agencijo za zaposlovanje, s katero bomo nadomestiti Zavod RS za zaposlovanje. Prek te agencije nameravamo urediti tudi delo prejemnikov nadomestil za brezposelnost, ki bo obvezno za tiste, ki so za delo sposobni.

Naj omenim, da smo se prvi zavzeli za vrnitev DDV na predkrizno raven in nasprotujemo novemu nepremičninskemu davku. Ta je mogoč le v primeru, če bo zamenjal nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), seveda brez dodatnega obremenjevanja z davki. Nadomestila v času bolniškega staža želimo skrajšali na 15 dni, saj je socialna skrb naloga države in ne tistih, ki zaposlujete. Naši strokovnjaki so si enotni, da je denarja v zdravstvu dovolj za vzpostavitev sklada za nekrivdne zahtevke in tiste, ki niso rezultat velike malomarnosti, najprej pa je treba urediti zakonodajo ter popraviti pravilnik o poklicnih boleznih, ki je v trenutni obliki le skrita dodatna obremenitev gospodarstva.

Velik poudarek namenjamo trgu dela prihodnosti, kjer se bodo potrebe po zaposlenih spreminjale bistveno hitreje, kot so se v preteklosti. Konkurenčnost lahko ohranimo le s tem, da je zaposlovanje kot odpuščanje bolj prožno, saj se bo tako vzpostavilo tudi konkurenčno okolje za zaposlene, ki zaradi tega ne bodo na slabšem. Naš predlog šolske reforme je dvignil največ prahu v delu, kjer ukinjamo nepotrebne domače naloge, vendar je bistveni del reforme uskladitev šolskih in študijskih programov s potrebami trga dela prihodnosti.

Spoštovane obrtnice in obrtniki,
v SLS v zadnjem mandatu nismo imeli glasu v državnem zboru. Smo pa imeli 4 leta časa, da je nova – pomlajena ekipa pripravila rešitve za velike spremembe, ki Slovenijo čakajo v naslednjih letih. Osnovni cilj, ki smo ga pri tem zasledovali, pa je bil, da vam, ki na svojih ramenih nosite vso težo te države, to poslanstvo čim bolj olajšamo, saj bo delo v Sloveniji le tako ponovno postalo vrednota.


Objavljeno: 15.05.2018