Recept SLS za lepšo in bolj varno prihodnost mladih: Mladi, pojdite na volitve!

Na Igu so se predstavili kandidati SLS iz 3. in 4. volilne enote

Ljubljana, 16. maj 2018 – Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je ob predstavitvi kandidatne liste SLS za 3. in 4. volilno enoto, ki je potekala tokrat na Igu, izpostavil zlasti njeno mladostno energijo, modrost izkušenj, predvsem s strani močnih županskih kandidatov, ter velik srčni potencial prostovoljstva s strani mnogih izmed njih. Poudaril je, da je SLS ljudska stranka v polnem pomenu besede, zato je svojo kandidatno listo črpala od ljudi s terena in lokalnega okolja. Kljub razvoju, ki so ga bila deležna predvsem velika mesta oz. Ljubljana, Slovenija zaostaja po razvitosti in razvojnih priložnostih na celotnem slovenskem podeželju. »Že nekaj kilometrov stran od Ljubljane trčimo ob neurejeno prometno infrastrukturo, slabo internetno povezavo, ni ne pošte ne zdravstvene službe na dosegu roke in to preprosto ni prav. Z vstopom SLS nazaj v parlament in vlado bo slovensko podeželje dobilo pravega zagovornika tudi v dejanjih, ne le v medenih obljubah politikov,« je bil kritičen Zidanšek.

Predstavitve so se udeležili kandidatke in kandidati, ki imajo za seboj veliko političnih izkušenj že na lokalni ravni, v prostovoljnih društvih, gospodarstvu … Najmlajši kandidat Alexander Crowther je star komaj 20 let in je v svoji predstavitvi poudaril, da se tega izziva veseli, še bolj kot to pa si želi, da bi bil to dober zgled mladim, naj se udeležijo volitev in naj odločajo sami o svoji prihodnosti. Soglasno so se strinjali, da brez SLS v parlamentu ne bo pravih sprememb na bolje v Sloveniji za vse državljanke in državljane. Program SLS je jasen: sobivamo varno, znamo gospodarno in delujemo lokalno.

3. volilna enota

1. volilni okraj
Zvonko Govednik

Sem predsednik občinskega odbora SLS Bloke in predsednik regijskega odbora Zahodna osrednja Slovenija ter svetnik v Občini Bloke. Že 50 let sem aktiven prostovoljni gasilec, med drugim sem bil 20 let predsednik PGD Nova vas. Za prizadevno delo v gasilstvu sem prejel zlati grb Občine Bloke. Po izobrazbi sem natakar. Svojo poklicno pot sem začel v gostinstvu, nadaljeval v lesni in kovinski industriji ter zaključil kot vodja skladišča v gradbeno tehnični trgovini. Sem pravkar upokojen. Kot poslanec se bom zavzemal za ureditev statusa prostovoljnih gasilcev v Sloveniji, skladen razvoj podeželja in manjših lokalnih središč, strateško načrtovano izobraževalno politiko, uspešno socialno politiko, ki omogoča medčloveško solidarnost in kakovostno življenje vseh generacij in učinkovito javno upravo in spoštovanje načel pravne države.

3. volilni okraj
Uroš Čuden

Sem podpredsednik občinskega odbora SLS Ig ter predsednik občinskega odbora Nove generacije Ig. Po izobrazbi sem diplomirani upravni organizator. Svoj prosti čas posvečam delu na domači kmetiji, opravljam pa tudi funkcijo poveljnika PGD Iška Loka.

Občutek, da se interesi nas mladih ne uresničujejo, ni napačen. Politika nas smatra, kot nepomembne, saj do sedaj še nismo uspeli ključno vplivati na izide volitev. Če želimo, da nas bodo jemali resno, moramo zadeve prevzeti v svoje roke. Jasno moramo pokazati, da smo tukaj in zdaj. In da nam ni vseeno, v kakšni družbi bomo živeli. Politika sama ne bo naredila potrebnih sprememb, da bi se mladim približala, če se v to politiko ne bomo vključili mladi sami in spremenili vzorce delovanja, ki so danes prevladujoči. To pa lahko storimo tako, da se udeležimo volitev, kandidiramo, oddamo svoj glas, izražamo stališča in preko vseh kanalov, ki so nam na razpolago, zahtevamo spremembe.

Ne bom obljubljal neuresničljivega, obljubim lahko samo to, da bom delal pošteno. 3. junija pričakujem vaš glas.

4. volilni okraj
Polona Glavan

Prihajam iz Brezovice pri Ljubljani, sem borka za človekove pravice in temeljne svoboščine, ker se zavedam, da je revščina sistemska črna luknja, s katero trgujejo prvorazredni državljani. Nihče do sedaj vladajočih ni promoviral in uresničeval ustavnih vrednot, kot sta enakost in socialna država, saj so prikrita nevarnost za oblast. Slovenska ljudska stranka pa je stranka s pravimi vrednotami in trdnimi temelji, saj navsezadnje letos praznujemo 30-letnico od ustanovitve prve demokratične stranke v Sloveniji.
Kot poslanka se bom zavzemala predvsem za zagotovitev socialne, ekonomske in pravne varnosti vseh državljanov in državljank Republike Slovenije. Vsakemu posamezniku je treba omogočiti, da lahko poskrbi za lastno socialno varnost, ne da se ga pri tem ovira ali pa z njim kot brezposelnim trguje, ker je to grob poseg v človekovo integriteto in dostojanstvo, kar pa je za razvito družbo nedopustno in skrajno neetično.
Ker imam izkušnje tudi kot samostojna podjetnica se zavedam, da prekarno delo ni novodobni način življenja, ki si ga neizmerno želimo državljani in državljanke, ampak predstavlja zmanjšanje zaščite delavcev s strani države, večjo osebno odgovornost za delo in večjo negotovost materialnega stanja. In zato se bom zavzemala za ureditev prekarnega dela, odpravljanje birokratskih ovir, odpravljanje plačilne nediscipline, dvig minimalne pokojnine za 40 let dela nad 600,00 € in dvig minimalne plače na 800,00 € brez dodatkov in dvig povprečne plače na 1.500,00 €.
Kot poslanka se bom zavzemala, da bomo državljani in državljanke Republike Slovenije imeli boljša delovna mesta in dostojno plačilo za opravljeno delo. To bomo v Slovenski ljudski stranki dosegli z dohodninsko reformo in razvojno kapico in s tem znižali davke ter vzpostavili prodorno gospodarsko okolje.

5. volilni okraj
Alexander Crowther

Že od konca srednje šole sem aktiven v Novi generaciji, podmladku SLS, kjer opravljam funkcijo namestnika oz v.d. mednarodnega sekretarja. Že od mladih let se zanimam za diplomacijo, zunanjo politiko in mednarodne odnose. Lani sem opravljal pripravništvo v Evropskem parlamentu v Bruslju pri evropskemu poslancu Francu Bogoviču, kjer sem uspel podrobneje spoznati delovanje EU in njenih inštitucij. Pišem tudi veliko kolumen na temo mednarodnih konfliktov in zunanje politike. Ravno zaradi mojega zanimanja za mednarodno politiko sem se v naslednjem akademskem letu odločil za študij mednarodnih odnosov. Kot drugi najmlajši kandidat na listi SLS bo velik del moje kampanje namenjene ravno mladim. Kot nekdo, ki je aktiven v mladinskem delu, sem uspel spoznati problematike, s katerimi se mladi soočamo. Kot poslanec se bom zavzemal za pametno in napredno zunanjo politiko, ki bo postavila interese Republike Slovenije in njenih državljanov na prvo mesto, zunanjo politiko Republike Slovenije, ki se bo zavzemala za širitev miru in diplomatskega dialoga širom sveta, šolski sistem, ki bo v korelaciji s trgom dela in s potrebami gospodarstva, omogočal hitrejšo integracijo mladih na trg dela in zmanjšanje stopnje prekarnosti med mladimi. Zavzemal se bom za ukinitev neplačanih pripravništev v pravosodju in širšem javnem sektorju.

6. volilni okraj
Primož Rihtar

Prihajam iz Brezovice pri Ljubljani, sem poročen in imam dva otroka. Po izobrazbi sem varnostni inženir in imam veliko delovnih izkušenj tako v gospodarstvu kot v javnem sektorju. Opravljam delo inšpektorja na ministrstvu za okolje in prostor. Delo opravljam natančno in samostojno. Pri delu sem zanesljiv, organiziran, komunikativen ter rad nadgrajujem svoje znanje. Rad potujem in se ukvarjam s športom, hodim v naravo in preživljam svoj prosti čas z družino in prijatelji. Rad pomagam ljudem okoli sebe in se zavzemam za čim bolj pravilne rešitve ter stojim za svojimi stališči.

Politično dogajanje v Republiki Sloveniji spremljam že dolgo. Skozi svoj delovni proces se stalno srečujem s problemi, ki jih je treba rešiti z ljudmi in nato uskladiti s predpisi. Zaradi same narave dela, ki ga opravljam, ter poznavanja sistema države, bi rad s svojim znanjem in idejami pripomogel k izboljšanju stanja v Sloveniji. Kot poslanec si bom prizadeval predvsem za kakovostno in zdravo prehrano (lokalna pridelava hrane), varnost vseh državljanov (rešiti problem mej), posodobitev javne uprave (digitalizacija), izobrazbo in kvalitetno zastopanje na trgu dela (dolgoročen razvoj).

7. volilni okraj
dr. Andrej Umek

Sem vodja Strokovnega sveta SLS. Po izobrazbi sem inženir gradbeništva in doktor znanosti. Pred upokojitvijo sem bil redni profesor na Univerzi v Mariboru, več mandatov prorektor. Sem predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije. V prostem času se rad ukvarjam s športom.
Kot poslanec se bom zavzemal za uskladitev izobraževanja s trgom dela in tako odpravo nesprejemljive mladinske brezposelnosti, reformo zdravstvenega sistema s preoblikovanjem javnih zdravstvenih zavodov v podjetja v državni lasti, davčno razbremenitev dela na evropsko primerljivo raven in s tem rast neto plač.

8. volilni okraj
Polonca Blumauer

Po poklicu sem inženirka matematike in doma opravljam delo gospodinje. Sem občinska predstavnica v svetu gimnazije Vič. Imam dvanajst let delovnih izkušenj na področju računalniškega programiranja in sistemske analize, štiri leta sem bila tajnik Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Kot poslanka se bom zavzemala za izboljšanje šolstva, saj mora šolstvo dati garancijo za uspeh v življenju, za urejene razmere, ki povzročijo razcvet gospodarstva, in spoštovanje človekovih pravic.

9. in 10. volilni okraj
Mira Grabeljšek

Sem mlada in osveščena državljanka, ki ji ni vseeno za prihodnost našega naroda. Stranko SLS podpiram že odkar sem dobila volilno pravico in v preteklosti sem bila aktivna članica volilnega štaba ljubljanskih kandidatov SLS pri parlamentarnih volitvah kot tudi pri predsedniških volitvah. Letos sem se odločila da stopim na pot še bolj aktivnega vodenja naše države. Izobrazbo sem pridobila na ljubljanski ekonomski fakulteti in Paris Graduate School of Managemet v Parizu. Karierna pot me je vodila do funkcij, kot so finančni analitik in skrbnik ključnih strank v nekaj priznanih slovenskih podjetjih in tujih bankah. V zadnjih petih letih pa uspešno vodim in širim svoje lastno podjetje, ki je prisotno tudi na angleškem, hrvaškem in srbskem trgu. Prosti čas, kolikor ga premorem, namenim družini in športnim aktivnostim.

Kot poslanka se bom zavzemala za izboljšanje pogojev za uspešno delovanje malih in srednjih podjetij, ki so nosilci slovenskega gospodarstva, nove zaposlitve, za katere je pogoj uspešno gospodarstvo, in primerno obdavčitev delovne sile. Zavzemala se bom tudi za nadaljnji razvoj podeželja in kmetijstva, ki so temelj blaginje v vsaki državi, za učinkovito in transparentno javno upravo, za povečanje aktivnega sodelovanja državljanov v politiki.

11. volilni okraj
Štefan Čebašek

Na državnozborskih volitvah kandidiram, ker sem prepričan, da SLS sodi v Državni zbor RS. SLS je stranka, ki daje stabilnost slovenskemu političnemu prostoru, ima veliko izkušenih kadrov in program, ki zagotavlja uspešno vodenje države na načelih tradicionalnih vrednot, pravičnosti, poštenja in enakosti pred zakonom. Na osnovi izkušenj, pridobljenih v gospodarstvu in naravi prijaznem kmetovanju, bom poizkusil v Državni zbor RS prinesti več politične kulture, zdrave ljudske modrosti in gospodarnega odločanja. Kot poslanec Državnega zbora RS si bom prizadeval za enakomeren razvoj Slovenije in posodobitev kmetijske politike v Sloveniji. Moj ključni izziv bo vzpostavitev sistema naročanja hrane v javnih zavodih, ki bo omogočal kratko verigo dobave kakovostne lokalno pridelane hrane, ter sistemsko pospeševati ukrepe za samooskrbo Slovenije. Zmanjšanje birokratskih preprek za razcvet drobnega gospodarstva in učinkovit boj proti korupciji in negospodarnem trošenju davkoplačevalskega denarja.

Za mojo domačo občino si bom še naprej aktivno prizadeval za izgradnjo obvoznice, ter povezave na relaciji Škofja Loka–Vodice, ureditev učinkovitejšega javnega prevoza v Ljubljano, gradnjo kolesarskih poti izven voznega pasu, mladim omogočiti perspektivne zaposlitve, slovenskemu lokalnemu gospodarstvu pa odlične kadre, ki jih potrebujejo za uspešno delo. Varno sobivanje in uravnotežen razvoj ob gospodarnem ravnanju z državno blagajno je osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Sloveniji.

2. volilni okraj
Zdenka Petoš

4. volilna enota

1. volilni okraj
Marko Rovan

Sem občan Kočevja, vrsto let vpet v politično dogajanje na Kočevskem. Sem velik poznavalec kočevske zgodovine, tako politične kot gospodarske in vem, kje so rešitve. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani pravnik in srednješolski učitelj, zaposlen sem v Ljubljani. Imam 10 let delovnih izkušenj v bančništvu in zavarovalništvu ter 22 let dela v javnem sektorju. V prostem času se ukvarjam s samooskrbno proizvodnjo hrane, ki jo vzpostavljam na manjšem zemljišču.
Kot poslanec se bom zavzemal za prenos državne lastnine kmetijskih in gozdnih zemljiščih na občine, radikalno decentralizacijo Slovenije, vzpostavitev okolja, ki bo omogočalo nastajanje novih podjetij in proizvajalcev hrane, učinkovit nadzor nad izvrševalci državne oblasti.

2. volilni okraj
Blaž Milavec

Sem magister pravnih znanosti, na pragu štiridesetih, dvanajsto leto tudi župan Občine Sodražica. Skupaj z ženo Snežko imava sina Jakoba. Razpet med domačo Sodražico in Krupo v Beli Krajini, kjer je doma moja žena. A razdalje tudi povezujejo, kar mi je še v poseben izziv. Še zlasti tiste nevidne, a tako silne med ljudmi. To mi je bilo vodilo pri sedanjem delu v lokalni skupnosti, kar želim prenašati tudi naprej. Zavedajoč, da bo jutrišnji dan lepši in boljši, če ga gradimo skupaj na pravih temeljih, ki izhajajo iz krščanskega izročila, bogate dediščine slovenstva ter naše kulture in tudi zapuščine slavne zgodovinske in sedanje SLS. Predvsem pa bo jutri lepši, če se posla lotevamo s pogledom naprej. Z iskreno voljo delati dobro in gospodarno za vsak delček naše domovine in vsakega izmed njenih ljudi. Konkretno. Povezovalno, a preudarno. Kritično, a srčno. Z mladostnim zanosom, predvsem pa s ponosom in spoštovanjem sebe in drugih. Zato se bom kot poslanec zavzemal za bolj dolgoročni razvoj Slovenije, vseh njenih delov; za gospodarno, a decentralizirano in z okrepljeno lokalno in regionalno samoupravo; za privlačno Slovenijo za mlade, delavne in podjetne ljudi, a pravično in socialno za vsakega, še zlasti starejše, invalide ter naše najmlajše in njihove družine. Za varno in manj birokratizirano državo, ki bo zagotavljala red, stabilnost in pravno varnost, zdravo okolje, a ne za nepotrebno zaviranje nujnega in sprejemljivega razvoja. Zlasti pa za zdravo, sonaravno in lokalno kmetijstvo, s poudarkom na domači samooskrbi in podeželskem turizmu.”

3. volilni okraj
Alojzija Fink

Sem žena in mati petim hčeram, na katere sem zelo ponosna. Živim v Čušperku, po poklicu sem diplomirana medicinska sestra in spec. patronažne zdr. nege. Poučujem na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana in aktivno delujem kot svetnica v Občini Grosuplje. Sem soavtorica priročnika Domača nega in devetih strokovnih učbenikov, med katerimi je tudi Prva pomoč in nujna medicinska pomoč. Sem soavtorica spletne učilnice za katero je v Berlinu prejela mednarodno priznanje Inštituta IB&M. Za izjemne dosežke, uspešno poklicno delo in publicistično dejavnost sem prejela Zlati znak, ki ga podeljuje Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije. Predavam na strokovnih seminarjih in mednarodnih kongresih s področja zdravstvene nege. V reviji Ognjišče objavljam članke v rubriki Kakovostno staranje.

Bila sem podpredsednica Slovenskega društva za celiakijo v Ljubljani in prva predsednica Komisije za žene v PGD Čušperk.

4. volilni okraj
Lijana Lovše

Na državnozborskih volitvah kandidiram, ker sem prepričana, da Litija in Šmartno pri Litiji potrebujeta zaupanja vredno in odgovorno kandidatko za poslanko. Na osnovi izkušenj, pridobljenih na področju lokalne samouprave bom skušala v Državni zbor RS prinesti več politične kulture, sodelovanja med strankami, strokovnosti, predvsem pa odgovornosti. Kot poslanka državnega zbora si bom prizadevala za enakomeren razvoj Slovenije in posodobitev kmetijske politike v Sloveniji. Moj ključni izziv bo omogočiti varno in dostojno življenje mladim, delovno aktivni generaciji in starejšim. Zavzemala se bom za prehod v družbo znanja, ki bo omogočala višjo dodano vrednost za večjo dobrobit vseh državljanov, za pametne vasi z urejeno infrastrukturo.

Kot poslanka se bom prizadevala, da se denar pravično in enakomerno porazdeli vsem slovenskim občinam in podeželju.

5. volilni okraj
Igor Koprivnikar

Sem predsednik Četrtnega odbora SLS Sostro in podpredsednik Četrtne skupnosti Sostro. Po izobrazbi sem računalniški tehnik in imam 25 let delovnih izkušenj v gospodarstvu, predvsem na področju informatike in sistemov popolne avtomatizacije stavb. V prostem času sem pevec v oktetu, kitarist v ansamblu in rock zasedbi, vodim večji lokalni vodovod. Zavzemam se za izboljšanje pogojev za uspešno delovanje podjetij, povečanje samooskrbe s hrano in energenti, odločen NE migrantskim kvotam. Ta sredstev, ki jih namenjamo za migrante bi po mojem mnenju morali nameniti izboljšanju pogojev dela Policije, gasilcev, zdravstva in vojske.

6. volilni okraj
Leposlava Jovanič

Sem univerzitetna diplomirana geografinja, zgodovinarka in učiteljica hrvaškega jezika. Do upokojitve sem bila zaposlena na Osnovni šoli Danile Kumar kot profesorica. Uspešno sem vodila krožek OZN s številnimi priznanji in bila v času zaposlitve vodička po Ljubljani. Aktivno delujem v raznih društvih ter zvezah znotraj SLS. Zavzemala se bom za to, da Ljubljana postane družinam prijazno mesto, za zagotovitev delovnih mest za našo genialno mladino, okrepitev narodne in kulturne identitete.

7. volilni okraj
Janez Žagar

Po izobrazbi inženir strojništva. Sem član Mestnega sveta občine Ljubljana in predsednik Mestnega odbora Slovenske ljudske stranke Ljubljana. Za kandidaturo na listi Slovenske ljudske stranke sem se odločil, ker mi program stranke omogoča, da svoje dolgoletne izkušnje in vedenja o potrebah na področju Ljubljane, kjer kandidiram, uveljavljam tudi v državnem zboru. Posebej se bom zavzemal za uresničitev prometnih ureditev v Ljubljani, ki so odvisne tudi od države, učinkovito obrambno varnostno politiko in suverenost Slovenije. Za razvoj, ki bo ponujal dobro plačana delavna mesta, racionalno uporabo zemljišč in podpora lokalnemu gospodarstvu in ohranjanje kmetij tudi v osrednjem delu države ter za perspektivno življenje mladih v Sloveniji.

8. volilni okraj
Mateja Rahne

9. volilni okraj
Daniel Valentine
Sem predsednik Nove generacije – podmladka SLS, predsednik Četrtnega odbora SLS Posavje v Mestnem odboru SLS Ljubljana, član nadzornega odbora Slovenske kmečke zveze in nekdanji podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije. Po izobrazbi sem diplomiran ekonomist in opravljam delo tržnega raziskovalca, zaključujem tudi magistrski študij finančne smeri. Kot poslanec se bom zavzemal za lažjo dostopnost do stanovanj mladih in zanesljivejše oblike zaposlitev mladih. Poskrbel bom za dostojne pokojnine, spodbujal bom ukrepe za povečanje rodnosti v Sloveniji, ustvaril spodbudno okolje za razvoj gospodarstva in dostopnejše zdravstvene storitve. Deloval bom lokalno in povezoval globalno, se zavzemal za načelo subsidiarnosti, krepitev vrednot naroda in gospodarjenja.

10. volilni okraj
Franci Rokavec

Živim na hribovski kmetiji v Zgornji Jevnici z ženo Polono in 6-letno hčerko. Tretji mandat opravljam funkcijo župana Občine Litija. V slovenski politiki je treba zagotoviti etični pristop dela s spoštovanjem vrednot, kar je zagotovo predpogoj za vzpostavitev pravne države. Končati je treba z delitvijo na leve in desne. Politika mora začeti iskati ključne državotvorne skupne projekte, ki so nujni za Slovenijo, predvsem pa je treba začeti z nižanjem davčnih obremenitev, poenostavitvijo administrativnih postopkov in s tem zagotoviti bolj spodbudno okolje za razvoj gospodarstva, podjetništva in obrti.

11. volilni okraj
Tatjana Čop

Od zgodnje mladosti se navdušujem nad pisanjem in kmetijstvom. Literarno ustvarjanje me je spremljalo do konca študija živinoreje, kmetijstvo pa je prišlo v ospredje v času podiplomskega študija. Leta 1994 sem z zaposlitvijo na mestu urednice v založbi Kmečki glas lahko združila oboje. Od takrat se ukvarjam s kmetijskim novinarstvom ter promocijo kmetijstva in podeželja. Trenutno sem zaposlena v Kmetijski založbi. Dejavna sem v mednarodnih združenjih kmetijskih novinarjev. Že dve leti sem predsednica Rokodelskega centra Moravče, ki združuje izjemno ustvarjalne rokodelke in rokodelce Moravške doline in sosednjih krajev.
Ob izvolitvi v državni zbor se bom zavzemala za kakovostno življenje vseh generacij na kmetijah in podeželju s sodobno infrastrukturo, za dvig standarda kmetov ter zagotavljanje socialne varnosti, za zaščito kmetijskih zemljišč in finančno podporo agromelioracijskim ukrepom, namenjenim ponovni rabi zaraščenih površin. Zavzemam se za strogo prepoved divjih odlagališč, visoke kazni za nelegalno odlaganje odpadkov ter preprečevanje prekomernega izkoriščanja naravnih dobrin, za brezpogojno zaščito vodnih virov, zraka in zemlje pred vsakršnim onesnaževanjem. Nujna je tudi zaščita kulturne dediščine slovenskega podeželja ter razvoj rokodelstva, promocija lokalne hrane in prizadevanje za čim višjo stopnjo samooskrbnosti lokalnih skupnosti na vseh področjih.


Objavljeno: 16.05.2018