SLS je edini pravi zagovorniki slovenskega podeželja, lokalne kakovosti ter zdrave kmečke pameti

Juršinci, 18. maj 2018 – Slovenska ljudska stranka je danes v Kulturnem centru v Juršincih predstavila še zadnjo enajsterico kandidatk in kandidatov za državnozborske volitve, tokrat tistih, ki kandidirajo v 8. volilni enoti. Predsednik SLS mag. Marko Zidanšek je v uvodu predstavitve poudaril, da SLS dela za ljudi in z razliko od nekaterih strank ne trosi medenih obljub pred volitvami. »Imamo jasen in z rešitvami podprt volilni program, močno ekipo kandidatov ter veliko podporo na terenu. Smo edini pravi zagovorniki slovenskega podeželja, lokalne kakovosti ter zdrave kmečke pameti. Zato sem prepričan, da bo SLS po teh volitvah znova v parlamentu,« je z optimizmom spregovoril predsednik SLS.

1.volilni okraj
Rok Zver

Sem predsednik društva Krvni bratje, v katerem se združujemo predvsem osebe z motnjo strjevanja krvi. Po izobrazbi sem zobotehnik, v katerem poklicu sem deloval do pridobitve invalidnosti. Ljubiteljsko spremljam politično dogajanja od zgodnjih devetdesetih, sedaj pa se odločam za aktivnejšo vlogo. V prostem času kolesarim ter uživam v delu v družinskem vinogradu.

Kot poslanec se bom zavzemal za:
– regionalizacijo in decentralizacijo Slovenije,
– ohranjanje čiste narave in trajnostno naravnano kmetijstvo,
– znižanje davčne obremenitve plač.

2. volilni okraj
Emil Trstenjak

Sem Emil Trstenjak, rojen 12. 7. 1959. Na strojni šoli v Mariboru sem se izučil za avtomehanika. Kratek čas sem opravljal delo kot avtomehanik. Pot me je vodila skozi ceste v svet kjer sem deloval kot voznik tovornega avtomobila v mednarodni špediciji. Leta 1991 , v času krize večjih prevozniških podjetij, sem deloval kot samostojni podjetnik-avtoprevoznik. Vzporedno sem svoj prosti čas usmerjal v aktivnosti v domačem kraju na kulturnem, družbenem in političnem področju. Trenutno sem zaposlen in delujem kot predsednik sveta Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu. Vedno več časa sem usmerjal v politične aktivnosti in se leta 1998 vključi v stranko SLS, kjer sem še danes.

Kot poslanec se bom zavzemal za:
– samooskrbo v kmetijstvu, saj imamo idealne pogoje in pridne ljudi-kmete, zlasti iz majhnih kmetij,
– namakalni sistem tudi v bolj oddaljene kraje od izvora vode, saj le tako lahko zagotovimo stalno-stabilno oskrbo,
– gospodarstvo- spodbujati mala podjetništva. Pridobiti investitorje in zagotoviti pogoje razvoj in delovanje v regiji.

3. in 6. volilni okraj
Alojz Štuhec

Živim v petčlanski družini skupaj z ženo Metko in s tremi otroki – Jakobom, Markom in Evo. Po izobrazbi sem diplomirani inženir agronomije in hortikulture, zaposlen kot kmetijski svetovalec. Imam 19 let delovnih izkušenj na področju tehnološkega in investicijskega svetovanja. Ob službi kmetujem na domači kmetiji, veliki 50 hektarjev. Sem zelo dejaven na področju kmetijstva in zadružništva, 30 let že aktivno delujem tudi v gasilstvu. V prostem času sem rad v naravi, se ukvarjam s športom, občasno sem tudi amaterski igralec. Sem predsednik Občinskega odbora SLS Svet Jurij ob Ščavnici in svetnik v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.

Kot poslanec se bom zavzemal za:
– družini prijazno in varno okolje,
– pošteno gospodarstvo in zadružništvo,
– davčno razbremenitev dela,
– primerno obravnavanje družinskih kmetij,
– lokalne interese, da bomo tudi izven Ljubljane imeli kakovostne pogoje za življenje in delo.

4. volilni okraj
Jasmina Opec Vöröš, podpredsednica SLS

Sem nekdanja poslanka Državnega zbora RS, podpredsednica SLS, mestna svetnica v Murski Soboti, Pomurka leta 2013. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani sem delovne izkušnje pridobivala v odvetništvu, gospodarstvu, državnih institucijah, v nevladnem sektorju in na mednarodnem področju. Trenutno sem zaposlena kot strokovna sodelavka na Mladinskem svetu Slovenije, kjer se še posebej intenzivno posvečam področjem zaposlovanja, demografskih sprememb in medgeneracijskega sodelovanja. V prostem času rada tečem, navijam na športnih prireditvah in uživam v domači kulinariki.

Kot poslanka se bom zavzemala:
– za enakopraven razvoj vseh krajev v Sloveniji in za enako kvaliteto življenja vseh prebivalcev, ne glede na kraj prebivališča,
– za dostojno življenje vseh generacij, še posebej delavcev, mladih, starejših in bolnih,
– za ustvarjanje kvalitetnih in dostojno plačanih delovnih mest v vseh regijah,
– za dostopna in kvalitetna stanovanja za vse generacije,
– za širjenje ljubezni in spoštovanja do naše domovine.

5. volilni okraj
Maja Papič Lindič

Sem Maja Papič Lindič, rojena leta 1983 v Murski Soboti. Po končani osnovni šoli v Bakovcih sem šolanje nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota. Študijska pot me je nato ponesla v Ljubljano, kjer sem po končani diplomi na univerzitetnem programu nadaljevala študij in si pridobila strokovni naziv magistrica varstvoslovja. Po Nacionalni poklicni kvalifikaciji imam pridobljen naziv varnostna menedžerka. Trenutno sem zaposlena v družbi Simbio, d.o.o., kot vodja Enote za komercialo in skladišče. Aktivno sem vključena v domačem podjetju, kjer se ukvarjamo z inštalaterstvom vodovoda in centralne kurjave. V mestnem odboru Slovenske ljudske stranke Celje opravljam operativna dela in vodim Novo Generacijo SLS Celje. Izvoljena sem v Mestni svet Mestne občine Celje. Vpisana sem v register imetnikov Potrdila za nadzornike, saj opravljam podpredsedniško mesto v nadzornem svetu Vodovod-Kanalizacija Celje. Prav tako sem članica sveta zavoda Poklicne gasilske enote Celje, Vrtca Anice Černejeve in III. Osnovne šole Celje. Z družino živim v Celju. V prostem času se posvečam potovanjem in športnim aktivnostim, najraje ga preživim z družino. Obožujem hribe tr naravo in polnim
slovensko planinsko pot.

Kot poslanka se bom zavzemala za:
– decentralizacijo in dvig pomena posameznih regij,
– implementacijo strategije za dvig rodnosti,
– enakopravno zastopanost žensk in moških v politki ter na vodilnih mestih v družbi.

7. volilni okraj
Izak Matej Ciraj

Zaključil sem Škofijsko klasično gimnazijo in Pravno fakulteto v Ljubljani ter prostovoljno služil slovenski vojski. Zaposlen sem bil v javni upravi, vodil manjše družinsko podjetje, nabiral izkušnje v socialnem podjetništvu in gospodarstvu, sedaj pa sem zaposlen v Avstriji, kjer vodim projekte in prodajam vrhunska okna Gaulhofer. Obenem dajem priložnost slovenskim partnerjem za izvoz njihovih izdelkov na avstrijski trg. Prosti čas preživljam z družino na manjšem posestvu, kjer pridelujemo hrano za svoje potrebe, ter skrbim za svoje starodobnike.

Kot poslanec se bom zavzemal za:
– preprečitev izseljevanja mladih iz Slovenskih goric,
– spodbude za gradnje in investicije v Slovenskih goricah,
– spodbude za podjetnike in izvoznike.

8. in 10. volilni okraj
Miša Pušenjak

Sem mestna svetnica v mestnem svetu na Ptuju. Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir agronomije, zaposlena pa sem kot kmetijska svetovalka, specialist za zelenjadarstvo in okrasne rastline. V kmetijstvu delam že 30 let in je zame to najpomembnejša panoga, saj brez lastne hrane ni preživetja države. Zame je kmetijstvo poklic, služba kot tudi hobi. Zaradi tega sem se lotila tudi pisanja knjig s katerimi želim spodbujati naravi prijazno pridelavo zelenjave doma in na kmetijah. V prostem času pa skušam poleg tega najti še nekaj časa za petje v pevskem zboru Sv. Viktorina na Ptuju.

Kot poslanka se bom zavzemala za:
– izboljšanje pogojev kmetovanja v Sloveniji. Želim si, da bi obstale predvsem manjše in srednje velike družinske kmetije, ki so trenutno v najslabšem položaju.
– za obstoj obrtnikov in mikro ter manjših slovenskih podjetij.
– nove zaposlitve in izboljšanje pogojev za ekonomsko osamosvojitev mladih družin.
– učinkovito zdravstvo.

9. volilni okraj
Janez Horvat

Sem Janez Horvat iz Zagojič, po domače Gočlov Janez,rojen 2. 8. 1957. Po poklicu sem ekonomski komercialnitehnik. Kot samostojni podjetnik imam že 24 let podjetje, kjer se ukvarjam s prodajo mobilnih telefonov in telekomunikacijske opreme. Živim na kmetiji, kjer med drugim pridelujem Ptujski lük z geografsko označbo. Moj najljubši hobi je vinograd v Halozah, kjer si nabiram novo energijo za ustvarjanja. Vse od ustanovitve sem aktiven član SLS. Ob delu v službi in na kmetiji sem aktiven član v več društvih: Kmečka zveza pri SLS, Lovska družina sveta Marjeta, Društvo sadjarjev in vinogradnikov Haloze, PGD Zagojiči, AMZS podružnica Markovci.

11. volilni okraj
Suzana Lara Krause, v. d. direktorice SLS

Sem Suzana Lara Krause, rojena Arnuš, stara 39 let. Hči kmečkih staršev (Branka in Marije), po izobrazbi profesorica slovenščine in ruščine, mati dveh sinov (Izidorja in Alexandra) in žena možu po imenu Matthew. Kandidatka za predsednico republike 2017 – sedaj pred vami kot kandidatka za poslanko v DZ RS in prosim za vaš glas.
Nobene strpnosti nimam do zatiranja kmeta, delavca in Slovencev. Zato tudi kandidiram na listi Slovenske ljudske stranke. SLS je tista, ki izhaja s podeželja, iz kmetstva, iz ljudi in dela za ljudi. Za Slovence. Slovenec mora biti v Sloveniji na prvem mestu. Slovenec si zasluži varno otroštvo, pošteno plačano delovno dobo in dostojno starost. Slovenec si zasluži, da se njegovo delo in trud ceni na vseh področjih življenja.
Kot vaša poslanka si bom prizadevala za
 ustvarjanje pogojev za cenjeno in primerno plačano delo;
 sprejetje zakona o Halozah;
 prevzemanje odgovornosti vseh tistih, ki Sloveniji škodijo;
 samozaposlene – za skrajšanje roka, v katerem breme plačevanja prispevkov pade na ZZZS, na največ 15 dni;
 omejevanje birokracije, da bo vsak lahko spet delal, to kar rad dela, in ne izpolnjeval formularjev;
 slovensko zemljo v rokah slovenskih kmetov.


Objavljeno: 18.05.2018