SLS si bo prizadevala za izboljšanje položaja in kakovosti življenja invalidov

Ljubljana, 24. maj 2018 – Nacionalni svet invalidskih organizacij je organiziral srečanje z naslovom Invalidsko varstvo v Sloveniji 2018–2022, ki so se ga udeležili predstavniki 9 političnih strank od 23, med njimi tudi mag. Franc Rozman, podpredsednik SLS. Pri obravnavi pomena Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij je Rozman poudaril pomembno vlogo društev, ki bi jim morala država pomagati, ne pa jih ovirati z administrativnimi predpisi.

Stranke so v okviru dogodka podpisale tudi protokol, s katerim so se zavezale, da bodo v obdobju naslednjih štirih let sodelovale pri uresničevanju človekovih pravic, izboljšanju položaja in kakovosti življenja invalidov v Sloveniji ter udejanjanju Konvencije OZN o pravicah invalidov.


Objavljeno: 25.05.2018